1 / 55

İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU SES TEMELLİ CÜMLE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI

İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU SES TEMELLİ CÜMLE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI. CANAN GÜNEY MÜRSEL HÜLYA AKALIN GÜNAY OKUTAN SUAY ŞEKKELİ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI- EĞİTİMDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM UYGULAMALARI- 2006

valmai
Télécharger la présentation

İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU SES TEMELLİ CÜMLE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULUSES TEMELLİ CÜMLE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI CANAN GÜNEY MÜRSEL HÜLYA AKALIN GÜNAY OKUTAN SUAY ŞEKKELİ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI- EĞİTİMDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM UYGULAMALARI- 2006 10. SONBAHAR ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, ENKA OKULLARI, İSTANBUL, 2006

 2. 2005-2006 Eğitim öğretim yılında İzmir Özel Tevfik Fikret Okullarının düzenlediği Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamaları Sempozyumunda sunulmuştur. • 2006-2007 Eğitim öğretim yılında Enka Okullarının düzenlediği 10. Sonbahar Öğretmen Sempozyumunda sunulmuştur.

 3. Etkinlik 1:Motivasyon • Hazırlayan ve Sunan: Günay Okutan • Amaç:Öğrencileri derse hazırlama • Süre:5’- 10’ • Uygulama:Sabah ilk derse başlarken öğretmen “Günaydın” dedikten sonra herkes ayaktayken dışarıya bakarak aşağıdaki sözleri söyler ve sınıfa tekrar ettirir.

 4. “Bugün çok güzel bir gün, Bugün kendimi harika hissediyorum, Arkadaşlarımı çok seviyorum, Öğretmenimi çok seviyorum, Okulumu çok seviyorum Derslerimi çok seviyorum, Bugün en güzel ben yazacağım, Bugün en güzel ben okuyacağım „

 5. Cümleleri tekrar ettikten sonra yazmaya hazırlık olarak el kaslarını geliştirmek için küçük dramalarla aşağıdaki hareketler yaptırılır. • Far: Çocuklar herkes arabaya bindi. Ama hava çok sisli. Sisten göz gözü görmüyor. Herkes arabanın farlarını yaksın.( eller açılıp kapatılır)

 6. Direksiyon: Herkes babasını araba sürerken görmüştür. Şimdi herkes direksiyon başına otursun. Şimdi arabamızla düz yoldan değil yılan çizerek ilerleyeceğiz deyip kollarını çalıştırmaları sağlanır.

 7. Parmaklar: Baş parmak uzun süren bir seyahatten dönmüş. Diğer parmaklar onu çok özlemişler ve ziyarete gitmişler. Baş parmağı öpmek için hepsi sırayla girmişler. Baş parmağı öpmeye başlamışlar. (Bütün parmaklar gerdirilip işaret parmağından başlayarak bütün parmaklar sırayla baş parmağa değdirilerek öpüştürülür.)

 8. Etkinlik 2 : Ses Ormanı • Amaç: "n” Sesinin kavratılması • Hazırlayan ve Sunan: Hülya Akalın • Süre: 10-15' • Malzemeler: * e, l, a, t, i, n harflerinin her birinin ayrı ayrı yazılı olduğu kağıtlar,iğne Ön Hazırlık: * Öğrenilen sesler tekrar edilir. * e, l, a, t, i harfleri ,belirlenen dört öğrencinin göğüslerine takılır.

 9. Uygulama: Aşağıdaki öykü anlatılır: • Çocuklar öğreneceğimiz bütün seslerin birlikte yaşadığı bir “Ses Ormanı” varmış. Bu ormanda sadece sesler yokmuş elbette. Ağaçlar, hayvanlar, çocuklar, büyükler, dereler, tepeler de varmış. Adı ses ormanıymış ya, bu ormanda ses hiç eksik olmazmış.

