Download
litbioma valdybos veiklos ataskaita u 200 9 m 20 10 m baland io 24 d ukmerg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Litbioma” valdybos veiklos ataskaita už 200 9 m. 20 10 m. balandžio 24 d., Ukmerg ė PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Litbioma” valdybos veiklos ataskaita už 200 9 m. 20 10 m. balandžio 24 d., Ukmerg ė

“Litbioma” valdybos veiklos ataskaita už 200 9 m. 20 10 m. balandžio 24 d., Ukmerg ė

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

“Litbioma” valdybos veiklos ataskaita už 200 9 m. 20 10 m. balandžio 24 d., Ukmerg ė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Litbioma” valdybos veiklos ataskaita už 2009 m. 2010 m. balandžio 24 d., Ukmergė

 2. Turinys • Asociacijos narių dinamika • Valdybos posėdžiai • Asociacijos veikla 2009 metais: • Teisėkūra • Raštai • Susitikimai, diskusijos • Pranešimai • Asociacijos renginiai • AEBIOM ir tarptautinė veikla • PET Lietuvos komitetas • Veiklos viešinimas • Kiti darbai • Veiklos programa 2010-2011 metams

 3. Nauji nariai • Nauji nariai 2009 m. • UAB “Vilniaus energija” • Vytauto Didžiojo Universitetas • RAB „Sveaskog Baltfor“ • UAB “GINRIM” • UAB “Jonis” • UAB “Klevų giria” • UAB “Simesa” • UAB “4RES” • UAB AER Energija • UAB APR Energija • UAB Labtarna • UAB Eldra • Nauji nariai 2010 m. • UAB „Universalūs medžio produktai“ • UAB „Bioenergija LT“ • UAB „Eurolexis“ • UAB “Euromediena” • UAB “Algera” • UAB “Biovoice” • UAB “Plungės bioenergija”

 4. Asociaciją palikę nariai • Asociaciją palikę nariai 2009 m. • UAB „Ignolitos mediena“ (mokesčio nemokėjimas); • G. Gavėnienės IĮ (mokesčio nemokėjimas); • UAB „Žaliašilio miškai“;(mokesčio nemokėjimas); • UAB “Ekostream” (įmonės prašymu); • Ramūno Dovydėno įmonė (įmonės prašymu); • UAB „Baloša“ (įmonės prašymu). • UAB “Miško švara” (įmonės prašymu) • Asociaciją palikę nariai 2010 m. • UAB “Simesa“ (įmonės prašymu).

 5. LITBIOMA DABAR • Asociacija vienija 39 narius: • Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcija- 19 narių • Mokslo ir biomasės išteklių sekcija - 12 narių • Energijos gamybos įrangos sekcija - 8 nariai

 6. Asociacijos veikla 2009 m.Apdovanojimai • 2009 m. balandis • Donatas Vaclovas Simaitis apdovanotas Lietuvos energetikų garbės ženklu; • Bronislavas Banys apdovanotas LR Seimo pirmininko padėkos raštu; • Aloyzas Citvaras apdovanotas LR Energetikos ministro padėkos raštu; • Vaclovas Miškinis apdovanotas LR Energetikos ministro padėkos raštu. • 2010 m. balandis • Vigantas Kraujalis apdovanotas Lietuvos energetikų garbės ženklu;

 7. Litbioma valdybos posėdžiai 2009 m. (1) • 2009 m. sausio 5 d. • Naujų narių priėmimas: UAB “Vilniaus energija” • 2009 m. sausio 22 d. • Naujų narių priėmimas į Asociaciją; • Esamų narių pašalinimas iš Asociacijos; • Nario mokesčio mokėjimo klausimas; • Asociacijos veikla vystant biokuro naudojimą Lietuvoje, veiklos aktyvinimas; • Asociacijos sekcijų susirinkimų organizavimas; • Asociacijos veikla kitose organizacijose (asociacija „Slėnis Nemunas“, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, AEBIOM); • Kiti klausimai.

