slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
QUÈ DIU LA LOMCE? PowerPoint Presentation
Download Presentation
QUÈ DIU LA LOMCE?

play fullscreen
1 / 14

QUÈ DIU LA LOMCE?

71 Views Download Presentation
Download Presentation

QUÈ DIU LA LOMCE?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. QUÈ DIU LA LOMCE? Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Llei Wert)

 2. LOMCE • Rerefons ideològic de la llei • Privatització • Selecció • Control ideològic i curricular • Gestió i autonomia de centre • Llengua i recentralització

 3. ELEMENTS DE PRIVATITZACIÓ, I • Foment del negoci educatiu i potenciació de concerts • Formació Professional (FPB) (exPQPI) (Concerts singulars 116.6 /84.7) • La no-educació d’adults (preparació obtenció GESO, BAT,…) • Pèrdua de nivells inferiors EOIs • Ensenyaments artístics = Grau universitari = 2.000 €? • Avaluacions a càrrec d’empreses privades • Demoscopia i altres empreses • L’experiència anglosaxona i el maridatge públic /privat , amb desembarcament multinacionals.

 4. ELEMENTS DE PRIVATITZACIÓ, II

 5. SELECCIÓ I SEGREGACIÓ

 6. SEGREGACIÓ PER SEXE

 7. CURSA D’OBSTACLES • Revàlides: • 6è primària (no vinculant, informe orientatiu) • 4t ESO (30 % nota final GESOvinculant) (o certificat) • 2n BAT (40% nota final BATX, vinculant) (o certificat) • No selectivitat (PAU), sí proves d’admissió de les Universitats ?? O bé del 60 al 100% nota final BATX (i del 40 al 0% nota prova d’admissió ). • Revàlides, només matèries troncals • Proves d’admissió CFGM/CFGS

 8. SEGREGACIÓ PER NIVELL • Els recursos aniran en funció dels resultats (més per als rics, menys per als pobres) • Els millors centres podran seleccionar els millors alumnes (una part del currículum serà dedidida pel centre i el 20% dels criteris d’admissió seran en funció de l’expedient de l’alumne (Art. 49) • Des de l’ESO, orientació amb triple «via» o «itineraris» • FPB (3r ESO amb 15 anys o 4t ESO) 2 anys de durada. • ESO ensenyaments aplicats (4t. ESO cap a CFGM). • ESO ensenyaments acadèmics (4t ESO cap a BATX).

 9. SEGREGACIÓ SOCIAL • Menys recursos per als qui més els necessiten • Potenciació privada respecte la pública • Es potencia l’FPB com a sortida per als estrats socials inferiors • Darwinisme educatiu • Avaluació com a punició social: interiorització de la inferioritat acadèmica com a expressió d’inferioritat social

 10. CONTROL IDEOLÒGIC I CURRÍCULUM

 11. GESTIÓ I AUTONOMIA DE CENTRE

 12. LLENGUA I RECENTRALITZACIÓ • Elimina el sistema d’immersió lingüística (any 78) • Relega el català (“llengua cooficial”) a la categoria d’assignatura “de lliure configuració autonòmica” (en la versió anterior 2 d’especialitat). • Controlarà els continguts de les assignatures mitjançant el 55% del currículum i el sistema de “revàlides” i rànquings. • Obliga a la Generalitat a sufragar les despeses de les famílies que vulguin deslliurar-se de la immersió.

 13. ASPECTES MÉS DESTACATS LOMCE