Download
y dull gwybyddol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y Dull Gwybyddol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y Dull Gwybyddol

Y Dull Gwybyddol

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Y Dull Gwybyddol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y Dull Gwybyddol Cwis Adolygu Rhowch brawf i chi’ch hunan yn AO 1

 2. Datblygodd y dull gwybyddol yn y… • 1940au • 1950au • 1960au

 3. Datblygodd y dull gwybyddol yn y… • 1940au • 1950au • 1960au

 4. Mae’r dull gwybyddol yn ystyried y meddwl fel… • Banana enfawr • Dirgelwch mawr • Peiriant cyfrifiadura

 5. Mae’r dull gwybyddol yn ystyried y meddwl fel… • Banana enfawr • Dirgelwch mawr • Peiriant cyfrifiadura

 6. Ystyr priodoliad yw… • Dod i farn am y rhesymau am ymddygiad • Cyfres o syniadau yn ceisio egluro pam y daw rhywun i farn arbennig • Cofio pethau

 7. Ystyr priodoliad yw… • Dod i farn am y rhesymau am ymddygiad • Cyfres o syniadau yn ceisio egluro pam y daw rhywun i farn arbennig • Cofio pethau

 8. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn broses feddyliol? • Canfyddiad • Iaith • Bwyta

 9. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn broses feddyliol? • Canfyddiad • Iaith • Bwyta

 10. Yr enw am ddod i farn yn ddiystyriaeth yw? • Rhagfarn • Casgliad cyfatebol • Stereoteipio

 11. Yr enw am ddod i farn yn ddiystyriaeth yw? • Rhagfarn • Casgliad cyfatebol • Stereoteipio

 12. Beth mae Prawf Stroop yn ei fesur? • Sylw detholus • Tueddiadau at iselder • Casgliad Cyfatebol

 13. Beth mae Prawf Stroop yn ei fesur? • Sylw detholus • Tueddiadau at iselder • Casgliad Cyfatebol

 14. Mae therapi gwybyddol yn seiliedig ar y syniad bod… • Ein hymennydd wedi ei weirio’n anghywir • Ein meddyliau’n creu ein tymer. • Angen uwchraddio ein cyfrifiaduron

 15. Mae therapi gwybyddol yn seiliedig ar y syniad bod… • Ein hymennydd wedi ei weirio’n anghywir • Ein meddyliau’n creu ein tymer. • Angen uwchraddio ein cyfrifiaduron

 16. Er mwyn i therapi gwybyddol weithio mae’n rhaid… • I’r claf gydweithredu’n llawn. • Clymu’r claf ar y bwrdd. • Rhoi’r claf dan anaesthetig.

 17. Er mwyn i therapi gwybyddol weithio mae’n rhaid… • I’r claf gydweithredu’n llawn. • Clymu’r claf ar y bwrdd. • Rhoi’r claf dan anaesthetig.

 18. Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn werthfawr ar gyfer… • Cyflyrau cymhleth a chyflyrau o orbryder cyffredinol • Sgitsoffrenia • Problemau penodol megis camddefnyddio cyffuriau neu anhwylderau bwyta.

 19. Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn werthfawr ar gyfer… • Cyflyrau cymhleth a chyflyrau o orbryder cyffredinol • Sgitsoffrenia • Problemau penodol megis camddefnyddio cyffuriau neu anhwylderau bwyta.

 20. Cafodd Therapi Rhesymoli Emosiwn ei ddatblygu gan … • Ellis Albert • Ellis Island • Albert Ellis

 21. Cafodd Therapi Rhesymoli Emosiwn ei ddatblygu gan… • Ellis Albert • Ellis Island • Albert Ellis