1 / 1

MÅLSÄTTNING

MÅLSÄTTNING. Kursinnehåll. Målet med kursen är att deltagarna få en spårhund som klarar att spåra skadat klövvilt (älg och rådjur med lyckat resultat. Spårläggare kommer att vara Lars Lundman med mer än

varana
Télécharger la présentation

MÅLSÄTTNING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MÅLSÄTTNING Kursinnehåll Målet med kursen är att deltagarna få en spårhund som klarar att spåra skadat klövvilt (älg och rådjur med lyckat resultat. Spårläggare kommer att vara Lars Lundman med mer än 30-årig erfarenhet från sitt arbete med eftersök i olika situationer. Vi kommer ev. att genomföra ytterligare en sammankomst och då först kommer vi att använda blod. Det kommer då att bli ett något mer avancerat spår. • Eftersök Klövvilt Introduktion Eftersök klövvilt. Teorigenomgång av kursupplägget som bygger på ett nytt certifieringssystem som bygger på erfarenheter från det gamla. Praktik ute vi genomför de fyra första stegen i det nya systemet som alla hundar kommer att klara. Deltagarna kommer att få med sig en klöv hem för egen träning av de första stegen. Genomgång av hur träningen fungerat. Sedan kommer deltagarna att få gå nya spår som är 4-6 timmar gamla. Anmälan till Christer Jonsson 0911-200873 el. jagar.christer@spray.se

More Related