Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Zákon o síle VY_52_INOVACE_21 Sada 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Zákon o síle VY_52_INOVACE_21 Sada 2

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Zákon o síle VY_52_INOVACE_21 Sada 2

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Zákon o síle VY_52_INOVACE_21 Sada 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Zákon o síle VY_52_INOVACE_21 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracovala: Mgr. Marta Merunková, 08-2011 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  2. Anotace:Předmět: fyzikaRočník: 7.Použití materiálu: vysvětlení zákona o síleForma výuky: prezentace v PowerPointu, demonstrační a žákovské pokusy s vozíčky,závažím, podrobnější metodika je ukryta v poznámce na listu č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7Pomůcky: závaží, žákovské vozíčky z mechaniky Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  3. Tlačíme prázdný a plný vozík Vyvinutá síla je menší než u plného vozíku. /Ve výsledku se pohybují se stejným zrychlením/ Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  4. Jaký závěr platí z fyzikálního hlediska? Zrychlení tělesa je přímo úměrné síle. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  5. Rozjíždíme prázdné a plné auto Prázdné se rozjíždí rychleji a plné pomaleji. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  6. Jaký je závěr z fyzikálního hlediska? Zrychlení je nepřímo úměrné hmotnosti. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  7. 2.Newtonův zákon /zákon o síle/ Stálá síla působící na těleso o hmotnosti m uvádí těleso do rovnoměrně zrychleného pohybu se zrychlením a přitom platí: F = m . a Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  8. Citace: • http://office.microsoft.com Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692