1 / 21

Y Dull Gwybyddol

Y Dull Gwybyddol. Cwis Adolygu Rhowch brawf i chi’ch hunan yn AO 1. Datblygodd y dull gwybyddol yn y…. 1940au 1950au 1960au. Datblygodd y dull gwybyddol yn y…. 1940au 1950au 1960au. Mae’r dull gwybyddol yn ystyried y meddwl fel…. Banana enfawr Dirgelwch mawr Peiriant cyfrifiadura.

sharne
Télécharger la présentation

Y Dull Gwybyddol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Y Dull Gwybyddol Cwis Adolygu Rhowch brawf i chi’ch hunan yn AO 1

 2. Datblygodd y dull gwybyddol yn y… • 1940au • 1950au • 1960au

 3. Datblygodd y dull gwybyddol yn y… • 1940au • 1950au • 1960au

 4. Mae’r dull gwybyddol yn ystyried y meddwl fel… • Banana enfawr • Dirgelwch mawr • Peiriant cyfrifiadura

 5. Mae’r dull gwybyddol yn ystyried y meddwl fel… • Banana enfawr • Dirgelwch mawr • Peiriant cyfrifiadura

 6. Ystyr priodoliad yw… • Dod i farn am y rhesymau am ymddygiad • Cyfres o syniadau yn ceisio egluro pam y daw rhywun i farn arbennig • Cofio pethau

 7. Ystyr priodoliad yw… • Dod i farn am y rhesymau am ymddygiad • Cyfres o syniadau yn ceisio egluro pam y daw rhywun i farn arbennig • Cofio pethau

 8. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn broses feddyliol? • Canfyddiad • Iaith • Bwyta

 9. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn broses feddyliol? • Canfyddiad • Iaith • Bwyta

 10. Yr enw am ddod i farn yn ddiystyriaeth yw? • Rhagfarn • Casgliad cyfatebol • Stereoteipio

 11. Yr enw am ddod i farn yn ddiystyriaeth yw? • Rhagfarn • Casgliad cyfatebol • Stereoteipio

 12. Beth mae Prawf Stroop yn ei fesur? • Sylw detholus • Tueddiadau at iselder • Casgliad Cyfatebol

 13. Beth mae Prawf Stroop yn ei fesur? • Sylw detholus • Tueddiadau at iselder • Casgliad Cyfatebol

 14. Mae therapi gwybyddol yn seiliedig ar y syniad bod… • Ein hymennydd wedi ei weirio’n anghywir • Ein meddyliau’n creu ein tymer. • Angen uwchraddio ein cyfrifiaduron

 15. Mae therapi gwybyddol yn seiliedig ar y syniad bod… • Ein hymennydd wedi ei weirio’n anghywir • Ein meddyliau’n creu ein tymer. • Angen uwchraddio ein cyfrifiaduron

 16. Er mwyn i therapi gwybyddol weithio mae’n rhaid… • I’r claf gydweithredu’n llawn. • Clymu’r claf ar y bwrdd. • Rhoi’r claf dan anaesthetig.

 17. Er mwyn i therapi gwybyddol weithio mae’n rhaid… • I’r claf gydweithredu’n llawn. • Clymu’r claf ar y bwrdd. • Rhoi’r claf dan anaesthetig.

 18. Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn werthfawr ar gyfer… • Cyflyrau cymhleth a chyflyrau o orbryder cyffredinol • Sgitsoffrenia • Problemau penodol megis camddefnyddio cyffuriau neu anhwylderau bwyta.

 19. Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn werthfawr ar gyfer… • Cyflyrau cymhleth a chyflyrau o orbryder cyffredinol • Sgitsoffrenia • Problemau penodol megis camddefnyddio cyffuriau neu anhwylderau bwyta.

 20. Cafodd Therapi Rhesymoli Emosiwn ei ddatblygu gan … • Ellis Albert • Ellis Island • Albert Ellis

 21. Cafodd Therapi Rhesymoli Emosiwn ei ddatblygu gan… • Ellis Albert • Ellis Island • Albert Ellis

More Related