Download
sidespor din personlige forteller p toget n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sidespor din personlige forteller på toget PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sidespor din personlige forteller på toget

Sidespor din personlige forteller på toget

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Sidespor din personlige forteller på toget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sidespordin personlige forteller på toget • Vi kommer fra prosjektet Kultur- og naturreise et tverrfaglig innovasjonsprosjekt med Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet som partnere. Prosjektet er et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur.

  2. Sidesportar utgangspunkt i Bjørn og Britt • Men satt inn i en annen reisesituasjon – på Sørlandsbanen mellom Nordagutu og Bø

  3. Sidesporovergripende konsept og innhold • Synligjøre det som ligger rundt deg av kultur- og naturarv i det landskap du ferdes gjennom • Eksisterende innhold og simulator for togets fremdrift (basert på «blokker» og tidsestimat)

  4. Sidesporteknologisk tilnærming • Light-weight – Atomfeeds • Tekst til tale mulighet • Trigge fortellingene ut fra togets posisjon • Kunne vise samtidige fortellinger • Kunne tilby egne valg (slutte, bytte, veksle) • Vise bilder og plassering av fortelling (tilby lesing som mulighet)

  5. SidesporKilder • Kultur- og naturdata fra Norvegiana, Wikipedia med flere • «Ruteinfo» om linjestrekning og togets posisjon i «sanntid» • Kart fra Kartverket • Stedsnavns-informasjon

  6. SidesporKort om status prototype • Har utviklingsmiljø kjørende - ikke pent med kjører! • Togblokkene for grove for å kunne brukes nøyaktig (GPS hadde vart fint) • Annet innhold på plass (kultur- og naturdata) • Design- og konseptskisser på plass og kan demonstrere konseptet med faktisk innhold

  7. SidesporKonseptuell tilnærming • Tekst til tale – viktig som UU (døve/blinde) • Tekst til tale – kostnadseffektiv produksjon • «Edutainment» som attraktiv reiseopplevelse • Læring, deling, kommentarer osv. • På sikt også annet innhold (lyd, video osv.) • Kobling ut over «Appen» til nettet?

  8. Sidesporveien videre? • Togstrekninger, busser, båter, trikker, T-baner osv. (en «pool» av fortellinger som et slags kuriosakabinett for en by og dess pendlere) • Kanskje også egen bil (begge hendene på rattet men lytte det kan man!) • Skal fra Molde til Oslo og vil kjøre Riksvei XX og YY + E6 – laste ned innhold for disse ruter • Å få fortellerne og fortellingene i baksetet (digitalt)