 8. Litbioma valdybos posėdžiai 2009 m. (2) • 2009 m. kovo 24 d. • Naujų narių priėmimas į Asociaciją; • Esamų narių pašalinimas iš Asociacijos; • Dėl Asociacijos plėtros perspektyvų; • Dėl parodos Ligna; • Dėl paskolos Asociacijai; • Dėl kandidatų padėkoms. • 2009 m. balandžio 27 d. • Naujų narių priėmimas: UAB “Simesa”. • 2009 m. rugpjūčio 21 d. • Tikslinio įnašo sumokėjimas PET Lietuvos komitetui organizuojant tarptautinę konferenciją „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti ES patirtimi?“. • Konferencijos „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti ES patirtimi?“ dalyvio mokesčio dydžio nustatymas Asociacijos nariams. • Atvirasvaldyboslaiškasasociacijosnariams.

 9. Litbioma valdybos posėdžiai 2009 m. (3) • 2009 m. spalio 20 d. • Naujų narių priėmimas į Asociaciją: UAB „APR energija“, UAB „Labtarna“, UAB „Eldra“, UAB „4RES“. • 2009 m. lapkričio 27 d. • Naujų narių priėmimas: UAB „Universalūs medžio produktai“, UAB „Bioenergija LT“, UAB „Eurolexis“. • 2009 m. gruodžio 23 d. • Dėl dalyvavimo projekte „Šildykimės taupiau ir švariau“.

 10. Asociacijos veikla 2009 m.Teisėkūra • 2009.01.08. GMU įsakymas dėl miško kirtimo atliekų planinės gamybos, sandėliavimo ir pardavimo. • Nuo 2009.02.03. dalyvavimas LRS darbo grupėje “Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo” projektui parengti. • LR Šilumos ūkio įstatymo 10 str. pakeitimo įstatymo projektas. • 2009.07.10. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-493, leidžiantis trumpos rotacijos energetinius želdinius auginti ir nuomojamoje žemėje.

 11. Asociacijos veikla 2009 m.Raštai • 2009.01.22. Raštas LR ūkio ir finansų ministerijoms dėl struktūrinių fondų pinigų geresnio panaudojimo. • 2009.05.04 LITBIOMA, LMSA, LŠTA raštas LR Seimui “Dėl atliekinės biomasės mobilizavimui skirtos finansavimo programos”. • 2009.06.01. Raštas LR energetikos ministerijai “Dėl platesnio biomasės panaudojimo šilumos ir elektros gamybai”. • 2009.10.27. Raštas LRS aplinkos apsaugos, ekonomikos, biudžeto ir finansų komitetams “Dėl atliekinės biomasės mobilizavimui skirtos finansavimo programos”.

 12. Asociacijos veikla 2009 m.Pasitarimai, susitikimai (1) • 2008.12.31. Pasitarimas pas LR Ministrą Pirmininką A. Kubilių dėl AEI naudojimo plėtros; Bendras LITBIOMA, LŠTA ir LEKA kreipimasis. Rezultatas- Atsinaujinančios energetikos skyriaus atsiradimas LR Energetikos ministerijoje. • 2009.02.12. R. Lapinsko susitikimas su LR aplinkos ministru. Temos: • Atliekinės biomasės iš miškų mobilizavimas; • Energetinių plantacijų vystymas; • Pelenų utilizavimas; • Komunalinių atliekų panaudojimas šildymui. • 2009.02.19. Susitikimas su LR žemės ūkio ministru. Tema- LR kaimo plėtros programa 2007-2013 m. ir atsinaujinanti energetika. • 2009.03.25. Pasitarimas LR energetikos ministerijoje biokuro rinkos vystymo ir akcizo dujoms įvedimo klausimu.

 13. Asociacijos veikla 2009 m.Pasitarimai, susitikimai (2) • 2009.06.09. Problemų aptarimas LR Seimo aplinkos apsaugos komitete dalyvaujant EnMin, ŪkMin ir FinMin atstovams. • 2009.06.11. Problemų aptarimas LR energetikos ministerijoje. • 2009.07.24. Susirinkimas ir problemų aptarimas su Valstybės kontrolės 2-ojo audito departamento pareigūnais. • 2009.11.05 Apskritojo stalo diskusija su žurnalu “Valstybė”. Dalyvavo LITBIOMA, biodegalų, vėjo, hidroenergetikos, energijos konsultantų asociacijų atstovai. • 2009.11.23. Pasitarimas LR energetikos ministerijoje.

