Download
kymmenen vuotta suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyst ficlaa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kymmenen vuotta Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistystä FiCLAa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kymmenen vuotta Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistystä FiCLAa

Kymmenen vuotta Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistystä FiCLAa

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Kymmenen vuotta Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistystä FiCLAa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kymmenen vuotta Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistystä FiCLAa II Virolais-suomalainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi Kiljavalla 10.12.2009 Tiina Onikki-Rantajääskö tiina.onikki@helsinki.fi

 2. Perustava kokous Tukholman ICLC’99:n yhteydessä 14.7.1999 • Perustava komitea: Tuomas Huumo (pj.), Jussi Niemi ja Tiina Onikki • Toiminta käynnistyi Kielitieteen päivillä Oulussa 20.5.2000 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää vuoropuhelua eri tavoin kielen ja kognition suhteesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken.

 3. Avainhenkilöitä • Puheenjohtajat: • Tuomas Huumo 1999-02 • Oili Karihalme 2003–05 • Jaakko Leino 2006–08 • Tiina Onikki-Rantajääskö 2009 • Sihteerit: • Tiina Onikki 2000-2001 • Anu Airola 2001─2003 • Tero Kainlauri 2003-2006 • Anni Jääskeläinen 2006–09 • Jarkko Niemi 2009 • Kunniajäsenet: • Pentti Leino, Jussi Niemi, Tuomas Huumo

 4. Johtokunnan jakaumia • Helsinki 14 • Turku 9 • Tampere 3 • Joensuu 2 • Jyväskylä 2 • Oulu/Rovaniemi 2 • Kansainväl. 1 • Fennistit 15 • Muut kieliaineet 14 • Muut 4 • Timo Honkela (TKK) • Seija Pekkala • Krista Lagus • Pauli Brattico

 5. Toimintaa noin kahdesti vuodessa • Kansainväliset symposiumit • 5: 2002, 03, 05, 06,09 • työpaja 2005 • Kotimaiset symposiumit • 4: 2001, 03, 04 (2) • Kieli keskellä kognitiota -risteilyt I–IV • 2001, 02, 07, 08 • Kielitieteen päivät • Vuosikokous ja työpaja/paneeli

 6. Yhteistyötä symposiumeissa FiCLA • & Åbo Akademi finskaspråketmedlitteraturen 2001: Kielellinen käsitteistys ja konteksti • & Turun kieliaineiden tutkijakoulu 2003: Subjectivity in Language • & TKK informaatiotekniikan laboratorio 2004: Kielen koko kyky • & Joensuun yliopiston kieliaineet 2004: Prosessointi ja kokemus • & Helsingin yliopiston kognitiotieteen oppiaine 2005: InterdisciplinaryThemes in CognitiveLanguageResearch • (osanottajia 11 maasta) • & Teknillisen korkeakoulun AdaptiveKnowledgeRepresentation and Reasoning -konferenssin yhteydessä 2005: Cognitivismmeetdynamism & Langnet 2006: • Cognitive approaches to metaphors of power • & Helsinginyliopistonsuomenkielenjakotimaisenkirjallisuudenlaitos 2009: II Virolais-suomalainenkognitiivisenkielitieteenkonferenssi

 7. Kansainvälistä yhteistyötä • & the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA) 2002: Cognitive Linguistics East of Eden • & VironkognitiivisetkielentutkijatTartonylopistossa: Virolais-suomalaisetkognitiivisenkielitieteenkonferenssit • (I Taagepera 2006) • II Kiljava 2009

 8. Painotuksia teemoissa Monitieteisyys • Kieli keskellä kognitiota 2000, 2002, 2007, 2008 • Cognitivismmeetsdynamism (semantiikka) 2005 • Interdisciplinarythemes in cognitivelanguageresearch 2005 • Prosessointi ja kokemus 2004 • Kielen koko kyky 2004 • Moduuliriihi 2003 • Kielellinen käsitteistys ja konteksti 2001 Kognitiivinen kielentutkimus • Metaphors of power 2006 • Subjectivity in language 2003 • Cognitivelinguistics east of Eden 2002 • Virolais-suomalaiset kognitiivisen kielitieteen konferenssit 2006, 2009

 9. Kutsupuhujia • Ronald W. Langacker • SuzanneKemmer • ZoltanKövecsés • Laura A. Janda • Chris Sinha • Jordan Zlatev • Vyvyan Evans • Elena Semino • GerardSteen • Mirjam Fried • Emile van der Zee • GabriellaVigliccio • HeikeWiese • Wolfgang Wildgen • EkaterinaRakhilina • Ritva Laury • Marja-Liisa Helasvuo • Anu Koskela • Helena Lehecková • Jussi Niemi • Jyrki Tuomainen • Tommi Rakshit • Hannele Dufva • Anneli Kauppinen • Riitta Salmelin • Cristina M. Krause • Pertti Saariluoma • Pauli Brattico • Timo Honkela • Krista Lagus • Esa Itkonen • Urho Määttä • Kari Pitkänen • Pentti Leino • Paula Sjöblom • Tuomas Huumo • Oili Karihalme • Tiina Onikki-Rantajääskö • Riikka Kuusisto

 10. Kielitieteen päivillä Työpajoja • 2007 Kieli ja affekti • EneVainik • 2006 Kielentutkimuksen kognitiivisten menetelmien tulevaisuus • Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulussa Kieli, kognitio, tietoisuus • Kielen oppimisen ja omaksumisen kysymyksiä • Anneli Kauppinen • Paneeleja • 2009: Kognitivismi – tutkimussuuntaus, kuppikunta vai ajattelutapa?

