Download
nytt fra ssb kostra effektiviseringsnettverk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nytt fra SSB, KOSTRA, effektiviseringsnettverk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nytt fra SSB, KOSTRA, effektiviseringsnettverk

Nytt fra SSB, KOSTRA, effektiviseringsnettverk

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nytt fra SSB, KOSTRA, effektiviseringsnettverk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nytt fra SSB, KOSTRA, effektiviseringsnettverk Innlegg Rinnleiret 26/4 2006

 2. Befolkningsprognoser • SSB kom med nye prognoser fram til 2025 i vinter. • Har justert fra SSB 2002 slik at veksten for Levanger er høyere, i tråd med snitt i åra som er gått. • Vil vise hvordan dette slår ut i aldersgrupper som er viktigst for oss.

 3. Veksten er justert opp

 4. 0-5 er justert opp

 5. Nedgang 6-15 til 2013

 6. 67-79. Som før.73 % auke til 2025

 7. 80-89 Flatt til 2020

 8. 90+ Jevn auke

 9. All auke i folketall er 50 +

 10. Alder

 11. Noen KOSTRA tall 2005 • Ikke spesielt kvalitetssikra, vi reagerer på enkelte avvik som ikke er sjekka godt • Obs Vi har endra føring på flyktning og administrasjon for å være lik de andre • Materialet er henta fra eff.nettverket

 12. Andel 0-5 år med bhgplass

 13. Pleie og omsorg • Viser ellers til Agenda, ingen spesielle nye opplysninger • Levanger bruker omtrent som Verdal og Stjørdal samla sett, noe mindre enn Steinkjer, korrigert for demografi

 14. Effektiviseringsnettverk • Brukerundersøkelser barnehage, skole og pleie og omsorg er ferdig , orientering seinere • Nettverksmøte 23/24 mai

 15. Utslag av nye bef.tall 010106 Før +299 kr pr innb på folketall Total utslag forskjell (110 kr /innb) * 18080 = 1 988 800 Endre formel slik at nye ”folketall” kommer i nevneren

 16. Sentralisering av barn ???