Download
creu lluniau yn y dull mondriaidd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd

Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Creu lluniau yn y Dull Mondriaidd Uned 2B

  2. Mondriaidd – Prif Nodweddion • Lliwiau Sylfaenol • Llinellau • Siapiau • Gofodau Gwyn

  3. Llinellau • Llorweddol • Fertigol • Croeslinol • Trwchus • Tenau • Hir • Byr

  4. Gallwch chi feddwl am ffyrdd gwahanol o wneud llun fel hyn?

  5. Gellid paentio unrhyw wrthrych yn y dull Mondriaidd.

  6. Gweithgaredd Gallwch chi wneud llun yn y dull Mondriaidd gan ddefnyddio arddulliau llinellau a lliwiau gwahanol?