 14. Asociacijos veikla 2009 m.Pranešimai, diskusijos (1) • 2009.02.05. R. Lapinsko pranešimas “Permainosenergetikossrityje: atsinaujinanti energetika ardujos?” Lietuvos ekonomikos konferencijoje. • 2009.02.18. Diskusija LR seime apie atliekų deginimo perspektyvas Lietuvoje. • 2009.03.27. Dalyvavimas Europos savaitės diskusijoje “Kaip efektyviau panaudoti aplinkos apsaugai skiriamą ES paramą”. • 2009.04.08. Parodos “Resta” metu vykusio seminaro metu R. Lapinsko pranešimas apie biomasės energetiką ir jos perspektyvas Lietuvoje. • 2009.04.16. R. Lapinsko pranešimas konferencijoje “Žalioji energija. Iš gamtos imame- gamtai atiduodame”. • 2009.05.05. R. Lapinsko pranešimas “Biomass for heat and electricityproduction in Lithuania:current situation and perspectives” tarptautiniame seminare “Bioenergetika: Lietuvos ir Švedijospatirtis”. Organizatorius- SVEBIO. • 2009.05.05. A. Jakšto pranešimas “LITBIOMA mokslinistyrimaskaippagrindasatsinaujinantiemsenergijosšaltiniams” tarptautiniame atsinaujinančiai energetikai skirtame seminare. Organizatorius- Lietuvos-Suomijos prekybos draugija.

 15. Asociacijos veikla 2009 m.Pranešimai, diskusijos (2) • 2009.06.17. R. Lapinsko pranešimas LR Seime vykusioje konferencijoje “Alternatyvusis verslas kaime: galimybės ir problemos”. • 2009.07.28. R. Lapinsko pranešimas žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdyje dėl alternatyvių energijos šaltinių plėtros. • 2009.09.23. A. Jakšto pranešimas tarptautinėje konferencijoje Prancūzijoje. • 2009.09.30. Konferencija„Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?“. Šioje konferencijoje asociacijos Litbioma kvietimu pranešimą skaitė AEBIOM prezidentas Heinz Kopetz. • 2009.10.22. R. Lapinsko pranešimas Vadovų klubui. • 2009.11.09. R. Lapinsko pranešimas atsinaujinančios energetikos verslo pietų metu. • 2009.11.17. R. Lapinsko pranešimas konferencijoje „Elektros ir šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių: biomasės ir biodujų. Kogeneracija“. • 2009.12.17. A. Jakšto pranešimas seminare „Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje: esama padėtis ir perspektyvos”. • 2009.12.21. R. Lapinsko pranešimas regioninėje konferencijoje Utenoje.

 16. Asociacijos veikla 2009 m.Asociacijos renginiai • 2009.02.19. Mokslo ir biomasės išteklių sekcijos susirinkimas. • 2009.03.14. Biokuro tiekėjų ir gamintojų sekcijos susirinkimas. • 2009.04.30 Asociacijos “Litbioma” eilinis visuotinis narių susirinkimas. • 2009.05.16Ekonominis- ekologinis žygis „Važiuok protingai ir taupiai“. • 2009.05.17-21 LITBIOMA narių delegacijos kelionė į parodą “Ligna” Hanoveryje, Vokietijoje. • 2009.06.11. Energijos gamybos įrangos gamintojų sekcijos susirinkimas. • 2009.11.27. Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcijos susirinkimas. Naujo sekcijos pirmininko rinkimai. • 2009.12.12. Ekonominis- ekologinis žygis “Eko žiema 2009”, skirtas energijos iš atliekų gamybos temai. • 2010.01.13. Naujametinis asociacijos narių susirinkimas.

 17. Asociacijos veikla 2009 m.AEBIOM ir tarptautinė veikla • 2009.02.09- 10 AEBIOM valdybos posėdis ir generalinė asamblėja. • 2009.03.19 A.Jakšto pranešimas AEBIOM seminare “Bioenergy in the template for national action plans”. • 2009.06.22 AEBIOM seminaras “Biomass for district heating and cooling”. LŠTA prezidento p.V.Stasiūno pranešimas. • 2009.04.14 AEBIOM valdybos posėdis. • Nuo 2009 m. birželio iki dabar- veiksmų koordinavimas dėl nacionalinio atsinaujinančios energetikos veiksmų plano. • 2009.09.07 AEBIOM valdybos posėdis. • 2009.09.30 AEBIOM prezidento Heinz Kopetz vizitas Lietuvoje ir jo pranešimas energetikos konferencijoje. • 2009.11.03 AEBIOM valdybos posėdis. • 2009.12.02-03 AEBIOM valdybos posėdis ir generalinė asamblėja. R. Lapinskas perrinktas į AEBIOM valdybą dar 2 metams. • Nuolat AEBIOM newsletter ir kitos svarbiausios AEBIOM informacijos sklaida.