 10. Sesler partiler yapar, pikniğe gider, ormanda gezip yeni sesleri bulmaya onlarla arkadaş olmaya çalışırlarmış. Amaçları bütün sesleri bir araya toplayıp herkesle kaynaşmakmış.

 11. Günlerden bir gün bu ses ormanında yaşayan tonton bir nine herkese davetiye gönderip bir parti yapmak istemiş. Kimseye partiyi niçin yapmak istediğini söylememiş. Sadece partide çok özel bir konuğumuz olacak herkes mutlaka gelsin bu sürprizi kimse kaçırmasın diye haber göndermiş. Parti için renk renk pastalar, şekerlemeler, içecekler hazırlamış.

 12. Nihayet beklenen gün gelmiş sofralar kurulmuş ve müzik başlamış. Müziği duyan sesler bir bir partinin yapılacağı alanda toplanmaya başlamış. İlk gelen e sesi olmuş. ( e sesi takılan öğrenci e sesini çıkararak ortaya gelir.) Sonra l, a, t ve i sesleri gelmişler. ( l, a, t, ve i sesi takılan öğrenciler de seslerini çıkararak ortaya gelirler.) Herkes sabırsızlıkla özel konuğun gelmesini bekliyormuş.

 13. Müzik birden susmuş ve tonton nine herkesin sessiz olmasını istemiş. Uzaktan cılız bir ses gelmeye başlamış. ( Öğretmen elini kulağına götürüp dinliyormuş gibi yapar.) "nnnnnnn, nnnnnnnn, nnnnnnnn diye bir ses duyulmuş önce, sonra ağacın arkasında ürkek ürkek bakan birisini görmüşler.

 14. Nine heyecanla biz de seni bekliyorduk gel aramıza katıl haydi deyip onun yanına gitmiş. ( Öğretmen "n" yazan kağıdı eline alıp öğrencilerden birinin yanına gider ve "n"sesini yakasına takıp elinden tutarak onu da ortaya getirir.) Bakın sevgili çocuklarım bu da sizin arkadaşınız ona hoş geldin deyin, sesini söyleyin demiş. (Öğretmen herkesin onun sesini söylemesini ister.)

 15. Nine demiş ki şimdi sıra pastada ama önce hepinize birkaç sorum var demiş. Benim adım Nalan, adımda kaç tane n sesi var? (Çocuklardan yanıt alınır.) • Yaşım oldu doksan yaşımın neresinde n sesi var? Burada bulunan herkes sırayla içinde n sesi bulunan bir kelime söylesin bakalım. (Öğrencilerin tümüne sırayla sorulur. Her öğrenciden yanıt alınır. Yanıt veremeyene yardımcı olunur.) • Bütün sesler afiyetle pastalarını yemişler.

 16. Sıra oyunlara gelince n sesi önce herkes beni yazsın demiş. Beni yazmak için önce beni dikkatle inceleyin, bakın ben nasıl yazılıyorum. (Öğretmen n sesinin yazılışını tahtada gösterir.) Hadi siz de deneyin bakalım, havada n sesini yazın. Sıranıza parmağınızla yazın. (Kitapları açıp kitaplardaki alıştırmaları yapabilir veya oyuna devam etmişler deyip birleştirmelere geçebilirsiniz.)

 17. N sesi ile "a" sesi el ele tutuşmuşlar. ( N sesi takılı çocuğun yanına "a" sesi yazılı çocuğu getirip el ele tutuşmalarını isteyin.) Bizi birlikte okuyun demişler. Sonra yer değiştirmişler bir de böyle okuyun demişler. (Öğrenciler yer değişir.) Sonra "a" sesi oturmuş "e "sesi "n" sesinin yanına gelip elini tutmuş. ( "e" sesi takılı olan öğrenci ile "n" sesi takılı öğrenci el ele tutuşur ve okunduktan sonra bir kez de yer değiştirilerek okunur.

 18. Sırayla diğer seslerle aynı aşamalar gerçekleştirilir. Ardından oluşturulan heceler tahtaya yazılır ve okutulur. Kelimeler oluşturularak okunur.) Parti bitince herkes tonton nineye bu güzel parti için teşekkür etmiş, vedalaşmışlar ve evlerine dağılmışlar.

