Download
y dull biolegol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y Dull Biolegol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y Dull Biolegol

Y Dull Biolegol

282 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Y Dull Biolegol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y Dull Biolegol Cwis Adolygu Rhowch brawf i chi eich hun ar AO 1

 2. Yr ymennydd

 3. Beth yw niwron? • Nerfgell • Therapi arbennig • Rhan o’r ymennydd

 4. Beth yw niwron? • Nerfgell • Therapi arbennig • Rhan o’r ymennydd

 5. At beth mae’r term SNG (CNS yn Saesneg) yn cyfeirio? • System Nerfol Gymhleth • System Niwrosis Gynhwysfawr • System Nerfol Ganolog

 6. At beth mae’r term SNG (CNS yn Saesneg) yn cyfeirio? • System Nerfol Gymhleth • System Niwrosis Gynhwysfawr • System Nerfol Ganolog

 7. Beth yw’r enw am y cysylltle rhwng dau niwron? • Synaps • Stabl • Derbynnydd

 8. Beth yw’r enw am y cysylltle rhwng dau niwron? • Synaps • Stabl • Derbynnydd

 9. Sawl llabed sydd yn yr ymennydd? • Dwy • Pedair • Chwech

 10. Sawl llabed sydd yn yr ymennydd? • Dwy • Pedair • Chwech

 11. Beth yw hormon? • Ymateb i straen • Cemegyn sy’n cael ei ryddhau o chwarren • Rhan normal o’r system waed

 12. Beth yw hormon? • Ymateb i straen • Cemegyn sy’n cael ei ryddhau o chwarren • Rhan normal o’r system waed

 13. Yr hormon sy’n rheoli cwsg yw … • Melamin • Melatonin • Milan

 14. Yr hormon sy’n rheoli cwsg yw … • Melamin • Melatonin • Milan

 15. Yr enw ar lawdriniaeth i’r ymennydd yw: • Seiciatreg • Seicoleg • Seicolawdriniaeth

 16. Yr enw ar lawdriniaeth i’r ymennydd yw: • Seiciatreg • Seicoleg • Seicolawdriniaeth

 17. Pa niwronau sy’n cario cyfarwyddiadau o’r ymennydd? • Niwronau echddygol • Niwronau synhwyraidd • Rhyngniwron

 18. Pa niwronau sy’n cario cyfarwyddiadau o’r ymennydd? • Niwronau echddygol • Niwronau synhwyraidd • Rhyngniwron

 19. Beth yw lymffocyt? • Lle gwyliau yng Ngwlad Groeg • Cell waed goch sy’n cario hormonau • Cell waed wen sy’n ymladd clefyd

 20. Beth yw lymffocyt? • Lle gwyliau yng Ngwlad Groeg • Cell waed goch sy’n cario hormonau • Cell waed wen sy’n ymladd clefyd

 21. Pa bersonoliaeth sy’n tueddu i gael salwch stress? • Math A • Math B • Math C

 22. Pa bersonoliaeth sy’n tueddu i gael salwch stress? • Math A • Math B • Math C