Download
vr cen refundace cla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VRÁCENÍ /REFUNDACE/ CLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VRÁCENÍ /REFUNDACE/ CLA

VRÁCENÍ /REFUNDACE/ CLA

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VRÁCENÍ /REFUNDACE/ CLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VRÁCENÍ /REFUNDACE/ CLA • Zboží bylo vráceno dovozce jako vadné, nepotřebné, neobjednané • zboží bylo protokolárně zničeno, když jeho zpětný vývoz nebyl možný nebo rentabilní. • V obou případech jsou předepsány určité lhůty a formality (např. řešení reklamace) • Je zde nutná spolupráce s dovozcem, který má potřebné doklady a je oprávněn projednat záležitost s „tamější“ celnicí. POZOR ! V NĚKTERÝCH ZEMÍCH SE ZAPLACENÉ CLO PŘI ZPĚTNÉM VÝVOZU NEVRACÍ !!!

  2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ • Odběratel odmítá převzít zásilku, • Nutnost urychleně situaci řešit, z důvodů nárůstu nákladů a rizik zcizení zboží. ŘEŠENÍ: • zjistit, zda odběratel zboží skutečně nechce nebo mu jde o poskytnutí slevy • zjistit, zda je možné zboží umístit u jiného odběratele nebo jaké přepravní náklady budou v případě jeho vrácení • při jednání o slevě je nutné vycházet z toho, že by neměla být vyšší než-li náklady na zpětnou přepravu. • V mnoha případech jsou odběratelé vyškoleni na jednání o nepřevzetí zboží do doby, kdy vývozce poskytne slevu. Počítá s tím, že vývozce odradí administrativa při zpětném odběru zboží. Netýká se to případů, jestliže vývozce má více možností uplatnit zboží jinému odběrateli.

  3. UPLATNĚNÍ DANĚ PŘI DOVOZU • dani podléhá dovezené zboží, kterým se rozumí zboží propuštěné do režimů: • volný oběh • AZS v systému navrácení • PZS do volného oběhu • dočasné použití • Daňovým dokladem je písemné celní prohlášení. • Výjimka je celní prohlášení u zboží propuštěné do režimu tranzitu potvrzené celním orgánem (TCP, nebo jiný doklad) ZÁKLAD PRO VÝPOČET DANĚ:/§ 44 zákona o DPH/ • u volného oběhu a AZS v systému navrácení a) základ pro vyměření cla b) clo, dávky a poplatky splatných z důvodů dovozu zboží a) příslušná spotřební daň

  4. UPLATNĚNÍ DANĚ • U českého zboží je základ daně pro neplátce daně u zboží, které je umístěné ve svobodném celním pásmu (skladu), které prošlo zpracovatelskými operacemi a je propuštěno do volného oběhu,výše nákladů na provedené zpracovatelské operace. Dočasné použití • 3 % za každý započatý měsíc použití zboží v ČR ze základny daně, vyměřené jako pro volný oběh. • Nesmí být placená daň vyšší než daň vyměřená pro volný oběh.

  5. UPLATNĚNÍ DANĚ PŘI VÝVOZU • Vývoz zboží do zahraničí uskutečněný plátcem daně je osvobozen uplatnit daň na výstupu. • Daňovým dokladem je písemné celní prohlášení s výjimkou režimu tranzitu ! • U nepřímého zástupcemá nárok na osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupuzastoupená osoba, která je prodávajícím ve vztahu k zahraničí. • Plátce nemá nárok na vrácení daně v případě zpět vyváženého zboží z režimu AZSv systémunavrácení.

  6. UPLATNĚNÍ DANĚ Daň se vrací: • diplomatickým a zvláštním misím a konzulárním úřadům • mezinárodním organizacím • osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt. • používají výsady a imunitu podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána v EU. Zvláštní povolení MF • k zásobování leteckých a lodních společností na paluby jejich letadel a lodí • k prodeji zboží v DUTY FREE nebo v TAX FREE provozovnách • k prodeji zboží členům posádek letadel zahraničních společností při odletu z ČR. ZBOŽÍ v DUTY FREE provozovnách se pohlíží jako zboží vyvezené.