Download
huisartsenzorg 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huisartsenzorg 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huisartsenzorg 2014

Huisartsenzorg 2014

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Huisartsenzorg 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Huisartsenzorg2014 Zeist, 9 oktober 2013 Marieke Pronk

  2. Programma informatiebijeenkomst • Opening 17:30 u • Contractering huisartsenzorg 2014 17:35 u • Ontwikkelingen in de GGZ 18:15 u • Ruimte voor vragen en afsluiting tot 19:00 u

  3. Vervroeging contractering en consequenties • Hoofdlijnenakkoord: Zorgverzekeraars verplicht door NZa om 19 november te communiceren naar verzekerden over ingekocht zorgaanbod 2014 • Achmea: Besluit tot vervroeging van contractering met streefdatum 1 oktober 2013. Aanbieding gedaan aan huisartsen op 29 augustus 2013. • Feedback vanuit huisartsen: • lastig in verband met vakantieperiode • onduidelijkheid over M&I verrichtingen en POH GGZ 2014 is vervelend • Op dit moment 28 % (543 contracten)getekend, 9% (178) in concept. Mogelijkheid tot ondertekening nu verlengd tot 1-11-2013.

  4. Tijdslijn contractering 2014 BELEIDS-REGELS NZA… 1e lijnsakkoord! 1 september 1 jan 2013 1 Oktober 2013 19 November 2013 Inregelen contracten in systemen 1 Jan 2014 Beleid ontwik-kelen Veld toets Defini-tief beleid Voordeel? Huisartsen weten veel eerder waar ze aan toe zijn. Achmea heeft meer tijd om declaratieproces goed in te regelen.

  5. Wijzigingen Achmea beleid 2014 • Voor 2014 wijzigt Achmea twee M&I modules: Plusmodule 2014 POH-S module • Vervallen: module zorgdomein • Nieuwe module: voor huisartsen die zich vestigen in krimpgebied • Beperking aanvraagmogelijkheden modules

  6. Plus module 2014 • Beleidsvoornemen: aanscherping Plus Module • Veldtoets: geen goed idee • Besluit: • Rekening houdend met nieuwe financiering in 2015 • Plus 2014 beperkter module, voorlopig voor 1 jaar • Plus 2014 alleen voor aflopende ‘Plussers’ uit 2011 obv voorwaarden • Aanvraag kan alleen nu, niet lopende 2014

  7. POH S module 2014 • Introductie nieuwe POH S module in 2013 ingewikkeld • Systematiek in 2014 ongewijzigd • Wel gewijzigd: • Basistarief verhoogd • Vergoeding voor praktijkmanager • Vergoeding voor VRM • Manier van invullen ketenzorg is verbeterd

  8. Beperking aanvraag modules – Let op! • Prescriptie • Plusmodule • HOED of GOED Alleen tijdens de contractering!!!!!!!!! Overige 4X per jaar in overleg met relatiemanager in relatie tot populatie.

  9. Onduidelijkheid n.a.v. overheidsbeleid 2014 • Onduidelijkheid over wijze waarop groei uit eerstelijnsakkoord in 2014 (1,5% en 1 % substitutie) wordt verwerkt • Waarschijnlijk aanpassing van M&I verrichtingenlijst (als gevolg van eerstelijnsakkoord), wat, hoe en wanneer niet duidelijk • Uitgaven geschrapte M en I’s zouden bij inschrijftarief komen • Meer financiële ruimte voor POH-GGZ (groei landelijk kader van 45 naar ongeveer 70 miljoen euro), op welke manier nog niet duidelijk • Alle deze landelijke wijzigingen hebben consequenties voor contracten van 2014! Achmea houdt u op de hoogte!

  10. DANK VOOR DE AANDACHT! We beantwoorden graag jullie vragen!