Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011  PowerPoint Presentation

2011 

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2011 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 2. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 3. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 4. 2011  7.000.000.000 mensen TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 5. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 6. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 7. Biomassa & andere energiebronnen Biomassa & andere energiebronnen Hydro energie Nucleaire energie Gas Kolen Aardolie TJ 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 8. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 9. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 10. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 11. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 12. Definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Vlaanderen) MVO is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 13. Kenmerken van sociale economie • voorrang van arbeid op kapitaal; • democratische besluitvorming; • maatschappelijke inbedding; • transparantie; • kwaliteit; • duurzaamheid. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 14. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 15. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 16. HARVEST – basis regels • 5 teams – elk team is een vissersboot • Opdracht is zoveel mogelijk vis vangen • De hoeveelheid vis is beperkt ( 25 – 50) • Elke beurt regenereert de vis zich door verdubbeling, met een maximumlimiet van 50 • Teams mogen niet samenwerken TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 17. HARVEST - vissen • Elke beurt = 1 jaar • Je bepaald zelf hoeveel vis je vangt • Deze hoeveelheid schrijf je op de post-it en plaatst deze in je “boot”. • Als je hoeveelheid beschikbaar is krijg je die. Indien niet, krijg je niets. • Als de teams hun hoeveelheid bepaald hebben, komen ze in random volgorde aan de beurt TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 18. Totale activiteit Prestaties van de resources (kwaliteit / kwantiteit) Rendement (verdiensten / activiteit) Tijd

 19. Gelijk Opbrengst A Per actie Tegengesteld Tragedy of the commons R1 Limiet R3 Activiteit A B1 Hulpbron Beschikbare capaciteit Totale activiteit Limiet R4 B2 Activiteit B R2 Opbrengst B Per actie

 20. Cynefin (kunèvin) framework TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 21. Simple • relationship between cause and effect is obvious to all • approach is to Sense - Categorize - Respond • we can apply best practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 22. Complicated • relationship between cause and effect requires analysis or investigation • application of expert knowledge • approach is to Sense - Analyze - Respond • we can apply good practice TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 23. Complex • relationship between cause and effect can only be perceived in retrospect, but not in advance • the approach is to Probe - Sense – Respond • can sense emergent practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 24. Chaotic • no relationship between cause and effect at systems level • approach is to Act – Sense – Respond • we can discover novel practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 25. Disorder • state of not knowing what type of causality exists • people will revert to their own comfort zone in making a decision. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 26. Organizational Factors Latent Condition Unsafe Supervision Latent Condition Latent Condition Unsafe Act Preconditions Unsafe Acts Active Failure Failed or Absent Defenses James REASON VERLIES TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 27. Het Model van Dr James Reason TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 28. "We cannot direct the wind, but we can adjust the sails." Founder of the Great Plains Black Museum, Bertha Calloway TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 29. ISO 26000 – 7 principes van SocialResponsibility • Accountability • Transparency • Ethicalbehaviour • Respect for stakeholders intrests • Respect for the rule of law • Respect for international norms of behaviour • Respect forhumanrights TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 30. Van Daele Respect: Eerbied uit hoogachting of angst Respecteren: Blijk geven van respect – eerbiedigen Eerbied: Gevoel van bewondering op geestelijk en zedelijk vlak Eerbiedigen: Blijk geven van eerbied TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 31. Respect denotes both a positive feeling of esteem for a person or other entity. Respect can be a specific feeling of regard for actual qualities of the one respected. It can also be conduct in accord with a specific ethic of respect. Respect is one of the five fundamental moral values! TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 32. Respect = Re – spect Nog eens kijken, omzien Beter kijken (naar de ander), waardoor je de kwaliteiten beter waarneemt en je jezelf minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 33. Resultaatsverbetering RESULTAAT = POTENTIEEL - BEPERKINGEN Performance Improvement

 34. S U S T A I N A B L E Totale activiteit Prestaties van de resources (kwaliteit / kwantiteit) Rendement (verdiensten / activiteit) Tijd

 35. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 36. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 37. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 38. REASON TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 39. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 40. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 41. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 42. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 43. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 44. TR³M = TOTAL RISK - RESPECT - RESULT MANAGEMENT TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 45. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 46. ISO 31000 RISK IS UNCERTAINTY ON OBJECTIVES TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 47. Een risico is altijd verbonden met een doel en omgekeerd! TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 48. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 49. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 50. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA