Download
avatud elektriturg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVATUD ELEKTRITURG PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVATUD ELEKTRITURG

AVATUD ELEKTRITURG

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AVATUD ELEKTRITURG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AVATUD ELEKTRITURG Sven Pitkve 22.11.2012

 2. Võrguettevõtja roll avatud elektriturul • Kõigi turuosaliste võrdne kohtlemine • Tarbitud elektrienergia koguste mõõtmine ja fikseerimine tunni kaupa KAUGLOETAVAD ARVESTID • Kliendi tarbitud elektrikoguste edastamine Eleringi andmelattu • Müügikohustuse tagamine

 3. PÜSIV

 4. TÄPNE

 5. HINNAD

 6. MUGAV e. Üldteenus

 7. Roheline valik • Imatra eesmärgiks koos oma tarbijatega panustada looduskeskkonna jätkusuutlikku arendamisse • Kõiki meie pakette saab valida ka rohelise valikuna • Rohelise valiku tarbijatele on tagatud, et Imatra ostab nende tarbimise ulatuses taastuvatest energeetika allikatest pärinevat elektrienergiat • Tarbija saab endale ka vastava sertifikaadi, mida on võimalik kodus seinale riputada või tootmisettevõttel on võimalus märgist kasutada oma lõpptoodangu peal.

 8. Lepingute sõlmimine Imatra Elektriga • Elektrilepingu saab sõlmida võrgulepingu omanik (see kelle nimele tulevad tänasel päeval arved) • Kui maksate tänasel päeval ühistule, siis saab uue paketi valida ainult ühistu • Kohustus ei ole sõlmida leping 10. detsembriks, seda võib teha alati ka hiljem. • Arvestada tuleb sellega, et kõik vahetused toimuvad kalendrikuu vahetumisega ning, et minimaalne etteteatamine on 21 päeva

 9. MILLEGA TULEKS VEEL ARVESTADA? • Kui valite teise teenusepakkuja, siis arvestit ei vahetata ning elektrinäite tuleb ka edaspidi teatada Imatra Elektrile. • Arveldamine nihkub – tõenäoliselt hakkab arveldamine toimuma 7-10 kuupäev. Üle vaadata OK leping • Sõlmides elektrilepingu, muutub viitenumber. • Senised lepingud muutuvad automaatselt 31.12.2012 võrgulepinguteks. Tarbijatel ei kaasne sellega lisakohustusi. • Võib muutuda arveldussagedus.

 10. Miks valida Imatra Elekter? • KOGEMUSED – ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1928. Avatud turu kogemused juba aastast 1998. • PAINDLIKUD TOOTED – Meie pakettidele ei lisandu mingeid muid tasusid – kuutasu, paberarve tasu, ettemaks vms • KLIENDITEENINDUS – Alati saab mure korral läbi astuda meie Viimsi klienditeenindusest • AJA KOKKUHOID – Oma võrgu klientidele saame pakkuda ühte arvet nii võrguteenuse kui ka elektrienergia eest. Telefoniraamatus piisab ainult ühest numbrist, kuhu probleemide korral helistada. • LEPINGUTE SÕLMIMINE ON LIHTNE

 11. AITÄH! Kirjutage: elekter@imatraelekter.ee Külastage: www.imatraelekter.ee Kõige odavam elekter on tarbimata elekter!