1 / 9

Torda

Torda. Tartalom. Tordai hasadék Tordai sóbánya. Tordai hasadék. Geológiai felépítése, keletkezése. A hasadék a  Torockói-takaróban a mezozoikumban  keletkezett vulkáni és üledékes eredetű kőzeteken. A mélyben levő  ofiolit  kőzetekre egy tengerelöntés során  jurakori mészkő rakódott.

viet
Télécharger la présentation

Torda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Torda

  2. Tartalom • Tordai hasadék • Tordai sóbánya

  3. Tordai hasadék

  4. Geológiai felépítése, keletkezése • A hasadék a Torockói-takaróbanamezozoikumban keletkezett vulkáni és üledékes eredetű kőzeteken. A mélyben levő ofiolit kőzetekre egy tengerelöntés során jurakorimészkő rakódott.

  5. Növényvilága • Romániában előforduló növény 3500. Itt található meg a Tordai hasadékban 997 • illatos kankalinhomoki nősziromJoó ibolyájahavasi őszirózsaillatos nefelejcsbánáti lúdhúrdélvidéki görvélyfűHoppe gyermekláncfűsziklai borkórótordai hagymaépszirmú tűlevelű szegfűtordai hölgymálhasadéki bogáncscsinos árvalányhaj .

  6. Legendája • Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel szemben azonban vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt.

  7. Tordai sobánya

  8. Müködtetése • A ma is létező sóbányát 1690-ben nyitották meg. A XVII. század vége és a következő század eleje fellendülést hozott az erdélyi bányászatban. A sóbányában 1932-ben állt le a munka, ma már csak turisztikai látnivaló és gyógyhely.

  9. Készitette • Lapu Csaba • Maróti Rudolf • Vetró Zoltán • Tóth Dominika • Hegedűs Laura

More Related