Download
e t mde y rnekler uygulamalari hatay 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI-HATAY 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI-HATAY 2014

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI-HATAY 2014

438 Views Download Presentation
Download Presentation

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI-HATAY 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI-HATAY 2014

 2. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI • İyi Örnekler Uygulamalarının Tanımı • Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri ile, kurum binalarının fiziki durumları, kantin-servis gibi tedarikçilerin sunduğu hizmetler, kurumların bahçe, derslik, spor salonu gibi bölümlerinin verimli kullanılması, kurumlarda sunulan hizmetlerin kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlarımıza yaptığı katkılardan iyi örnek kabul edilen çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm kurumlarımız tarafından paylaşılmasıdır.

 3. Uygulamanın Amaçları • İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması, • Kurumlarda uygulanan, objektif, sürdürülebilir, uygulanabilir ve ekonomik örneklerin diğer kurumlarda uygulanmasının sağlanması, • Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaşların ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesini artırmak, • Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarış ortamı oluşturarak, onları motive etmek, • Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade etmek, kamu kaynaklarının doğru, rasyonel ve verimli kullanılmasını sağlamak, • Sivil Toplum Kurumları, aile birliği, mezunlar derneği, kurum vakıfları gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarını doğru yönlendirmek, eğitime katkı düzeylerini yükseltmektir.

 4. Uygulamanın Süresi Eğitimde İyi Örnekler Çalışmaları 2013-2014 Eğitim öğretim yılı süresince yapılan uygulamaları kapsayacak olup Yapılacak iş ve işlemler “Uygulama Takvimi” ne göre yürütülecektir.

 5. ÇALIŞMA TAKVİMİ

 6. İyi Örnekler Seçici Hakem Kurulu İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Başkanlığında • Değişik branşlarda yedi öğretmen üyeden oluşmaktadır. • İl Seçici Kurul okullar/kurumlar ve İlçe Milli • Eğitim Müdürlüklerinden gelen iyi örnekleri • kriterlere uygunluğunu denetleyerek sunuma • uygun olan çalışmalarını ve sunum günlerini • tespit edeceklerdir.

 7. İyi Örnekler Seçici Hakem Kurulu Değerlendirme Kriterleri • Başvurular belirtilen tarihlerde mi yapılmış? • Başvuru formu tam doğru şekilde doldurulmuş mu? • Proje sunumları ve ekleri başvuru sayfasına yüklenmiş mi? • Proje sorumlu olarak bir (1) kişinin adı yazılmış mı? • Eğitimin gelişimine katkıda bulunan içerikte mi? • Okul ve kurumda uygulanmış bir proje mi?

 8. İyi Örnekler İl Değerlendirici Hakem Kurulu • İl Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında • Mustafa Kemal Üniversitesinden 2 Akademisyen, • Değişik branşlarda 7 öğretmen, • Bir Okul Müdüründen oluşmakta olup; Gelen başvuruları değerlendirerek ve başarılı eserlerin tespiti yapılacaktır.

 9. İyi Örnekler İl Değerlendirici Hakem Kurulu değerlendirme Kriterleri • Çalışmanın amacının açık, anlaşılır ve belirtilen kategoriye uygun olması • Çalışmanın bilimsel temele dayandırılması • Çalışmanın ve/veya yapılan uygulamaların çalışmanın amacına uygun olması • Çalışmanın anlaşılırlığı • Çalışmanın işbirliğine açık ve/veya işbirliğini teşvik edici yapıda olması • Çalışmanın yaratıcılığı • Çalışma amacına uygun ölçme-değerlendirme araçlarının ve tekniklerinin kullanılması • Çalışma kapsamında yer alan paydaşların gelişimine katkıda bulunulması • Çalışmanın yaygınlaştırılabilir olması • Çalışmanın sürdürülebilir olması

