1 / 21

96 Volt A. Mucha & M. Płonka Spółka Jawna

96 Volt A. Mucha & M. Płonka Spółka Jawna. „Misją naszego przedsiębiorstwa jest przyczynianie się do rozwoju firm i zaspokajanie ich potrzeb po przez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu informatyki i telekomunikacji”. System Konwersji Billingu – RS_BILLING [PABX].

zurina
Télécharger la présentation

96 Volt A. Mucha & M. Płonka Spółka Jawna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 96 Volt A. Mucha & M. Płonka Spółka Jawna „Misją naszego przedsiębiorstwa jest przyczynianie się do rozwoju firm i zaspokajanie ich potrzeb po przez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu informatyki i telekomunikacji”.

 2. System Konwersji Billingu – RS_BILLING [PABX] • Przyjmowanie i analiza danych bilingowych wysyłanych przez port billingowy z centralki. • Możliwość definiowania poszczególnych bitów / bajtów w rekordzie bilingowym. • Gromadzenie przyjmowanych danych w bazie danych (system transakcyjny). • Przetwarzanie rekordów bilingowych według ustalonych algorytmów (możliwość definiowana w/w algorytmów); przede wszystkim zamiana danych dotyczących ilości impulsów, czasu trwania połączenia, kosztów połączenia. • Wysyłanie przetworzonego rekordu bilingowego poprzez port szeregowy do interfejsów innych systemów. • Możliwość przetwarzania (prowadzenie statystyk w/g ustalanych algorytmów) danych gromadzonych w bazie danych dotyczących wykonywanych połączeń (użycie np. Web services do prezentowania wyników).

 3. System Konwersji Billingu – RS_BILLING [PABX] • „Przezroczystość” systemu w przypadku przesyłania danych od i do centralki dotyczących informacji innych niż „bilingowe”. • przesyłanie danych do systemów finansowo – księgowych w formacie porządanym przez te systemy (np. dekrety księgowe), • integracja danych odczytanych z rekordów bilingowych z szczegółowym wykazem rozmów wykonywanych w sieciach komórkowych, • generowanie raportów i statystyk według dowolnych kryteriów, • rozliczanie rozmów służbowych i prywatnych generowanych przez pracowników, • ograniczenie ilości i typów rozmów wychodzących (wprowadzanie limitów wykonywanych połączeń)

 4. Funkcjonalność systemu oparta na modułowości Moduł przyjmowania i gromadzenia danych: • Przyjmowanie danych wejściowych z portów billingowych, • Konfigurowanie definicji rekordu wejściowego • Transakcyjne zapisywanie danych wejściowych z zachowaniem struktury rekordu Moduł konwersjirekordu bilingowego: • Możliwość definiowania struktury konwersji rekordów, • Transakcyjny zapis skonwertowanego rekordu w bazie danych.

 5. Funkcjonalność systemu oparta na modułowości Moduł wysyłania danych: • Pobranie rekordu z zapisanych w bazie danych informacjiz, • Wysłanie pobranego rekordu do portu obsługiwanego przez system. Moduł raportowania istatystyk: • Zarządzanie użytkownikami sieci telefonicznej, ich grupami i uprawnieniami • Generowanie zestawień i raportów na podstawie danych z przed i po konwersji • Udostępnianie danych dotyczących połączeń wychodzących wedle zadanych kryteriów w czasie rzeczywistym, • Możliwość dostępu do powyższych informacji poprzez stronę WWW dla uprawnionych użytkowników sieci telefonicznej.

 6. Platforma systemowa wykorzystywana przez [ PABX]

 7. Platforma systemowa wykorzystywana przez [ PABX] Serwer dedykowany lub Komputer klasy PC (np.: HP, Compaq, Dell ...) – markowy sprzęt zapewniający stabilność, bezawaryjność, jak również dostęp do szybkiego wsparcia technicznego, Dodatkowe specyficzne wyposażenie (dodatkowa karta interfejsów COM -„karta wieloportowa”) – interfejs niezbędny do obsługi wielu portów wykorzystywanych zarówno przez centralkę, jak i system hotelowy, System operacyjny firmy Microsoft (MS Windows XP Professional lub MS Windows 2000 Professional lub MS Windows 2000 Server lub MS Windows 2003 Server) – system dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i założeń konkretnej wersji systemu, Serwer bazy danych (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine lub Microsoft SQL Server 2000) – serwer bazy danych dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i założeń konkretnej wersji systemu, Inne wykorzystywane oprogramowanie, serwery, usługi sieciowe: Internet Information Server (ver. 5 lub 6) oraz Microsoft .NET Framework, Środowisko programistyczne C#

 8. Dodatkowe informacje dotyczące systemu [PABX] RS_Billing jest systemem ciągle rozwijanym przez firmę 96 Volt. Istnieje możliwość dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań. Funkcjonalność systemu doceniło już wiele firm, które wykorzystują na co dzień unikatowe cechy aplikacji. Na liście referencyjnej znalazły się takie firmy jak Polkomtel S.A. (PlusGSM operator telefonii komórkowej i stacjonarnej) czy międzynarodowa sieć hoteli RadissonSAS Hotels & Resorts. System dzięki unikatowym rozwiązaniom umożliwia skorzystanie z dowolnych dostarczycieli usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Odpowiednia optymalizacja tych dwóch elementów może zapewnić Państwa firmie oszczędności nawet do 40% w skali miesiąca.

 9. Logowanie do systemu: identyfikacja użytkownika pełna historia wykonywanych zmian

 10. Moduł odbioru danych: ustawienia dotyczące portu konfiguracja bazy danych podgląd danych

 11. Moduł wysyłania danych: ustawienia dotyczące portu konfiguracja bazy danych podgląd danych

 12. Moduł konwersji rekordu: ustawienia dotyczące typów rekordów modele konwersji

 13. Moduł konwersji rekordu: edycja struktury rekordów defincja pól rekordów

 14. Statystyka: Raporty dotyczące pracy systemu Raporty dotyczące ilości przesłanych i zkonwertowanych danych

 15. Moduł definicji prefiksów: pełna konfiguracja prefiksów w systemie; definicja informacji o zaliczaniu, czasie trwania impulsów, kosztach impulsów;

 16. Moduł użytkowników i grup: Definicja poszczególnych użytkowników, numerów, grup

 17. Interface generowania zestawień billingowych: oparty o serwer www autentykacja użytkownika, grupy oraz uprawnień do generowania zestawień

 18. Zestawienie rozmów: generowanie raportów dotyczących informacji billingowych według wielu zadanych kryteriów

 19. Zestawienie rozmów: przejrzysty system prezentacji raportów wygenerowanych przez system

 20. Dziękujemy za uwagę. Kontakt: http://www.96volt.com Email: biuro@96volt.com Tel: (12) 623-00-41

More Related