Download
j minjasafn slands a sn a v rn s kn margr t hallgr msd ttir j minjav r ur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Þjóðminjasafn Íslands Að snúa vörn í sókn Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður PowerPoint Presentation
Download Presentation
Þjóðminjasafn Íslands Að snúa vörn í sókn Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður

Þjóðminjasafn Íslands Að snúa vörn í sókn Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Þjóðminjasafn Íslands Að snúa vörn í sókn Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Þjóðminjasafn Íslands Að snúa vörn í sókn Margrét Hallgrímsdóttirþjóðminjavörður

 2. Lagalegt hlutverk og skyldur Vísinda- og þjónustustofnun. Hlutverk þess er að auka og miðla þekkingu á menningararfi íslensku þjóðarinnar og stuðla að því að sem flestir geti haft gagn og gaman af sögu og minjum lands og þjóðar. Ný lög taka gildi 2013. Samþykkt 16.9.2011

 3. Þjóðminjasafnið hefur um 100 þúsund gripi og 2 milljónirmynda með meiru.... Hlutverk Þjóðminjasafns Íslands er að safna, skrásetja, varðveita, forverja og rannsaka minjar, svo sem forngripi, kirkjugripi, listmuni, myndir og einstök hús sem gildi hafa fyrir menningarsögu þjóðarinnar.

 4. Þjóðminjasafn Íslands í 150 árið 2013

 5. Safnhús enduropnað 2004 skrifstofur fluttar í endurbætt húsnæði 2006

 6. Geymsluhúsnæði í Reykjavík, Kópavogi (og Seltjarnarnesi)

 7. Niðurskurður 2007-2011-textabrot úr fjárlögum s.l. 5 ára: • 2011: Annars vegar eru 45 m.kr. aðhaldsráðstafanir til að mæta markmiðum um samdrátt í ríkisútgjöldum... • 2010: Í þriðja lagi er tillaga um 20,1 m.kr. samdrátt í útgjöldum almenns rekstrar til að mæta markmiðum um aðhald í ríkisfjármálum. • 2009: Breytingartillögur við frv. til fjárlaga (lækkun) • Lækkun:    16,6 • auk þess lækkaði um 5,0m hjá húsasafni • 2008: Loks lækkar framlagið um 5,6 m.kr. vegna aðhalds í ríkisrekstri. • 2007: Þá lækkar framlag um 8,5 m.kr. vegna aðhalds í ríkisrekstri. Lækkun fjárveitinga að raungildi rúmlega 25%.

 8. Lækk

 9. Starfsmenn Þjóðminjasafns 2010: Alls 56 starfsmenn: • 42 konur og 14 karlar • Meðalaldur 48 ár • 75% með háskólapróf • 35 með ótímabundna ráðn. • Meðalaldur þeirra 50 ár • 2 yngri en 30 ára. Ársverkum fækkað um ca. 10% frá 2006. Kröfur á margan hátt aukist.

 10. Hlutfall húsaleigu af framlagi ríkis til rekstrar Þjóðminjasafns (02-902-101) árin 2008-2001 Ár framlag alls ársleiga . • 2008 347.800 42.722 12,28% • 2009 332.200 50.394 15,17% • 2010 329.300 50.248 15,26% • 2011 307.500 51.445 16,73% “ ,,Ef forsendur fjárlag reikna safninu hlutfallslega minni hækkun rekstrarfjár milli ára en sem nemur hækkun leigugreiðslna samkvæmt samningi þessum, verða húsaleigugreiðslur endurskoðaðar í samráði við menntamálaráðuneytið”.

 11. Samfélagslega mikilvæg stofnun-safn allra landsmanna Á tímum breytinga Veitir jarðsamband Brunnur þekkingar og nýsköpunar! Samfélagsspegill Stendur vörð um menningararfinn Vettvangur umræðu

 12. Þjóðminjasafnið hefur 44 hús um allt land í sinni umsjá • Hús með einstakt varðveislugildi . • Viðgerðir og viðhaldi á húsunum. • Varðveista handverks. • Atvinnuskapandi. • Samvinna um rekstur. • Heimsminjaskrá UNESCO,

 13. Fjárframlög til Húsasafns Þjóðminjasafns (millj./ári) 2006-2011

 14. Aðlögunargeta og forgangsröðun. Fækkun stærri sýninga og lenging sýningarstíma. Hækkun aðgangseyris og breytingar. Lækkun rekstrarkostnaðar Samvinna við stofnanir um verkefni. Áhersla á innra starf – styrkja stoðir.

 15. Tekjur af aðgangseyri í safnhúsi Þjóðminjasafns 2008-2011, stöðug hækkun.

 16. Standa þarf vörð um: • öryggi menningararfsins. • raunverulegar minjar, en ekki tilgátuminjar.... • að menningarminjalög verði skýr og reglur þar með. • viðhald á aðstöðu og gæða. • endurmenntun. • alþjóðlega samvinnu. • styrk lykilstofnana

 17. Skilaboð til stjórnvalda • Standa þarf vörð um lykilstofnanir ríkisins og þar með faglegar áherslur. • Meta hvaða stofnanir eru lykilstofnanir. Hvar ætti að sameina? • Fagleg úthlutun úr sjóðum, s.s. Safnasjóði, húsafriðunarsjóði en ekki beint frá fjárlaganefnd sbr. skýrslu Ríkisendurskoðunar. • Efla tengsl ráðuneyta og stofnana.

 18. Framtíðarsýn • Skýrt lagaumhverfi • Gegnsæi og samvinna meðal stofnana innbyrðis og ráðuneyta. • Sameining stofnana og aukin tengsl stofnana. • Miðlun til almennings. • Rétt og traust forgangsröðun. • Áhersla á fagmennsku. • Sterkar stofnanir samfélaginu til heilla

 19. Almenn ánægja safngesta þrátt fyrir niðurskurð, hærri aðgangseyri og lengri sýningartíma skv. könnun 2010.

 20. Þakka ykkur fyrir!