Download
wsp czesny bank partner dla msp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Współczesny bank – partner dla MSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Współczesny bank – partner dla MSP

Współczesny bank – partner dla MSP

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Współczesny bank – partner dla MSP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Współczesny bank – partner dla MSP Marcin Kryszeń Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Warszawa, 30 wrzesnia 2003

 2. Wstęp • Misja • Percepcja ING Bank jako banku dedykowanego do obsługi MSP • Cel poznawczy prezentacji • Nowoczesny bank to bank dla MSP • Przedstawienie działań banku dotyczących współpracy i finansowania MSP • Cel praktyczny • wykorzystanie oferty banku w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

 3. Plan prezentacji • Miejsce MSP na rynku • Bank na rynku finansowej obsługi MSP • MSP w banku • Oferta Banku: • PAKIET ProBIZNES • Programy Pomocowe • Podsumowanie

 4. MSP na rynku 2 na 3 pracowników zatrudnianych jest przez MSP MSPto ponad 1,6 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce 52% 48% MSP wypracowują 48% PKB Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2001

 5. Bank na rynku MSP Nowoczesny Bank Kompleksowa oferta produktowa Odpowiednio dopasowana oferta cenowa Bank przyjazny dla przedsiębiorców Kreowanie wartości dodanej Nowoczesne kanały komunikacji

 6. PAKIET ProBIZNES ADRESACI PAKIETU ProBIZNES • samodzielni przedsiębiorcy • prowadzący pełną księgowość • o rocznych przychodach netto ze sprzedaży nie przekraczających 30 milionów złotych

 7. PAKIET ProBIZNES • Indywidualna obsługa Doradcy dostępna już dla SP • Wybrane z oferty Banku produkty podzielone na grupy: • Zarządzanie środkami finansowymi • Finansowanie działalności • Bankowość elektroniczna + • Opcja menedżerska

 8. PAKIET ProBIZNES • Zarządzanie środkami finansowymi Rachunek ProBIZNES służy do gromadzenia pieniędzy i szybkiego prowadzenia rozliczeń Lokata e-call ProBIZNES nowoczesny rachunek oszczędnościowy służący do lokowania nadwyżek finansowych Karty bankowe Visa Business Charge, Maestro, Polecenie zapłaty usługa gwarantująca szybkie, skuteczne i terminowe ściąganie należności

 9. PAKIET ProBIZNES • Finansowanie działalności Debet ProBIZNES Przeznaczony do finansowania bieżącej działalności (maksymalna kwota – 7 krotne średnie dzienne wpływy na rachunek bieżący) Kredyt w Rachunku ProBIZNES Przeznaczony do finansowania bieżącej działalności (maksymalna kwota – 15 krotne średnie dzienne wpływy na rachunek bieżący) Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES Finansowanie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń Kredyt ze środków EBOR oraz inne formy finansowania transakcji

 10. PAKIET ProBIZNES • Bankowość elektroniczna MultiCash Zarządzanie środkami finansowymi w obrocie krajowym i zagranicznym HomeCash Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym ING BankOnLine Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym przez internet oraz HaloŚląski z funkcją SMS Telefoniczna informacja i zarządzanie środkami na rachunku

 11. PAKIET ProBIZNES • Opcja menedżerska: Skierowana jest do członków zarządów firm. W jej zakres wchodzą, oferowane na preferencyjnych warunkach, w dwóch wariantach KONTO Z LWEM Prestiż i VIP, wybrane produkty grupy ING, w tym także Personal Banking. Pozwala na zarządzanie portfelem papierów wartościowych przez ING IM i TFI oraz korzystanie z usług ING Nationale-Nederlanden.

 12. ING Bank - doradca w zakresie finansowania • EBOR – Linia dla MSP • „Łatwy Eksport” • ARiMR • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych • Phare 2000 / 2001

 13. Podsumowanie Współpraca z nowoczesnym Bankiem, który jest partnerem i doradcą w prowadzeniu działalności, to niezbędny krok w realizacji celów biznesowych www.ing.pl