1 / 13

U s k r s

U s k r s. Dok su blagovali , Isus uze kruh , izreče blagoslov pa razlomi i dade učenicima govoreći “ Uzmite i jedite ovo je tijelo moje .”.

abiola
Télécharger la présentation

U s k r s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. U s k r s

 2. Dok su blagovali, Isus uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi i dade učenicima govoreći “Uzmite i jedite ovo je tijelo moje.”

 3. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: “Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga, novoga, s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.”

 4. Tada Isus ode s učenicima u predio zvan Getsemani i reče im: “Sjedite ovdje dok ja odem pomoliti se.” I ode malo dalje, pade ničice moleći: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.”

 5. U vrt dođe silna svjetina s mačevima i toljagama. S njima i Njegov izdajica, Juda, koji im je dao znak: “Koga poljubim, taj je.” I izdajica pristupi Isusu i reče “Zdravo, učitelju!” i poljubi ga.

 6. Isusa su doveli pred upravitelja Pilata “Jesi li ti kralj židovski?” pitao je Pilat.    “Ti kažeš” odgovori Isus. Pilat ga upita: “Čuješ li što ovi svjedoče protiv tebe?” Isus mu nije odgovorio.

 7. “Što da učinim s Isusom koji se zove Krist?” Pilat je pitao narod. Oni su vikali: “Neka se razapne!” Tada Pilat uze vodu i opra ruke pred svjetinom govoreći: “Nevin sam od krvi ove!” I preda im ga da se razapne.

 8. Vojnici svukoše Isusa i ogrnuše ga skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu. Izrugivahu se govoreći: “Zdravo, kralju židovski!”

 9. I razapeše Ga između dva razbojnika na mjestu zvanom Golgota.

 10. A u osvit prvog dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.    Anđeo Gospodnji siđe s neba, otkotrlja kamen i sjede na nj. “Ne bojte se! Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako je rekao.”

 11. Žene otiđoše s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima što su vidjele. Kad eto im Isusa u susret. “Zdravo” reče im. “Ne bojte se. Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!”

 12. nacrtao Henry Martin I reče učenicima: ”Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” I EVO JA SAM S VAMA U SVE DANE - DO SVRŠETKA SVIJETA. http://www.nadbiskupija-split.com/katehetski prijevod sa www.graficapastorale.it

More Related