Download
ivot v prav ku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Život v pravěku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Život v pravěku

Život v pravěku

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Život v pravěku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Život v pravěku Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmanuel_Benner_-_Prehistoric_Man_Hunting_Bears.jpg

 2. Nástroje Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prehistoric_Tools_-_Les_Combarelles_-_Les_Eyzies_de_Tayac_-_MNP.jpg

 3. Nástroje Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bored_stones-Sierra_Leone_National_Museum.jpg Autor: John Atherton Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boisderenne.jpg Autor: Didier Descouens Jaké materiály se používaly pro výrobu nástrojů? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magda_Harpons.jpg?uselang=cs

 4. Obživa • Homo habilis a homo erectus byli spíše vegetariáni. • Živili se rostlinnou potravou – semena, kořínky, plody • Na lov si netroufali, nepohrdli ale uhynulými menšími zvířaty Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sangiran_Homo_erectus_Diorama.jpg Autor: Gunavan Kartapranata

 5. Obživa • Lovci mamutů již používali nebezpečné zbraně jako luky a šípy, oštěpy, harpuny • Troufali si na velká a rychlá zvířata. • Lov byl organizovaný. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthals_-_Artist%27s_rendition_of_Earth_approximately_60,000_years_ago.jpg?uselang=cs

 6. Obživa • Neandrtálci již lovili větší kusy zvěře. • K tomu potřebovali zbraně a organizovaný lov. • Vyvíjela se artikulovaná řeč. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodesian_Men.jpg Autor: Amédée Forestier

 7. Obydlí  Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caves_overlooking_the_Allt_nan_Uamh_-_geograph.org.uk_-_759532.jpg Autor: Russel Wills Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athra_stenalderbopladsen.jpg Převisy skal, jeskyně (oheň), přístřešky z větví nebo kostí

 8. Obydlí Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_at_spiro_mounds.jpg Autor: Smallchief Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jielbeaumadier_asnapio_tente_paleolithique_vda_2010.jpg Autor: Jiel Beaumadier Chaty z větví, proutí a hlíny

 9. Výtvarné umění Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira_4.jpg Autor: Émile Cartailhac Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira,_bison.jpg Co zobrazovali pravěcí umělci? Proč asi nejraději kreslili tyto motivy?

 10. Jeskyně AltamiraŠpanělsko Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reproduction_cave_of_Altamira_02.jpg Autor: Matthias Kabel Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cave_painting,_Anthropos_%281%29.jpeg Autor:DaBler

 11. Jeskyně Altamira Španělsko • Altamira je jeskyně na severu Španělska • R. 1879 zde byly nalezeny pravěké nástěnné malby, převážně s motivy zvířat • Jejím objevitelem se stal místní lovec, který na nález upozornil majitele pozemku, Dona Sautuolu. Ten zpočátku objevu nevěnoval velkou pozornost, až po několika letech začal místo podrobně zkoumat. Nashromáždil řadu podivuhodných archeologických vykopávek a po nejdříve nepřijmutém obeznámení odborníkům pokračoval ve výzkumech, přičemž jeho pětiletá dcera Marie nalezla šťastnou náhodou v postranní chodbě rozsáhlé nástěnné malby. • V roce 1985 byla Altamira zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

 12. Jeskyně LascauxFrancie Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_painting.jpg Autor: Saxx Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_painting.jpg Autor: HTO

 13. Jeskyně LascauxFrancie • Jeskyně byla náhodně objevena 1940 čtyřmi dětmi doprovázených psem; ten zapadl do skalní pukliny a při jeho vyprošťování chlapci objevili výzdobu jeskyně). • Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1948. • Později byla uzavřena, aby malby neutrpěly škody. • Jeskyně jsou zapsány v Seznamu světového dědictví UNESCO.

 14. Jeskynní malby  • Čím pravěcí malíři svá díla malovali? • Jeskynní malby se vyskytují často v jeskyních špatně přístupných a bez denního světla, zpravidla beze stop osídlení. Někde jsou stěny očazené od loučí nebo pochodní a někde je třeba předpokládat použití lešení. • Použité barvy jsou hlavně hlinky (různé odstíny okru) a dřevěné uhlí. Obrysy jsou někdy vyryté do skály. • Tématem jsou v Evropě převážně zvířata, koně, bizoni, lvi, losi atd., v Africe jsou častější stylizované postavy lovců, a kromě toho geometrické útvary a otisky rukou.

