1 / 28

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald , Školní 305, příspěvková organizace

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald , Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Ilona Bůtová

vic
Télécharger la présentation

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald , Školní 305, příspěvková organizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Ilona Bůtová TEMATICKÁ OBLAST: Německá gramatika NÁZEV DUMu: hin x her POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 13 KÓD DUMu: IB_NJ_13 DATUM TVORBY: 31.8.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace inovativním způsobem vysvětluje teorii směrových příslovcí pomocí názorného materiálu, a to na rozdíl od většiny učebnic nikoliv na základě kresby, ale fotografií zobrazujících skutečnou situaci. Závěr obsahuje veselé grafické shrnutí všech možností v jednom okně, poslední okno je věnované zkrácené verzi užitých příslovcí. A2 SERR. METODICKÝ POKYN: Texty popisující situace na obrázcích jsou pouze v němčině. Překlad do mateřského jazyka je na volbě vyučujících podle zdatnosti žáků. Po části výkladové následuje kontrolní sada týchž, ale zpřeházených obrázků. Lze procvičit jen ústně, ale pokud učitel zvolí formu písemnou nebo zápis příkazů na tabuli, na konci sady se nachází řešení pro okamžitou zpětnou vazbu.

 2. Komm her! Geh hin!

 3. Komm herauf! Das Kind steht unten, die Mama steht oben.

 4. Die Mama steht unten, das Kind steht oben. Komm herunter!

 5. Das Kind steht drauβen, die Mama steht drinnen. Komm herein!

 6. Komm heraus! Die Mama steht drauβen, das Kind steht drinnen.

 7. Die Mama steht auf der anderen Seite als das Kind. Komm herüber!

 8. Beide stehen unten. Geh hinauf!

 9. Geh hinunter! Beide stehen oben.

 10. Geh hinaus! Beide stehen drinnen.

 11. Geh hinein! Beide stehen drauβen.

 12. Geh hinüber! Beide stehen auf der einen Seite.

 13. Herein!

 14. Und jetzt zur Kontrole noch einmal. Was sagt die Mama? (Am Ende befindet sich die Lösung)

 15. Die Mama steht drauβen, das Kind steht drinnen.

 16. Beide stehen auf der einen Seite.

 17. Das Kind steht unten, die Mama steht oben.

 18. Beide stehen drauβen.

 19. Die Mama steht unten, das Kind steht oben.

 20. Das Kind steht drauβen, die Mama steht drinnen.

 21. Beide stehen unten.

 22. Die Mama steht auf der anderen Seite als das Kind.

 23. ! Beide stehen oben.

 24. Beide stehen drinnen.

 25. Komm heraus! Geh hinüber! Komm herauf! Geh hinein! Komm herunter! Komm herein! Geh hinauf! Komm herüber! Geh hinunter! Geh hinaus! Lösung:

 26. Foto archiv autorky

More Related