 10. 2014 İyi Örnekler Uygulamaları Başvuru Kategorileri: Yenilikçi Eğitim Uygulama Örnekleri Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örnekleri Değerler Eğitimi İle İlgili Uygulama Örnekleri Mesleki Eğitim Uygulama Örnekleri Serbest Zaman Uygulama Örnekleri Veli Eğitimi Uygulama Örnekleri Anasınıfı Eğitimi Uygulama Örnekleri Eğitimde Teknoloji Kullanımı Uygulama Örnekleri Türk Diline Katkı Sağlayan Okul Uygulama Örnekleri Okul-Kurum, Sınıf ve Okul Bahçesi Uygulama Örnekleri Okul Aile Birliği Uygulama Örnekleri İdari Uygulama Örnekleri Sosyal ve kültürel etkinlikler Uygulama Örnekleri Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulama Örnekleri Alternatif Ders Materyali Geliştirme Örnekleri Hayat Boyu Öğrenme uygulama Örnekleri:

 11. 1-Yenilikçi Eğitim Uygulama Örnekleri: Bu kategori, eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin yenilikçi bakış açısıyla uygulanma suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi, il eğitim başarısını arttırılması, il genelinde ölçme değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi örneklerini içerir.

 12. 2-Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örnekleri a. Engelli Öğrenci Uygulama Örneği Bu kategori engelli öğrenciler için yapılan örnek çalışmalar kurum ve okullarda yapılan fiziki değişiklikler, engelli öğrencilerin sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örneklerini içerir. b. Devamsız ve Kayıtsız Öğrenci Kazandırma Uygulama Örneği Devamsız öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili örnek çalışmalar, İkna ekiplerinin devamsız öğrencileri okula kazandırma çalışmaları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örneklerini içerir.

 13. 3-Değerler Eğitimi İle İlgili Uygulama Örnekleri • Mevcut değerlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kurumsal değerlerin uygulanması ve kuruma aidiyet düşüncesinin güçlendirilmesi, adalet, vefa, merhamet gibi geleneksel değerlerin uygulamasında ve yeni değer oluşturma konusunda yapılan örneklerini içerir.

 14. 4-Mesleki Eğitim Uygulama Örnekleri: Bu kategori mesleki eğitimde yapılan atölye veya laboratuvar uygulamalarında örnek teşkil edecek uygulamalar ve mesleki eğitim alanında ortaya konulan projeler konusunda yapılan çalışmaları içerir.

 15. 5-Serbest Zaman Uygulama Örnekleri Serbest Zaman Dersinde uygulanan örnek çalışmalar, İlimizi etkin şekilde tanıtan, gezi, panel, seminer, afiş hazırlama gibi uygulamalarla kentin kültür dokusu üzerinde farkındalık ve sahiplenme duygusu yaratan çalışmalar, okuma dersi ile ilgili uygulama çalışması örneklerini içerir.

 16. 6-Veli Eğitimi Uygulama Örnekleri: Velilere, çocuk eğitimi, ergen eğitimi, kitap okuma alışkanlığı, çocuk eğitiminde temel yaklaşımlar gibi konularda yapılan kurs- seminer uygulamalarından iyi örnek çalışmaları, veli-okul işbirliği sonucu ortaya çıkan veli eğitimi örneklerini içerir.

 17. 7-Anasınıfı Eğitimi Uygulama Örnekleri: Bu kategori, okul öncesi (0–6 yaş arası) çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. tüm alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunacak sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve özgün uygulama örnekleri içerir.

 18. 8-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Uygulama Örnekleri: 1.Kurum içinde uygulanan projelerden iyi örnek olabilecek çalışmalar, 2.Avrupa Birliği Projelerine katılım, 3.İl ve İlçe düzeyinde düzenlenen projelere katılım, 4.Ulusal ve uluslararası projelere katılım.