 11. Työpaja "Kognitiivinen kielentutkimus: mitä se on, mitä ei?"Kielitieteen päivillä (Vaasassa 23.-24.5.2008) • suuntauksen piirissä ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä "kognitiivinen" kielentutkimuksessa tarkoittaa. On esitetty mm. kritiikkiä, jonka mukaan kognitiivinen kielioppi ei kykene täyttämään omaa ohjelmallista pyrkimystään 'psykologiseen realistisuuteen'. Tätä heijastaa sekin, että "kognitiivisen kielentutkimuksen" ja (neuro)psykologisemmin orientoituneen "kielen ja kognition tutkimuksen" lähestymistavat ja tutkimuskohteetkin ovat usein olleet keskenään sangen erilaisia. • Myös suuntauksen suhde aineistolähteisiin - esimerkiksi korpusaineistoihin ja kielenpuhujan intuitioon - on epäselvä. Osa kognitiivisen kielentutkimuksen edustajista on viime vuosina vaatinut, että nimikkeellä "kognitiivinen kielentutkimus" tehtävän tutkimuksen tulisi olla aina luonteeltaan empiiristä, korpuksiin tai testaamiseen pohjautuvaa, toiset taas katsovat, että nimikkeen alla voidaan ilman ristiriitaa tehdä myös introspektioon perustuvaa tutkimusta.

 12. The Channels and Interfaces of Cognitive Linguistics in Finland • The summarising statement of the panel was that the paradigm does not  flourish by the power of wishful speaking. There is a real need for concrete research plans which could, for instance, be multidisciplinary explorations of  basic cognitive entities, such as the notion of symbol (Määttä). • OiliKarihalme: Summary of a paneldiscussionheld at the Helsinki University of Technology on April the 23th 2004 during a seminararrangedby the FinnishCognitiveLinguistics Association FiCLA. The partisipants of the panelwere Timo Honkela, Tuomas Huumo, Oili Karihalme, Reetta-Leena Kenttä, Urho Määttä, Jussi Niemi, Tiina Onikki-Rantajääskö, and Urpo Nikanne. • http://www.cis.hut.fi/tho/ficla/channels.html

 13. Kansainvälinen yhteistyö • ICLAnliittännäisjäseneksi 2001 Santa Barbaran konferenssin yhteydessä • Toinen kansallinen järjestö Espanjan jälkeen • SALC vuonna 2009 • Swedish > Scandinavian Association for Language and Cognition • Johtokunnassa Jussi Niemi Suomen edustajana, nimitysvaliokunnassa Tiina Onikki-Rantajääskö • http://www.salc-sssk.org/

 14. Julkaisukysymys • Pienimuotoista verkkojulkaisemista • FiCLA julkaisee • http://www.protsv.fi/ficla/artikkeleita.html • 1. kokoomateos: Heli Tissari (toim.) 2009: Studies in Variation, Contacts and Change in English Volume 3:    Approaches to Language and Cognition • http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/03/ • “The entire volume originates in a symposium organised by the Finnish Cognitive Linguistics Association FiCLA in 2005, titled ’Interdisciplinary Themes in Cognitive Language Research’”. • FiCLAn Google groups -sivulle aloitettu kerätä ficlalaisten bibliografiaa syksyllä 2009: • http://groups.google.com/group/ficla/web/suomen-kognitiivinen-tutkimus • Tavoitteena pohjoismais-balttilainen verkkojulkaisu SALCin piirissä.

 15. Haasteet • 3. Yhdistyksen tarkoituksena on: • edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa • luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille • kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden kesken • edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä

 16. Yhteistyön haasteita: SALCin kautta FiCLA kannattaa, vaikkei ole osallisena • Language, Culture and Mind IV • ÅboAkademi University Turku 21st – 23rdJune 2010 • What is LCM? • The LCM conference series aims at establishing an interdisciplinary forum for an integration of cognitive, social and cultural perspectives in theoretical and empirical studies of language and communication. • LCM will articulate and discuss approaches to human natural language and to diverse genres of language activity which aim to integrate its cultural, social, cognitive, affective and bodily foundations. We call for contributions from scholars and scientists in anthropology, biology, linguistics, philosophy, psychology, semiotics, semantics, discourse analysis, cognitive and neuroscience, who wish both to share their insights and findings, and learn from other disciplines.