Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energie geotermică PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energie geotermică

Energie geotermică

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Energie geotermică

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energie geotermică

 2. Când aburii şi apa fierbinte ajung la suprafaţă se formează gheizere, băi termale, lacuri cu nămol şi alte fenomene interesante

 3. Apa care ţâşneşte poate atinge 370 grade Celsius, de peste 3 ori temperatura de fierbere!

 4. În zona de interes sunt efectuate studii electrice, magnetice, chimice şi seismice.

 5. Geologii şi inginerii de foraj studiază datele pentru a vedea dacă merită să se foreze. Rezervoarele geotermale de interes comercial se pot descoperi numai prin forare.

 6. La început se face un puţ îngust pentru a studia gradientul de temperatură în funcţie de adâncime şi natura rocilor.

 7. Puţurile largi de producţie necesită pot atinge costuri de 1 milion de dolari şi o adâncime de 5 km.

 8. Forarea continuă 24 de ore pe zi.

 9. Dacă este descoperit un rezervor sunt testate caracteristicile sale.

 10. Dacă puţul este promiţător se instalează o staţie de control.

 11. Se construieşte o centrală geotermică în care apa este recirculată.