Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kerangka Konseptual Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kerangka Konseptual Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu

Kerangka Konseptual Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu

744 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kerangka Konseptual Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kerangka Konseptual Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu 13 16 April 2009 Sutera Inn, Kota Bharu

  2. Definisi RPI Renault: satu kenyataan bertulis yang dibina khas untuk murid berkeperluan khas yang menyenaraikan objektif-objektif pembelajaran murid berkenaan, termasuk kemudahan atau resos yang diperlukan untuk mencapai objektif-objektif tersebut

  3. Keperluan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) RPI bukan sahaja sesuai bagi murid bermasalah pembelajaran tetapi juga murid berkeperluan khas lain, seperti mereka yang bermasalah pendengaran dan penglihatan.

  4. Pekeliling Ikhtisas Bil/ 7/2004 Bagi memastikan keberkesanan kurikulum ini (kurikulum alternatif), Rancangan Pendidikan Individu (RPI) setiap murid hendaklah disediakan. BPK telah menghasilkan 1000 Buku Panduan Rancangan Pendidikan Individu bagi murid-murid bermasalah pembelajaran. ( thn 2000)

  5. Perkara yang perlu diambilkira dalam penghasilan RPI 1 Penyesuaian Pindaan/perubahan kepada penyampaian mata pelajaran yang diajar dengan menggunakan pendekatan dan peralatan tertentu bagi mencapai matlamat yang disasarkan. 2 Penggantian Penukaran isi kandungan kurikulum yang berasaskan keperluan murid untuk berdikari dalam masyarakat.

  6. 3. Segala rekod perlu dikumpul 4. Data- data tambahan digunakan untuk menghasilkan RPI yang mantap 5. Garis panduan adalah mengikut amalan di peringkat antarabangsa dengan mengambil kira kesesuaian setempat.

  7. 8 Komponen Utama Dalam RPI(Public Law 94-142) Tahap pencapaian pendidikan murid terkini Matlamat tahunan atau pencapaian yang diharapkan pada akhir tahun Objektif jangka pendek mengikut langkah-langkah kepada penguasaan jangka panjang Jenis pendidikan khas yang disediakan

  8. sambungan Jenis perkhidmatan yang berkaitan Jangka masa murid Ketetapan tarikh memulakan perkhidmatan dan jangka masanya

  9. Mengapa perlu ada RPI ? satu program khusus, jelas dan tepat perlu dihasilkan bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid berkeperluan khas secara individu berasaskan kepada gaya hidup yang sesuai; ibu bapa murid berkeperluan khas mempunyai peranan yang harus dimainkan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi pencapaian anak mereka; guru-guru mendapat sokongan dan maklumat yang diperlukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

  10. .sambungan bahan-bahan sokongan/resos yang diperlukan oleh murid dapat dikenal pasti mewujudkan akauntabiliti profesional di kalangan pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan pembelajaran murid.

  11. Bagaimana RPI dilaksanakan? RPI seharusnya dihasilkan serta dikaji semula oleh satu jawatankuasa yang dibentuk khas. Di Malaysia jawatankuasa ini boleh dianggotai oleh: (i) guru yang mengajar murid (ii) penyelaras program (bagi sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi) (iii) penolong kanan (iv) ibu bapa murid (v) lain-lain pihak yang berkepentingan terhadap pembelajaran murid. Ia perlu dikaji semula pada tempoh berkala (setiap 4 bulan atau 6 bulan).

  12. Mengapa Rintis Format Baru? Sebelum ini: Tiada penglibatan dari pasukan pelbagai disiplin Guru tidak mempunyai pengetahuan dalam menyediakan analisis tugasan Guru kurang mahir dalam membina RPI Tiada kajian semula dijalankan bagi melihat keberkesanan pelaksanaan RPI

  13. sambungan Perlu wujud satu format RPI yang praktikal dalam konteks Malaysia dan boleh diguna pakai oleh semua kategori murid berkeperluan khas Penelitian terhadap implikasi dan keupayaan pasukan pelbagai disiplin dalam pembinaan RPI

  14. Pasukan pelbagai disiplin (Bergantung kepada akses dan keperluan) Patologi pertuturan Audiologis Jurupulih carakerja Jurupulih pertuturan Pakar low vision Pakar orientasi dan mobiliti

  15. Panel Pemuafakatan RPI : Guru Pendidikan Khas Ibu bapa /penjaga,waris Pentadbir sekolah Murid Guru aliran perdana Khidmat sokongan lain (jika ada)

  16. Pelan Tindakan Rintis Format Baru RPI ( April Sept 2007) April- 2007 Pembentukan panel RPI sekolah Mesyuarat panel RPI Pemilihan murid oleh guru Mei Julai 2007 Pelaksanaan Rintis Ogos 2007 September 2007 Review Laporan

  17. Sekolah yang terlibat: SKPK Alma, P.Pinang SKPK Princess Elizabeth, Johor Bahru SKPK Jalan Peel, W. Persekutuan SKPK Trengganu, K. Trengganu SMK Syed Hassan, Kangar Perlis SMK Seksyen 5 Wangsa Maju, W. Persekutuan SMK Seri Ampang, W. Persekutuan SK Bukit Bandaraya, W. Persekutuan SK Tmn Tun Dr. Ismail 2, W.Persekutan SMK Sg. Udang Melaka SK Seri Budiman, Kuala Trengganu SK Batu Berendam 2, Melaka

  18. Pemantauan J/kuasa pemantauan Jabatan Pendidikan Khas Unit Pendidikan Khas Negeri Pensyarah IPG Task Force RPI NGOs

  19. Rumusan Penghasilan dokumen bertulis RPI yang lengkap dan mantap dapat membantu ke arah mencapai matlamat Pendidikan Untuk Semua dan Pendemokrasian Pendidikan. Penjanaan RPI membantu dalam memaksimumkan potensi semula jadi murid. Kerjasama di antara pihak sekolah dan ibu bapa dapat pupuk melalui pembinaan RPI

  20. Semoga kita bersama menghasilkan RPI yang mantap bersesuaian dengan keperluan murid-murid pendidikan khas. Insan Istimewa anugerah Allah Bersamalah kita mencurahkan kasih sayang dan bakti. WASSALAM.!