1 / 10

Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd

Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd. Uned 2B. Mondriaidd – Prif Nodweddion. Lliwiau Sylfaenol Llinellau Siapiau Gofodau Gwyn. Llinellau. Llorweddol Fertigol Croeslinol Trwchus Tenau Hir Byr. Gallwch chi feddwl am ffyrdd gwahanol o wneud llun fel hyn?.

turner
Télécharger la présentation

Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd Uned 2B

  2. Mondriaidd – Prif Nodweddion • Lliwiau Sylfaenol • Llinellau • Siapiau • Gofodau Gwyn

  3. Llinellau • Llorweddol • Fertigol • Croeslinol • Trwchus • Tenau • Hir • Byr

  4. Gallwch chi feddwl am ffyrdd gwahanol o wneud llun fel hyn?

  5. Gellid paentio unrhyw wrthrych yn y dull Mondriaidd.

  6. Gweithgaredd Gallwch chi wneud llun yn y dull Mondriaidd gan ddefnyddio arddulliau llinellau a lliwiau gwahanol?

More Related