K v i z - PowerPoint PPT Presentation

k v i z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K v i z PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 28
K v i z
322 Views
Download Presentation
winona
Download Presentation

K v i z

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kviz Ponavljanje gradiva vrste četverokuta Sretnoo!!! Izradila: Ivana Šovagović, prof.

 2. Kojeg su oblika nacrtani predmeti? trapez pravokutnik trapez pravokutnik trapez paralelogram kvadrat

 3. pravokutnik čije su sve stranice jednake duljine zove se… paralelogram romb kvadrat trapez

 4. NEtočnoooooopokušaj ponovno!

 5. TočnoooooBRAVOOOOO!!!!

 6. a) trapez četverokut koji ima jedan par paralelnih stranica c) romb e) kvadrat b) paralelogram d) pravokutnik

 7. NEtočnooooooRAZMISLImalo boljee!!

 8. TočnoooooBRAVOOOOO!!!!

 9. Stranice trapeza koje nisu paralelne nazivaju se krakovi dijagonale susjedne stranice osnovice

 10. NEtočnooooooajde poonoovnoooovaj puta opreznije

 11. TočnoooooBRAVOOOOO!!!!ČESTITAM !!

 12. DIJAGONALA ČETVEROKUTA je …….. dužina koja spaja susjedne vrhove četverokuta dužina koja spaja nasuprotne vrhove četverokuta dužina paralelna sa stranicama četverokuta dužina okomita na stranice četverokuta

 13. NEtočnoooooo

 14. TočnoooooBRAVOOOOO!!!!

 15. Što je netočno? Dijagonale paralelograma međusobno se raspolavljaju. Dijagonale kvadrata su međusobno okomite. Dijagonale romba su jednake duljine. Dijagonale pravokutnika međusobno se raspolavljaju.

 16. NEtočnoooooo

 17. TočnoooooBRAVOOOOO!!!!Samo tako nastavi !!!

 18. Odredi veličinu nepoznatih kutova paralelograma? δ γ 109 o α a) d) b) e) c) f)

 19. NEtočnoooooo

 20. TočnoooooBRAVOOOOO!!!! Samo tako nastavi !!!

 21. Zbroj unutarnjih kutova uz isti krak trapeza iznosi? 360o 120o 180o 90o

 22. TočnoooooČESTITAM !! BRAVOOOOO!!!!

 23. NEtočnoooooo Pokušaj ponovno!!!

 24. Točno ili NEtočno a) pravokutnik je paralelogram b) romb nije paralelogram c) kutovi uz osnovicu jednakokračnog trapeza su različite veličine. d) dijagonale kvadrata su jednake duljine. e) nasuprotne stranice paralelograma su jednake duljine

 25. Spoji odgovarajuće pojmove: Dijagonale romba su jednake veličine Nasuprotni kutovi paralelograma su jednake duljine o daju zbroj 180 Dijagonale pravokutnika nisu jednake duljine Susjedni kutovi paralelograma

 26. Koji su od nacrtanih četverokuta: Paralelogram Trapez Pravokutnik Romb 7. 1. 1, 2, 3, 5, 7 3. 5. 4, 6 4. 1, 5 2. 7 6. .

 27. Nadopuni: a) ______________ je geometrijski lik omeđen četirima točkama od kojih nikoje tri ne pripadaju istom pravcu. b)Susjedni kutovi paralelograma zajedno čine __________ ________ četverokut ispruženi kut c) Romb, kvadrat i pravokutnik vrste su _____________. d) _______________ je četverokut koji ima dva para međusobno paralelnih stranica. e) Paralelogram kojem su svi kutovi pravi i sve stranice jednake duljine zove se _____________, a paralelogram kojem su sve četiri stranice jednake duljine zove se ______________. paralelograma paralelogram kvadrat romb

 28. KRAJ