1 / 7

AZ ÓKORI HELLÁSZ

AZ ÓKORI HELLÁSZ. A görög történelem kezdetei. A) Hellász adottságai. Balkán-fsz D-i része Égei-t. szigetvilága Kis-Ázsia Ny-i partvidéke Enyhe, csapadékos tél Forró, száraz nyár Tagolt vidék (hegyek, völgyek) Ércben, kőben gazdag Termőföldben szegény Tenger. B) A krétai kultúra.

zitkalasa
Télécharger la présentation

AZ ÓKORI HELLÁSZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AZ ÓKORI HELLÁSZ A görög történelem kezdetei

  2. A) Hellász adottságai • Balkán-fsz D-i része • Égei-t. szigetvilága • Kis-Ázsia Ny-i partvidéke • Enyhe, csapadékos tél • Forró, száraz nyár • Tagolt vidék (hegyek, völgyek) • Ércben, kőben gazdag • Termőföldben szegény • Tenger

  3. B) A krétai kultúra • Lakói • Neolit kultúrájú társadalom • Bronzkori bevándorlók • Államok kialakulása (Kr.e.2000 k.) • Városok (Knósszosz) • Palota (állami és gazdasági központ) • Király: szervezte a hadsereget, közigazgatást, gazdaságot. • Társadalom • előkelők: hajótulajdonosok, kereskedők • Közrendűek: termelőmunka

  4. B) A krétai kultúra • Gazdaság • Mezőgazdaság: gabona, bor, olaj • Kézműipar: fazekas- és fémáru • Kultúra • Írás (hieroglif, lineáris A, lineáris B) • Akháj törzsek támadása el pusztította a szigetet. (Kr.e.1450 k.) • Az akhájok Knósszoszból kormányoztak. • Görög nyelvre alkalmazták a lineáris B írást. • Újabb akháj törzsek betörése végleg elpusztította a szigetet.

  5. C) A mükénéi kultúra (Kr.e.XVI-XIII.sz) • Őslakók: pelaszgoszok • Görög betelepedés Kr.e.2. ée. • Akhájok  Peloponnészosz • Iónok  Attika • A hódító akhájok központokat hoztak létre. • Államok kialakulása • Erődítmények (fellegvárak) építése

  6. C) A mükénéi kultúra • MÜKÉNÉ: A legjelentősebb akháj központ • Társadalom: • Király • Katonai vezető réteg (bronzfegyver) • Földet kapnak • Közrendűek • Művelik a vezető réteg földjét • Rabszolgák (kevés) • Paloták kiszolgálása • Gazdaság: • Uralkodói háztartás (=palotagazdaság)

  7. kedvezőtlen fekvés • zsákmány- és földszerző hadjáratokat • Trója elleni háború • A háborúk  pusztulás • Dórok támadása  a mükénéi civilizáció pusztulása • Jelentős forrás: • Mitológia • Homérosz

More Related