Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IPA Adriatic CBC program 2007 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IPA Adriatic CBC program 2007 - 2013

IPA Adriatic CBC program 2007 - 2013

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IPA Adriatic CBC program 2007 - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IPA Adriatic CBC program2007 - 2013

 2. * IPA – Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007.-2013. * CBC – prekogranična suradnja * Programsko područje uključuje sljedeće države na jadranskom području: Italija, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija i Crna Gora * Ukupni budžet: 75.000.000,00 EUR

 3. PRIORITETI PROGRAMA: • gospodarska, društvena i institucionalna suradnja • prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika • pristupačnost i mreže (infrastruktura, transport, informacije i komunikacija)

 4. Projekt ADRIFORT

 5. Projekt ADRIFORT • Naziv projekta: Adriatic fortressesandmilitaryareas • Prioritet 2. Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika • Mjera 2. Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika • Ukupni budžet projekta: 2.285.752,00 EUR • Budžet za Grad Pulu: 371.365,00 EUR EU sufinanciranje – 315.660,20 EUR Vlastito sufinanciranje – 55.704,80 EUR • Vodeći partner: Regija Veneto (Italija) plus 11 partnera

 6. Projekt ADRIFORT Uloga Grada Pule u projektu: • Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. • U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremati će tiskovne konferencije, okrugle stolove, seminare itd. kao i diseminaciju promotivnih materijala. • Grad Pula će također voditi brigu i uključiti sve važne dionike i ciljne skupine na lokalnoj i državnoj razini.

 7. Projekt ADRIFORT • Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje.

 8. Fortifikacijski sustav Pule • izgrađen u periodu od 1813. do 1918. radi zaštite središnje ratne luke Austrougarske ratne mornarice • sustav se sastoji od 26 utvrda, 8 topničkih bitnica, 60ak baterija, rovova i podzemnih tunela • 3 obrambena fortifikacijska prstena oko Pule – 2 na području samog grada i 1 koji se prostirao širom gradskom okolicom • vanjski prsten pulskih fortifikacija (u kojem se nalazi i 5 utvrda uključenih u projektu) obuhvaća površinu od 40 tisuća hektara

 9. Projekt ADRIFORT • Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom obalnih područja. • Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjana koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevastiranog obalnog područja od Puntižele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska  i kulturna baština tog područja.

 10. Uređenjeokoliša • Osim samih objekata područje zahvata i aktivnosti u projektu obuhvatit će i okolno šumsko područje koje se tijekom proteklog perioda nije uređivalo. • Projektom su planirani zahvati uređenja i revitalizacije šume, što će kao učinak imati podizanje kvalitete stanja okoliša, a indirektno i zaštitu prirodnih resursa.

 11. Projekt ADRIFORT • Utvrde čine materijalnu i nematerijalnu baštinu koje kulturno povezuju jadransku obalu, i vođenje konstantne brige o njima doprinosi uspostavljanju održivog razvoja prostora. • Suradnja unutar ovog projekta ključni je faktor za transformaciju ovih objekata izvorne vojne namjene u mjesta mirovnog dijaloga.

 12. Projekt ADRIFORT • Tri su lokacije obuhvaćene projektom: Debeli vrh, Vrh Munida i Proština s pripadajućim fortificikacijskim objektima i to: 1. Obalna poligonalna blindirana utvrda PUNTA CHRISTO gdje je predviđeno uređenje  Međunarodnog edukativno-dokumentacijskog centra na površini od  300 m2 čiju će programsku podršku i brigu o centru voditi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u suradnji s udrugom „Prijatelji utvrde Punta Christo“

 13. Projekt ADRIFORT 2. Obalna potkovasta utvrda MONTE GROSSO s pripadajućom topničkom bitnicom 3. Bitnica VALMAGGIORE  gdje je predviđeno uređenje okoliša 4. Kružna utvrda MUNIDE gdje će se urediti staza i okoliš 5. Obalna topnička bitnica ZONCHI na kojoj je predviđeno uređenje prilaznih puteva i okoliša. 

 14. Punta Christo

 15. Monte Grosso

 16. Valmaggiore

 17. Munide

 18. Zonchi

 19. Uloga Sveučilišta • pružiti podršku kroz znanstveno-istraživački doprinos u raznim aktivnostima projekta od predistraživačke faze do nove operativne metodologije za upravljanje sustavom utvrda, • angažirati interdisciplinarni tim kako bi došli do inovativnih rješenja u upravljanju, revalorizaciji, te ponovnoj upotrebi utvrda Sv. Mihovila i Punta Christo,

 20. Uloga Sveučilišta aktivno doprinijeti učinkovitom upravljanju projektom te učiti od iskusnijih partnera, omogućiti prijenos znanja unutar kuće čim većem broju istraživača, iznos projektnog udjela: 153.919,00 EUR 02.10.2012.

 21. Sveti Mihovil