 15. Procvič si angličtinu

 16. Pravěké umění Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reindeer,_Laugerie_Basse.JPG Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V44_D647_Delineations_on_pieces_of_antler.jpg Jaké materiály používali pravěcí umělci?

 17. Venuše Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_von_Willendorf_anagoria.JPG Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_da_Vinci.jpg Autor: Michal Mańas Sošky žen – symboly plodnosti a mateřství

 18. Znáš tuto figurku? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_of_Dolni_Vestonice.png

 19. Věstonická Venuše • Nalezena 1925 v Dolních Věstonicích týmem archeologa Karla Absolona • Je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm široká. Materiál, který byl k její výrobě použit, je pravděpodobně směsí hlíny a vápence. • V současnosti je soška Věstonické venuše v držení Moravského zemského muzea v Brně, ve sbírkách ústavu Anthropos. Hodnota je podle odborníků nevyčíslitelná. Její cenu stanovili na 40 milionů dolarů. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C4%9Bstonice_reservoir_%283%29.jpg Autor: Huhulenik

 20. Věstonická Venuše Zdroj: http://www.vasak.cz/por_036.htm

 21. Ozdoby Zdroje: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Der_See_erz%C3%A4hlt%27_%28Stadthaus%29_-_Kempraten_-_Beigaben_jungsteinzeiliches_Steinplattengrab_%28Frau%29_001-002_2011-01-24_16-05-24.JPG Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cavemen_jewelry.jpg?uselang=cs Mušle, opracované kosti a kamínky

 22. Lovci mamutů Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolni_Vestonice_mammoth_hut_reconstruction.jpg?uselang=cs

 23. Náboženské představy Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bautzen_Gro%C3%9Fwelka_-_Sauriergarten_-_Neandertaler_02_ies.jpg?uselang=cs Autor: Frank Vincentz Již neandrtálci pohřbívali své mrtvé spolu s milodary. Věřili v posmrtný život.Mrtvé někdy posýpali červenou hlinkou (Chtěli jej oživit? )

 24. Kdo maloval tyto obrázky?

 25. Zdeněk Burian 1905 - 1981 • malíř a ilustrátor • namaloval tisíce obrazů a kreseb • nejznámější malíř pravěku Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zdenek_Burian_memorial_plaque.jpg Autor:Michal Maňas

 26. Z které knihy je vyprávění? • Hoch, jenž se jmenoval Kopčem, viděl na skále lišku, o které si myslel, že je mrtvá, ale ona vyskočila, chytila vránu, jež nad ní poletovala, a začala utíkat. Jenže Kopčem ji trefil kamenem do přední nohy... Liška se nedala a začala pelášit pryč, kluci ji začali honit, chtěli ji dohnat až k řece. Avšak liška jim přece jen nakonec utekla. Zdroj: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2010/08/Obr.-03-Postavy-z-prav%C4%9Bku-ve-filmu-podle-knihy-E.-%C5%A0torcha.jpg

 27. Eduard ŠtorchLovci mamutů Zdroj: http://mista.unas.cz/obrazky/79/lovci%20mamut%C5%AF.jpg

 28. Eduard Štorch1878 - 1956 • spisovatel, pedagog, archeolog • psal romány pro mládež o době pravěké  Zdroj: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2010/08/ANOTACE-Eduard-%C5%A0torch-z-arch%C3%ADvu-V%C3%A1clava-%C5%BDidka-.jpg

 29. OpakováníKteré pojmy patří k sobě? • 1. Altamira • 2. Věstonická Venuše • 3. Eduard Štorch • 4. Zdeněk Burian • a) spisovatel knih o pravěku • b) figurka ženy • c) španělská jeskyně s nástěnnými malbami • d) malíř

 30. Správné řešení • 1 c • 2 b • 3 a • 4 d

 31. Procvič si angličtinu Oogy flunks his cave drawing final.flunk-propadnout, final-závěrečná zkouška, cave-jeskyně,jeskynní