 19. 9-Türk Diline Katkı Sağlayan Okul Uygulama Örnekleri: Türkçeyle dilinin geliştirilmesi ilgili yapılan etkinlik çalışma örneklerini içerir. (şiir okuma-masal anlatma-kitap okuma münazara-bilgi yarışmaları, Türkçe Olimpiyatları-Türkçeyle ilgili seminerler-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano çalışmaları-Duvar gazetesi-dergi çalışmaları)

 20. 10-Okul-Kurum, Sınıf ve Okul Bahçesi Uygulama Örnekleri: Okul-kurum Bahçesinin düzenlemesi, temizliği, kullanılışı, ağaçlandırılması, serbest zamanlarda kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar ve yaşanabilir çevre anlayışına uygun, öğrenci ve mahalle tarafından amaca uygun kullanıma açık bahçe örneklerini içerir.

 21. 11-Okul Aile Birliği Uygulama Örnekleri: Okul Aile Birliği tarafından okula sağlanan imkânların değerlendirilmesi, Öğrenci ve personel etkinliklerine sağlanan katkı, Okul bütçesinin oluşmasında gösterine başarı örnekleri, Okul, aile, öğretmen ve öğrenci bütünlüğünü sağlayıcı faaliyetlerde gösterilen üstün çalışmalarla ilgili uygulama örneklerini içerir.

 22. 12-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Uygulama Örnekleri Okuldaki müzik çalışmalarının, müzik gruplarının çalıştırılması, Öğretmen ya da öğrenci gruplarının uluslararası, ulusal, il ve ilçede kazandıkları başarılar, Okulların öğrenci, öğretmenlere ve velilere yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesine öncülük etmesi çalışma örneklerini içerir.

 23. 12-İdari Uygulama Örnekleri Bu kategori, okul/kurum içinde huzur ve güven ortamı hazırlamasında gösterilen başarı. Yapılan çalışmalarla kurum içi iletişim, etkileşim, memnuniyet, örgüt iklimi ve aidiyet olgusuna sağlanan katkı örnekleri. Büro işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri, taşınır mal işleri hizmetlerine ilişkin uygulama/materyal örneklerini ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması ve bu işbirliği sonucu ortaya çıkan yenilikçi çalışma örneklerini içerir.

 24. 14-Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulama Örnekleri: Bu kategori, uzman kişilerce sunulan kişisel, eğitsel, mesleki vb. PDR hizmetlerine ilişkin uygulama/materyal örneklerini içerir. Bu kapsamda, mesleki danışmanlık/kariyer danışmanlığına ve okulu terk etme sayısının azaltılmasına yönelik geliştirilen uygulama/materyal örneklerini içerir.

 25. 15-Alternatif Ders Materyali Geliştirme Örnekleri: Eğitim-Öğretimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi sağlayacak alternatif ders materyali geliştirmede okul uygulamalarından ortaya çıkan özgün çalışma örneklerini içerir.

 26. 16-Hayat Boyu Öğrenme uygulama Örnekleri Hayat Boyu Öğrenme ile yetişkinler için uygulanan örnek teşkil edecek özgün farklı uygulamalar ve yetişkin eğitimiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örneklerini içerir.

 27. Başvuru Ekleri • Web sitesi üzerinden yapılacak başvuru sonrasında yapılacak ilk değerlendirmede başarılı bulunarak sunum yapmaya hak kazanan projelere ait proje başvurusu ve ekleri sunum bitiminde İl proje koordinatörüne imza karşılığı teslim edeceklerdir.

 28. Sözlü Sunum Şartları • Sunular hazırlanırken: 1-Paylaşım programında her sunu için ayrılan süre en fazla 10 dakikadır. Bu sürenin en az 5 dakikası soru ve cevaplara ayrılmalıdır. Bu nedenle sunularınızı en fazla 5 dakika olarak hazırlamanız uygun olacaktır. 2- Sunu için ayrılan zamanı göz önüne alarak, MS Powerpoint kullanılarak yapılacak sunuların 10 -15 sayfayı geçmemesini, yüklü sayfa geçişleri ve animasyon tekniklerinin mümkün olduğunca kullanılmamasını gerekmektedir. 3- Paylaşımda bulunduğunuz uygulama hakkında temel ve çarpıcı bilgilerin size ayrılan süre içerisinde paylaşmanız beklenmektedir. 4 Sunum, İl Değerlendirme(Hakem) Kuruluna gönderilen, başvuru formundaki içeriğe sadık kalarak hazırlanmalıdır. 5-Sunumun, dilbilgisi kurallarına uygun açık ve anlaşılır şekilde olmasına özen gösterilmelidir. 6-Sunumuzda teorik çerçeveye kısaca değinmeniz, uygulama aşamasında yapılanlara daha fazla yer vermeniz beklenmektedir.

