Download
oporn s stava loveka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oporná sústava človeka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oporná sústava človeka

Oporná sústava človeka

1048 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oporná sústava človeka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oporná sústava človeka Mgr. Flóra Bergendiová

 2. Význam kostry • tvorí oporu tela • umožňuje vzpriamenie tela • chráni vnútorné orgány -lebka- chráni mozog a zmyslové orgány - chrbtica- chráni miechu a podopiera lebku - hrudný kôš- chráni srdce a pľúca

 3. Zloženie opornej sústavy • oporná sústava je tvorená zo spojivového tkaniva • poznáme tri druhy spojivového tkaniva: 1. väzivo – odolné voči ťahu (šľachy) 2. chrupka – odolné voči tlaku (medzistavcové platničky ) 3. kosť – najtvrdšie tkanivo

 4. Zloženie kostí anorganické látky- zlúčeniny vápnika a fosforu- dodávajú kostiam pevnosť organické látky- bielkoviny, dodávajú kostiam pružnosť kosť vzniká kostnatením z chrupky alebo z väziva

 5. Rast kostí • do dĺžky– z rastovej chrupky • do šírky– z okostice

 6. Zloženie kostí kostná dreň hubové kostné tkanivo súdržné kostné tkanivo okostica

 7. Spojenie kostí • 1, pevné a, väzivom – švy na lebke

 8. b, chrupkou – niektoré rebrá s hrudnou kosťou

 9. c, kostným tkanivom – zrastením kostí (krížová kosť)

 10. 2, pohyblivé – kĺbom (sánka, lakťová kosť) - najpohyblivejší je ramenný kĺb

 11. Tvary kostí • dlhé – stehnová, lakťová • krátke – články prstov • ploché – lebka, bedrová k., lopatka • nepravidelné – stavce

 12. Rozdelenie opornej sústavy - kostra človeka sa skladá z 206 kostí lebka osová kostra chrbtica hrudný kôš kostra hornej končatiny kostra končatín kostra dolnej končatiny

 13. mozgová časť Lebka temenná kosť čelová kosť klinová kosť nosová kosť spánková kosť slzná kosť záhlavná kosť čelusť jarmová kosť sánka tvárová časť

 14. Chrbtica - tvoria stavce • 1. krčný stavec sa nazýva nosič (umožňuje kývavý pohyb hlavy) • 2. krčný stavec sa nazýva čapovec (umožňuje otáčavý pohyb hlavy) krčné stavce (7) hrudníkové stavce (12) driekové stavce (5) krížové stavce (5) kostrč (4-5)

 15. Hrudný kôš hrudná kosť pravé (7) rebrá nepravé (3) voľné (2) hrudníkové stavce

 16. Kostra končatín • pletenec hornej končatiny • kostra voľnej časti hornej končatiny • pletenec dolnej končatiny • kostra voľnej časti dolnej končatiny

 17. Horná končatina -pletenec HK kľúčna kosť lopatka ramenný kĺb

 18. Horná končatina • kostra voľnej časti HK - ramenná kosť - kosti predlaktia: lakťová kosť, vretenná kosť. - kosti ruky: kosti zápästia, kosti záprstia, články prstov.

 19. Horná končatina Kosti ruky zápästné kosti (8) záprstné kosti (5) články prstov (14)

 20. Dolná končatina • pletenec DK panva ( zrastené kosti: lonová, bedrová, sedacia) bedrový kĺb

 21. Dolná končatina • kostra voľnej časti DK - stehnová kosť - jabĺčko - kosti predkolenia: ihlica, píšťala. - kosti nohy: kosti priehlavku, kosti predpriehlavku, články prstov.

 22. Dolná končatina Kosti nohy kosti priehlavku (7) - najväčšia je pätová a členková kosť kosti predpriehlavku (5) články prstov (14)

 23. Ďakujem za pozornosť !