Download
l edat de ferro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’EDAT DE FERRO PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’EDAT DE FERRO

L’EDAT DE FERRO

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

L’EDAT DE FERRO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. L’EDAT DE FERRO -MARINA VICENTE SERRA -JORDI CREPI LANNIGAN -SHIRLEY ANNAHI PUNNINA SALAZAR -JUAN ZURERA ALVAREZ -CHRISTIAN POL BASTIDA

  2. ETAPA TALAIÒTICA Les construccions més importants a les Illes Balears,que de fet dóna nom a una etapa més important de la nostra prehistòria, són els TALAIOTS (etapa talaiòtica). L’etapa talaiòtica és el pas de l’Edat de Bronze a  l’ Edat de Ferro.

  3. EDAT DE FERRO ( Artà) • L’edat de Ferro al mediterrani coincideix amb el desenvolupament de la cultura talaiòtica a les Illes de Mallorca i Menorca . • Els talaiots són construccions simbòliques i de prestigi, probablement un lloc de reunió (resoldre disputes, celebrar cerimònies, que pot ser participaven homes i dones) • Orígens de la metal·lúrgica i el Ferro no són clars: • -Es pensa que es va començar a treballar cap al 1200 a.C i que va costar molt. • -Encara que la matèria primera abundava, la elevada temperatura de fusió uns 800ºC sembla que es descobrí per casualitat. El procés no era gens fàcil: • *Primer el Ferro s’encalentia amb foc de carbó. • *Després es ponia en pous alimentants per aire, i així, aconseguien llingots de Ferro que eren modelats a cops de martells per convertir-se en eines.

  4. EL HOME TALAIÒTIC • En els poblats talaiòtics s’han trobat restes d’armes que es feren servir com a eines de caça però podem pensar que degut al creixement demogràfic; petits poblats talaiòtics entraren en confrontacions amb els seus veïnats. • Les armes ( arcs, espases...) es feien servir tan per la caça com per la defensa. • La societat talaiòtica va anar evolucionant a partir del segle VI a.C. • Es fa més complexa la seva religiositat ja que es trobaren elements talaiòtics, com per exemple, els braçalets . • També aparegueren nous monuments de pedra com les taules o escultures de guerrers armats.

  5. TALAIOT (Ses Paises, Artà) • És un edifici monumental que hi ha una torre de planta rodona o quadrada construïda com ses navetes, amb sa tècnica ciclopia. • Sovint ocupen un lloc central en grans poblats característics d’aquesta època, els talaiots es van construir més o menys entre els 900-600 a.C . • Els nostres predecessors anaven molt ràpids, alguns pobles van créixer molt i es van envolta de murades; la població augmentava considerablement , només a Mallorca s’han trobat restes de uns 270 poblats, que sovint estaven separats uns dels altres per només alguns kilòmetres de distància. I la societat era cada cop més acceptada. • Així com la seva religió i cultura, Qui no coneix els Bous de Costitx? • Són tres peces de bronze trobades fa uns parells d’anys a Son Corró, són les troballes més importants dedicades al culte del toro.

  6. La societat cada pic es trobava més jerarquitzada , hi havia un patriarca dominants que exhibia un cert luxe. • Es construïren murades cada pic més grosses a Ses Paises, d'Illot, Capovorb vell... • És molt probable que el poder estigués concentrat en un nombre relativament petit d’identitats polítiques,els líders gestionaven. • S’incrementà el comerç exterior, primerament amb el fenicis, i més endavant amb el cartaginesos que colonitzaren totalment Eivissa.

  7. FIN