Download
frank dahlgaard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frank Dahlgaard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frank Dahlgaard

Frank Dahlgaard

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Frank Dahlgaard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Frank Dahlgaard Nationaløkonom, journalist Redaktør af Nordisk Statistisk årbog Fhv. medlem af Folketinget (1994-2001) og af Nordisk Råd (1998-2001) Stifter og leder af ”Nationernes Europa – EF-tilhængere imod mere union”www.friogfrank.dk