 18. Asociacijos veikla 2009 m.PET Lietuvos komitetas • 2009.02.10. PET kreipimasis į LR ministrą pirmininką A. Kubilių dėl LR Vyriausybės programos įgyvendinimo. Kreipimasis pateiktas atsižvelgiant į LITBIOMA pastabas ir siūlymus. • 2009.04.17 ir 2009.09.30 Energetikos konferencijos. LITBIOMA atstovų pranešimai ir narių dalyvavimas. • 2009.06.04. PET Lietuvos komiteto susirinkimas. PET Lietuvos komiteto internetiniame tinklapyje www.wec.lt yra pateikiama informacija apie asociaciją LITBIOMA.

 19. Asociacijos veikla 2008 m.Veiklos viešinimas (1) Straipsniai • Žurnale „Valstybė“ • 2009 m. gruodis, Nr. 12 "Lietuvos ekonomikos "laisvės" mokestis". • 2009 m. lapkritis, Nr. 11 "Tarptautinėje konferencijoje- daugiausia dėmesio atliekų deginimui". • 2009 m. kovas, Nr. 3 "Degindami atliekas kvėpuotume švaresniu oru". • 2009 m. vasaris, Nr. 2 "Atsinaujinančios energijos šaltinių rinkos plėtra - būtina”. • Periodiniame visuomenės ekologinio švietimo leidinyje „Ozonas“ • Nr.4-5/2009 (20/21) „Atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje - per akis“. • Nr.6/2009 (22) “Valstybei trypčiojant vietoje, stoja biokuro katilinių plėtra”. • Nr.7/2009 (23) “Biokuro plėtotojams - naujos galimybės”. • Nr.8/2009 (24) “Biokuro plėtotojams - naujos galimybės”. • Nr.9/2009 (25) “Komunalinių atliekų bomba - ateities kartoms”.

 20. Asociacijos veikla 2008 m.Veiklos viešinimas (2) Straipsniai • 2009 m. vasaris. Straipsnis dienraščio “Respublika” priede “Pastogė”. • 2009 m. vasaris. Straipsnis žurnale “Mūsų girios”. • 2009 m. kovas. Straipsnis žurnale “Šiluminė technika”. • 2009 m. balandis. Straipsnis žurnale “Investuok”. • 2009 m. rugpjūtis. Straipsnis žurnale “Veidas”. • 2009 m. rugsėjis. Dviejų straipsnių ciklas dienraštyje “Valstiečių laikraštis”.

 21. Asociacijos veikla 2008 m.Kiti darbai • 2009 m. kovas- rugpjūtis LR žemės ūkio ministerijos užsakymu atliktas mokslinis tyrimas “Atsinaujinančių bei vietinių šilumos ir elektros energijos gamybos šaltinių panaudojimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones galimybių analizė, vertinimas ir siūlymai”. • 2009.04.09 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generaline miškų urėdija. • Nuolatinis tinklapio www.biokuras.lt administravimas, informacijos atnaujinimas.

 22. Asociacijos veiklos programa 2010- 2011 m. • Asociacijos plėtra - administracinio ir lobistinio darbo stiprinimas, centrinio personalo suformavimas; • Asociacijos finansavimo klausimų sprendimas • Asociacijos sekcijų aktyvumo didinimas • Konkretūs tikslai: • Biomasės rinkos plėtra; • Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo priėmimas; • Akcizo dujoms įvedimas; • Nacionalinio fondo AEI plėtrai suformavimas; • Darbai, numatyti valdybos ir sekcijų posėdžių protokoluose.

 23. Ačiū! Lietuvos biomasės energetikos asociacija “Litbioma” Konstitucijos pr.. 7, LT-09308 Vilnius asociacija@biokuras.lt , www.biokuras.lt