1 / 11

Nemzetközi fizetési mérleg

Nemzetközi fizetési mérleg. Nemzetközi fizetési mérleg. folyó fizetési mérleg tőkeforgalmi mérleg hivatalos tartalékeszközök mérlege általában kulcsvalutákból. Folyó fizetési mérleg. külkereskedelmi mérleg szolgáltatások egyoldalú átutalások tőkejövedelmek egyéb egyoldalú átutalások

vashon
Télécharger la présentation

Nemzetközi fizetési mérleg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nemzetközi fizetési mérleg

 2. Nemzetközi fizetési mérleg • folyó fizetési mérleg • tőkeforgalmi mérleg • hivatalos tartalékeszközök mérlege • általában kulcsvalutákból

 3. Folyó fizetési mérleg • külkereskedelmi mérleg • szolgáltatások • egyoldalú átutalások • tőkejövedelmek • egyéb egyoldalú átutalások • adományok • honoráriumok • pénzbeli ajándékok • külf. munkaváll. jöv. • tagsági díjak

 4. Tőkeforgalmi mérleg • közvetlen külföldi tőkebefektetések Foreign Direct Investment (FDI) • portfolió beruházások • közvetlenül folyósított hitelek

 5. Egyensúly • külkereskedelemi egyensúly • külgazdasági egyensúly • nemzetközi gazdasági egyensúly

 6. Egyensúlymechanizmusok • automatikus egyensúlymechanizmusok • gazdaságpolitikai eszközök

 7. Automatikus egyensúlymechanizmusok • ciklikus válsággal létrejövő egyensúly • rugalmas árfolyamrendszer hatása • monetáris egyensúly-mechanizmus • jövedelmi egyensúly-mechanizmus

 8. Gazdaságpolitikai eszközök • rugalmasságon keresztül • jövedelmi hatásokon keresztül • abszorpciós megközelítés

 9. Rugalmassági megközelítés • X és M rugalmasan reagál az árfolyamváltozásra • DE! járulékos hatások kereskedelmi mérleg egyenlege J-görbe nullszaldó idő leértékelés időpontja

 10. Jövedelmi hatásokon keresztül I + X = S + M I – S = M – X ha M > X, akkor I > S nem szabad: leértékelés és X ↑ célszerű: I  DE! fejlődő országok???

 11. Abszorpciós megközelítés Y = C + I + (X – M) Y – (C + I) = X - M belső abszorpció ~ pénz vásárlóereje ~ kamatláb mértéke restriktív gazdaságpolitika eszközei ~ kapacitások kihasználtsága

More Related