Download
blog sweet blog 23 september 2013 instructiecollege srp propedeuse cmd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
blog sweet blog 23 september 2013 – instructiecollege – SRP propedeuse CMD PowerPoint Presentation
Download Presentation
blog sweet blog 23 september 2013 – instructiecollege – SRP propedeuse CMD

blog sweet blog 23 september 2013 – instructiecollege – SRP propedeuse CMD

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

blog sweet blog 23 september 2013 – instructiecollege – SRP propedeuse CMD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. blog sweet blog23 september 2013 – instructiecollege – SRP propedeuse CMD

 2. kortegeschiedenis 17 december1997: ‘weblog’

 3. Bekijk - http://web.archive.org/The Internet Archive Wayback Machine Eenarchief met internetpagina’svanaf 1996. Hier kun je oude sites die nietmeerwerken of nietmeerbestaan (deels) bekijken. zoekrobotwisdom.com

 4. Een weblog is van oorsprongeenlijstje links, eensoortlogboekdat je bijhoudtals je op het web surft.‘eenlinktip met eenstukjetekst’

 5. Blogplatform: waaromWordpress? http://player.vimeo.com/video/74035683 (of ziemeneersimmering.nl)

 6. Ganaar http://wordpress.comvoorproefblog • Maakeen account aan. Sign up. [Get Started] • Check email, complete registration. • Set up blog (kies Engels). • Choose theme (je kunt later altijdnogeenander theme kiezen). • Customize theme (of sladezestap over, kan later ook). • Je kunt de volgendestappen (Share) en (First post) even overslaan. • [Finish] • Je hebteenblog. • Typin eenbrowseradresbalkde url van je blog: jenaam.wordpress.com • (in mijngevalhttp://blogsw33tblog.wordpress.com)

 7. Je blog: naam.wordpress.com • Beheer: naam.wordpress.com/wp-admin Ganaar http://jenaam.wordpress.com/wp-admin • Open het dashboard • Schrijf je First Post [Posts, Add new] of gebruikdummytekst • Publiceer • Bekijk in browser het resultaat • Gaterugnaar dashboard • Verandereenwoord in je post [All posts, Edit, veranderiets, Update] • Exploreeralleoptiesonder [Appearance] in het linkermenu • Nb. Dit is bedoeldom 10 minutenteoefenen met het CMS, je blog hoefternietmeteen perfect uittezien, werkeventueel met fake-content. faketekst.nl

 8. HeaderBodyFooterSidebar(s) Postsvs. Pages Anatomie van een weblog • about • contact • (archief) • (sitemap) • (links) • (colofon) • ………….. inhoudverandertnietzovaak

 9. Pages, Links, Widgets • Maakeenaantal Pages aan • Customize Links (zetereigenurls in) • Voegeen Widget toe aan je blog (bijvoorbeeld de blogroll) • Nb. Dit Is bedoeldomteoefenen met het CMS (je kuntalles later veranderen)

 10. Menu (navigatie) Header BodyFooterSidebar(s) Postsvs. Pages Anatomie van een weblog • about • contact • colofon • (custom) links • categories • home • about • contact • (archief) • (sitemap) • (links) • (colofon) • ………….. pages

 11. Menu • Maakeennieuw menu [Appearance, Menus] • Voegenkele Pages toe die je eerderhebtgecreëerd • Geef menu naam en Save • Bekijkresultaat • Ganaar je ‘eigen’ zojuistgemaakte menu • Verander de volgorde van menu-items • Bekijk het resultaat • Maakeennieuwe Page aan • Voeg die Page toe aan je menu • Nb. Dit is bedoeldomteoefenen met het CMS (je kuntalles later veranderen)

 12. Settings • Ganaar settings • Blader door de opties • Kijk of je dingenaan of uitwilzetten, of wilveranderen

 13. Archives Categories Recent posts • HeaderBody • post(s) • FooterSidebar(s) Post Januari Februari etc. Categorie 1 Categorie 2 etc. Recente post Recente post etc. Anatomie van eenblogpost • title • permalink • categorie • tags • ………….. ‘friendly urls’ functionaliteitkan via widgets toegevoegdworden (vaak in sidebar(s) of footer)

 14. Post • Maakeennieuwe post • Geefeentitel • Verander de permalink van de post • Voegbeschrijvende tags toe (vindbaarheid) • Voegeennieuwecategorie toe voor de post (geeftreffendenaam) • Maakeenwoordbold of italic • Kijkonder ‘text’, daarvind je de html-code van wat je zojuist deed • Voegeen link toe, in de html-code

 15. Media • Maakeennieuwe Post • GeefeenTitel • Voeg Media toe (upload eenplaatje in de Media Library) • Voegmeteenbeschrijvingen toe: Title, Caption, Alt text, Description • Voegeen (uitgaande) link toe aan het plaatje • Kies de Size • Publiceer de Post. Zorgdatdeze Post de allereerste post in je blog wordt (hint: edit tijdstip ‘published on’)

 16. Media Library Item (image) Title: primarily for back end use, this holds the name of your image. Giving each each a human-readable title may pay dividends when your Media Library is much larger. Caption: A very short description of the image which will be displayed on the public site. Alt Txt: should provide a text alternative if the image contains information. This alternative will be used if a visitor cannot access, or see, your images. If the image is purely decorative, you don't need to complete this field. Description: A longer image description. Often displayed when you use a thumbnail to link to a larger image. http://wordpress.org/support/topic/importance-of-image-fieldstitle-description-caption

 17. http://learn.wordpress.com

 18. Keuze die je moetmakenvoorjouw blog wordpress.com (beperktemogelijkheden, gratis) - of - Hosting bij provider (eigenserverspace, eigendomeinnaam, customizen, meercontrole, editor voor CSS/Html/Javascript, FTP, mail) (kost je wel geld)

 19. Als je kiestvoor hosting bijeenexterne provider zorgdandat het pakket in iedergevalPHP en MySQL bevat, dusgeschikt is voorWordpress. greenhost.nl(tiny, 4,50 p/m, domeinnaam 1e jr gratis) yourhosting.nl keurigonline.nl(1 euro p/m) mijndomein.nl(49 euro p/jaar) Of jijbeschiktzelfmisschien al over serverruimteergens… Doe ditalleenalsje het interessantvindtomallestekunnencustomizen, de broncodezelftekunnenaanpassen (css/javascript/html, en eeneigendomeinnaam/mail/FTP wilt hebbenvoor je blog  Moet dit? Nee. Als het je bij het StudieRegiePuntenkelom content publicerentedoen is, kun je volstaan met het gratis jouwblog.wordpress.com. Je kuntdanwelweinigaanpassen in je blog qua (eigen) domeinnaam / design / css / zelf plugins installeren / werken met de editor etc. Je kuntook nu gratis starten op jouwnaam.wordpress.com en in de tweedehelft van het jaarerovernadenken (mocht je de smaaktepakkenkrijgen).

 20. Zet in je agenda Huiswerk Maakdeelopdracht 1 (identiteit en opzet blog) Blader door je lesmateriaal (Gijzultbloggen) Presentatievoorbereiden Irma url van blog mailen (i.driessen@hva.nl) 14 oktober: kortepresentatie van je blog aanelkaar (deelopdracht 1) okt/nov: bloggen +individuelevoortgangsafspraak met Irma nov/dec: bloggen + eindpresentatie + afronding/beoordeling/feedback Blog Sweet Blog

 21. irmadriessen.nl/log/category/blog-sweet-blog/