1 / 16

URESNIČEVANJE TRIDIMENZIONALNIH FANTAZIJ

URESNIČEVANJE TRIDIMENZIONALNIH FANTAZIJ. PARTNERJI V PROJEKTU »RAZVOJ TRIDIMENZIONALNIH TEKSTILNIH IZDELKOV«. Predilnica Litija d.o.o. Beti pletiva d.o.o. Velana, tovarna zaves d.d. Zvezda, tekstilna tovarna d.d. IRSPIN, industrijski razvojni center. MOČ RAZVOJNE SKUPINE.

twyla
Télécharger la présentation

URESNIČEVANJE TRIDIMENZIONALNIH FANTAZIJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. URESNIČEVANJE TRIDIMENZIONALNIH FANTAZIJ Projekti slovenske tekstilne tehnološke platforme Ljubljana, 28.septembra 2006

 2. PARTNERJI V PROJEKTU »RAZVOJ TRIDIMENZIONALNIH TEKSTILNIH IZDELKOV« • Predilnica Litija d.o.o. • Beti pletiva d.o.o. • Velana, tovarna zaves d.d. • Zvezda, tekstilna tovarna d.d. • IRSPIN, industrijski razvojni center

 3. MOČ RAZVOJNE SKUPINE • 663 zaposlenih • Skupni prihodki v letu 2005 9.500 mio SIT • Skupni kapital 8.340 mio SIT

 4. VZROKI ZA ODPRTJE PROJEKTA • Globalizacija trga in konkurenčni pritisk z vzhoda • V EU ostaja proizvodnja specializiranih, visokozahtevnih, predvsem za tehnično področje namenjenih tekstilnih izdelkov • Visoka inovativnost preostale tekstilne industrije • Skupen razvoj vlaken, tehnologije in tekstilnih izdelkov • Položaj slovenske tekstilne industrije je enak evropski • Samo razvoj novih izdelkov in uvajanje novih tehnologij ustvarja konkurenčne prednosti

 5. AKTIVNOSTI V PROJEKTU • Izvajanje projekta od maja 2006 do decembra 2007 • Razvoj tridimenzionalnih tekstilnih izdelkov • Investicije za podporo razvoja in proizvodnje tridimenzionalnih tekstilnih izdelkov • Skladnost projekta z usmeritvami EU tekstilne tehnološke platforme: Steber 2: nova področja uporabe tekstilnih izdelkov

 6. FAZE PROJEKTA • Izbor ciljnih trgov in materialov • Izbor in nabava prednostne opreme • Razvoj prej • Razvoj novih tridimenzionalnih tekstilnih izdelkov • Nabava opreme in strojev • Vrednotenje razvojev in modifikacij

 7. KAJ SO TRIDIMENZIONALNI TEKSTILNI MATERIALI? • So materiali, ki imajo možnost nešteto kombinacij, v obliki tkanine ali pletenine. Lahko so samostojne ali pa večslojni tridimenzionalni materiali (plasteni) ali celo z dodatnimi nanosi (membrane, premazi ali nanosi…). • Imajo določen volumen, • Imajo svojo vsebino, katere lastnosti dopolnjuje sprednja in zadnja stran izdelka • Lastnosti se dopolnjujejoiz vlaken, preje, tekstilije in finiširanja

 8. NAMEN UPORABE: - pohištvena industrija- avtomobilska industrija- navtika- letalstvo- gradbena industrija- agro-industrija- izdelki za zaščito - medicina- deli elektrarn na veter

 9. VPLIVNI PARAMETRI PRI RAZVOJU 3D IZDELKOV: • dimenzije (volumen), oblika in stabilnost materiala • dodatna obdelava • strojni park • surovina • znanje

 10. RAZVOJ VEČPLASTNIH PREJ: Zunanja plast: opredena vlakna Fukcija: stabilnost, odpornost, zaščita… Vmesna plast: opredena vlakna Funkcija: polnilo, izolativnost, vezivo, nosilec posebnih lastnosti Jedro: filament ali predena preja Funkcija: stabilnost, trdnost, prevodnost…

 11. VOTKOVNA 3D PLETENINA Vrhnja pletenina Vezna zanka Spodnja pletenina Polnilo votkovna pletenina z raznimi vezavami in volumni, ki so odvisni od polnila

 12. SNUTKOVNA 3D PLETENINA Vezivni sloj: filament Funkcija: stabilnost in elastičnost snutkovna pletenina z raznimi vezavami in volumni, ki so odvisni od nastavitve razdalj utenzilij na stroju

 13. VZOREC 3D TEKSTILNEGA KOMPOZITA Vrhnji sloj: 3D pletenina Srednji sloj: lepilo, pena ali membrana Spodnji sloj: nosilna snutkovna pletenina

 14. Winding aggregate Card slivers Carding Drum Outlet Spinning aggregate Core feeding Dust extraction PREDNOSTNA OPREMA Večplastno predenje

 15. PREDNOSTNA OPREMA Dvofonturni raschel pletilni stroj za pletenje tridimenzionalnih materialov

 16. HVALA ZA POZORNOST

More Related