Download
toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing

Toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toezicht een belangrijke schakel in energiebesparing • Erik van Dommelen • Juni 2011

 2. Activiteiten besluit • Artikel 2.15 lid 1 Verplichting tot nemen maatregelen met tvt < 5 jaarArtikel 2.15 lid 2 Onderzoeksverplichting indien gebruik >200.000 kWh of > 75.000 m3 gasArtikel 2.15 lid 3 Bevoegd gezag bepaalt termijn voor uitvoering maatregelenArtikel 2.15 lid 4 Geen maatregelen indien gebruik <50.000 kWh en < 25.000 m3 gasArtikel 2.1 lid 2a zorgplicht: doelmatig gebruik van energie

 3. Supermarkten in Noord-Brabant bewegen om afgesproken 32% besparing te realiseren (MJA). Energiebesparingsinformatie aan de supermarkten verstrekken Vrijwillig of gedwongen overgaan tot zogenaamde ‘dagafdekking’ van de koel- en vriesmeubelen. Voorbeeld: Project energiebesparing supermarkten in Noord-Brabant

 4. Maatregelen • Dagafdekking • Nachtafdekking • Foliei.p.v. deurverwarmingbijvriesdeuren • Ovens uit de gekoelderuimtenverwijderen • Uitschakelenkoelingwerkruimtenbuitenwerktijden • Plaatsendeurcontact-schakelaarbijkoel- en vriescellen • Variabelecondensordrukbijkoelinstallaties • Vervangenconventionele TL-verlichting door HF-verlichting • - Schemer- en tijdschakeling van de reclameverlichting • Tijdschakelaar op de elektrische boiler(s) • Weersafhankelijkeregeling • - Isolatie van de cv-leidingen en koelleidingen

 5. 13% 25% 62% Dagafdekking! 55 % besparing

 6. Onafgedekt koelmeubel

 7. Energie onzuinige verlichting

 8. IJsvorming vriezer

 9. Convenant ondertekent door Albert Heijn Plus Retail Jumbo Supermarkten C1000 Coop Supermarkten Vomar Voordeelmarkten Boni Supermarkt Nettorama

 10. Convenant • Vriesmeubelen 1 januari 2011 voorzien van afdekking; • Verticale wandkoelmeubelen 1 januari 2015 voorzien van afdekking. Op 31 december 2012 ten minste 60% voorzien van afdekking; • Overige maatregelen uiterlijk 1 januari 2011 gerealiseerd.

 11. Dagafdekking Vries-koelmebuelen Voor Na

 12. Dagafdekking bij koelmeubelen

 13. Evaluatie/monitoring • 29 gemeenten in Noord-Brabant hebben deelgenomen • 365 supermarkten van de ca. 500 zijn bezocht

 14. Voordelen samenwerking in Noord-Brabant • Voldoen aan klimaatakkoord (handhaven op energiemaatregelen) • Grote gemeenten/partijen hebben het voortouw genomen en reeds invulling gegeven aan het project. • Uniforme aanpak, strategie en communicatie (draaiboek met checklist en brieven) • Kwalitatief goed en degelijk handhavingsproducten • Leren en versterken van elkaar (afstemming projectgroep, beantwoording van vragen) • Goedkoper (gezamenlijke efficiënte en eenduidige opleiding, persberichten, etc…)

 15. Hoe nu verder? Aanpak in sectoren/branches? • Samenwerking tussen gemeenten, milieudiensten, Seph’s en Provincie NB • •Middelbaar en voortgezet onderwijs • •Zorginstellingen • •Kantoren • •Detailhandel • Vrieshuizen • Gemeentelijke inrichtingen Energiebesparing

 16. Zorginstellingen

 17. Zorginstellingen • •Ruim 130 instellingen doorgelicht • •Bij 90% ‘laaghangend fruit’ • •Minder dan de helft houdt energieverbruik bij • •Onbekendheid over wettelijke plicht • • Besparingpotentieel is enorm, tot wel 20%

 18. Belangrijkste ontbrekende maatregelen

 19. Projectplan • Fase1: aanmeldingen verzamelen en projectgroep opzetten • Fase2: opleiding • Fase3: informatie voorziening voor zorginstellingen • Fase4: standaarden maken voor toezichthouders (brieven/checklisten) • Fase5: project begeleiden/vragen behandelen in projectgroep

 20. Taak gemeenten • Aanmelden aan het project!

 21. Conclusie • Neem het project “Zorg voor je energie” op in het handhavingsprogramma 2012. • Meld je aan via: e.vandommelen@milieudienst.sre.nl