1 / 17

Supported Employment

1. 1. Supported Employment. Så här gör vi i Nynäshamn. Två handledare. Finna Få Behålla. 2. 7. Sökandeanalysen – lära känna. 8. Ackvirering – leta arbete. 9. Arbetsplatsanalys. 10. Introduktion/praktik/anpassning. 11. Arbete. Behålla sitt nätverk. Stöd för anställningen. 12.

unity-beard
Télécharger la présentation

Supported Employment

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1 1 Supported Employment Så här gör vi i Nynäshamn Två handledare Finna Få Behålla

 2. 2

 3. 7 Sökandeanalysen – lära känna

 4. 8 Ackvirering – leta arbete

 5. 9 Arbetsplatsanalys

 6. 10 Introduktion/praktik/anpassning

 7. 11 Arbete Behålla sitt nätverk • Stöd för anställningen

 8. 12 Uppföljning – behålla jobbet

 9. 13 Branscher - anställningar • IT-konsult Tidningsutdelning • Varuhus/butik Parkarbete • Mötesbokare Färgbutik • Tillverkningsindustri Lager • Äldreomsorg Snickeri Studier • Fritidsgård Budbil Starta eget • Bilverkst/kundmott Optiker • Takfirma Apotek • Målare Klädesbutik • Musiker Rivningsfirma • Byggfirma • Samhall

 10. 14 Branscher på ”G” just nu • Hunddagis • Restaurang • Personlig assistent • Båtrenovering • Kakelsättare • Vaktmästare • Parkförvaltning

 11. 15 15 Framgångar/utvecklingsområden Framtiden Vinster för deltagarna

 12. Samarbete mellan parter

 13. Kontaktuppgifter • Claes Sperlingclaes.sperling@arbetsformedlingen.se • Bitte Dalborgbirgitta.dalborg-holm@nynashamn.se

More Related