Download
ne iv pr roda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neživá príroda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neživá príroda

Neživá príroda

768 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Neživá príroda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Neživá príroda Kočtúchová, Šubová, Dzuriaková, Vyšňan, Račková

  2. Úvod • Neživá príroda je všetko okolo nás, čo nebolo vytvorené ľudskou rukou • Sú to všetky neživé organizmy • Živá príroda závisí od neživej prírody

  3. Voda • Pokrýva dve tretiny planéty • Voda je nevyhnutná pre všetky živé organizmy • Dokonca väčšinu nášho tela tvorí voda (70 %) • Každý deň by sme mali vypiť aspoň dva litre vody

  4. Pôda • Je životným prostredím mnohých živočíchov (krtko, dážďovka) • Poskytuje živiny pre rastliny • Pestujeme v nej potraviny, ktoré sú nevyhnutné pre náš život

  5. Slnko • Bez slnka by nebol na zemi žiadny život • Slnko dáva svetlo a teplo, ktoré je nevyhnutné na priebeh fotosyntézy • Je stredom slnečnej sústavy, obieha ho 8 planét

  6. Horniny a minerály • Sú rôznorodé/rovnorodé neživé prírodniny • Horniny: vápenec, žula, rula, • Minerály: sadrovec, krištáľ, antimonit

  7. Vzduch • Tvorí ho kyslík, oxid uhličitý, dusík, vodné pary a nečistoty • Nachádza sa v atmosfére • Bez kyslíku, ktorý je vo vzduchu by sme sa zadusili

  8. kvíz • Z čoho sa skladá zem? (vrstvy) • Železo a nikel • Zemské Jadro, zemský plášť a zem. kôra • Horniny a minerály • Čo zaraďujeme do neživej prírody? • Srnku, horniny a zajaca • Horniny , slnko a púpavu • Vodu, vzduch a pôdu • Čo je to geológia? • Veda zaoberajúca sa zložením, stavbou a vývojom zeme • Veda zaoberajúca sa živočíchmi • Veda , ktorá sa zaoberá minerálmi

  9. Ďakujeme za pozornosť