 19. Etkinlik 2 :SES PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI • Amaç: Seslerin pekiştirilmesi • Hazırlayan: Hülya Akalın, Suay Şekkeli • Sunan: Suay Şekkeli

 20. KALEM Ka, ka, Lem, lem, kalem Kalem, ka, ke, ki, ko, ku EKMEK Ek, ek, Mek, mek, ekmek, Ekmek Ek, mek, Ek, ek, ak, ik, ok, uk Ek, mek, Mek, mak, mik, mok, muk

 21. KALEM Kerem, kalem ile ekmek al. Kerem,ekmek tat, kalem tut. Kemal, kirli kot alma, kara koltuk al. Kartal, kutu makarna al, keki tat.

 22. Etkinlik 3:El Ele Oyunu • Amaç:Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek. • Hazırlayan ve Sunan: Canan Güney Mürsel • Süre:15’- 20’ • Malzemeler:Tebeşir, tahta • Ön Hazırlık: * Öğrenilen harflerle sınıfınızdaki hangi öğrencilerin adlarını yazabildiğinizi belirleyin. * “Kutu kutu pense” oyununu öğretmiş olun.

 23. Uygulama:Bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Bu oyunda tahtaya yazacağınız cümleleri dikkatle, doğru ve sessiz bir şekilde okuyup ne anlatıyorsa onu tahtaya kalkıp yapmalarını isteyin. (Öğretmen bu cümleleri okumamalıdır. Öğrencilerin sessiz okumaları sağlanmalıdır.) Tahtaya sırayla cümleleri yazın. ( Aşağıdaki cümlelerdeki isimler uygulama yapılmış sınıf için geçerlidir. Siz isimleri kendi sınıfınıza göre değiştiriniz.)

 24. El Ele Oyunu Anıl, Asya’nın, Aslı’nın elini tut. Ahmet sen de Aslı’nın elini tut. Diyar, Eren, Kerem de katılsın. Mert ile Merve de Kerem’in elini tutsun. Mina, Sena da katılsın. Ötekileri de yanımıza alalım. El ele mutlu olalım. “Kutu kutu pense” oynayalım.

 25. Etkinlik 4: Oku-Yap • Amaç:Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek. • Hazırlayan ve Sunan:Canan Güney Mürsel • Süre:15’- 20’ • Malzemeler:Tebeşir, tahta • Ön Hazırlık:Sağ, sol kavramlarını öğretin. • Uygulama: Bu oyunda tahtaya yazacağınız cümleleri dikkatle, doğru ve sessiz bir şekilde okuyup ne anlatıyorsa onu yapmalarını isteyin. (Öğretmen bu cümleleri artırabilir. Öğrencilerin sessiz okumaları sağlanmalıdır.) Tahtaya sırayla cümleleri yazın.

 26. Oku- Yap Sağ elinizi kaldırın. Sol elinizi kaldırın. Sağ elinizle burnunuza dokunun. İki elinizi de indirin. Sağ bacağınızı kaldırın, indirin. Sağ ayağınızı yere vurun. Sol bacağınızı kaldırın, inidirin. Sol ayağınızı iki kez yere vurun.

 27. Etkinlik 5:Sesler • Amaç:Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek. • Süre:15’- 20’ • Hazırlayan ve Sunan: Canan Güney Mürsel • Malzemeler:Tebeşir, tahta • Ön Hazırlık:Hayvanların seslerini bir kez hatılatın • Uygulama:Tahtaya yazacağınız cümleleri dikkatle, doğru ve sessiz bir şekilde okuyup ne anlatıyorsa onu yapmalarını isteyin. (Öğretmen bu cümleleri okumamalıdır. Öğrencilerin sessiz okumaları sağlanmalıdır.) Tahtaya sırayla cümleleri yazın.

More Related