 29. Sözlü Sunum Şartları 7-Sunum içeriğini düzenlerken aşağıdaki noktalara dikkat etmenizi öneririz: 8-Uygulamanın hangi amaçla geliştirildiğine ve öğrenme sürecinde hangi ihtiyaca cevap verdiğini belirtiniz. 9-Uygulamanın nasıl geliştirildiğini belirtiniz. 10-Uygulamayı geliştirme ve uygulama sürecinde karşılaştığınız zorluklara değininiz. 11-Uygulamanın varsa ölçme ve değerlendirme sonuçlarınızla birlikte nasıl bir sonuç verdiğine değininiz. 12- Kullanılacak bilgi ve iletişim teknolojileri açısından aşağıdaki noktaları dikkate alınız: 13- Sunu yapılacak salonda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır. 14- Sunu dosyalarınızın MS Powerpoint (ppt) veya Open Office (odp)programlarında hazırlanmış olması gerekmektedir. 15- Paylaşım süresince sunumların bilgisayarlara yüklenmesi vb. işler başvuru sahipleri tarafından yapılacaktır. 16- Bilgisayarlarda VCD oynatılması ya da video dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanılmasında sorun çıkma olasılığı vardır. Bu olasılığı göz önünde bulundurarak alternatif sunu biçimlerine hazırlıklı olmanızı öneririz.

 30. İlk Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması • İl Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirme sonucunda sunum yapmaya hak kazanan uygulamalar 11Nisan 2014 itibaren Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfası (http://hatay.meb.gov.tr) ve (www.hatayarge.com/Iyi_Ornekler/) web sayfalarından ilan edilecektir.

 31. Proje sunumlarının yapılması • İlk değerlendirmeyi geçerek sunum yapmaya hak kazanan projelerin sunum gün ve saatleri 11 Nisan 2014 tarihinde ilgili sitelerden yayınlanacak olup belirtilen gün ve saatte proje koordinatörlerince sunumları yapılacak proje hakkında sorulacak soruları cevaplayacaklardır.

 32. Başarılı Bulunan Projelerin İlanı Sunumları yapılan projelerden başarılı bulunanlar 12-16 Mayıs 2012 tarihinde Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfası (http://hatay.meb.gov.tr) ve (www.hatayarge.com/Iyi_Ornekler/) web sayfalarından ilan edilecektir.

 33. Projenin Yaygınlaştırılması • İl Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda projeleri başarılı bulunan çalışmaların yer aldığı bir kitap bastırılarak okul ve kurumlara dağıtılacak, • İl Seçici Kurulu tarafından projeleri başarılı bulunan çalışmaların yaygınlaştırılması için yapılacak bir plan dâhinde oluşturulacak gruplar tarafından İl merkezi ve diğer ilçelerde proje sunumlarını yapılacaklardır.

 34. Ödüllendirme • Katılımcı kişi ve okul/kurumlara “Katılım Sertifikası” verilecektir. • İl merkezinde başvuru yapanlar için Hatay Valiliğine, İlçelerden başvuru yapan proje sahipleri için bağlı bulundukları kaymakamlıklara ödül teklifinde (Başarı Belgesi) bulunulacaktır . • Projenin uygulandığı okullara/kurumlara çeşitli hediyeler verilecektir.

 35. Konu İle İlgili Soru ve Görüşleriniz İçin • Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü • Proje Koordinatörü Mehmet AYDIN •  Telefon : 0326-2276868 Dahili -1136 • Cep Telefeonu:505-8126663 • Belgegeçer : 0326-2276969 • E posta :arge31@meb.gov.tr