Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVATUD ELEKTRITURG JA TUUMAELEKTRIJAAMAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVATUD ELEKTRITURG JA TUUMAELEKTRIJAAMAD

AVATUD ELEKTRITURG JA TUUMAELEKTRIJAAMAD

268 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AVATUD ELEKTRITURG JA TUUMAELEKTRIJAAMAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AVATUD ELEKTRITURG JA TUUMAELEKTRIJAAMAD Juhan Valtin 22.Veebruar 2013

 2. Küsimusi • Mis on avatud elektriturg? • Miks on avatud turgu vaja? • Millised on turu tüübid? • Kuidas toimib elektriturg? • Kuidas moodustub turu hind? • Millest sõltub hind elektriturul? • Kuidas mahub turule tuumaelektrijaam? • Veel küsimusi?

 3. Eesti piirkonna börsi hind 15.02.2013EUR/MWh = 0,1 s/kWh

 4. Elektrituru mõiste • Elektriturg: elektri müümise viis energiasüsteemis • Põhieeldus: elekter = energia + võrguteenus • Energiasüsteemi osad: • elektrijaamad + põhivõrk + jaotusvõrgud + tarbija • Tegevused energiasüsteemis: • Tootmine, konkurents? • Edastamine võrgus, konkurents? • Müümine – vahendamine konkurents? • Maksude ja toetuste kogumine

 5. Avatud elektriturg • Hind tekib konkurentsi tingimustes nõudluse ja pakkumise tasakaalupunktis • Turul seega mitmed ostjad (tarbijad) ja pakkujad (tootjad), lihtsamalt: saab valida müüjat, turul turuosalised • Võrguteenus – reguleeritud teenus • Peab olema reeglistik avatud elektrituruks • Konkurentsiamet, Tarbijakaitse

 6. Suletud elektriturg • Suletud elektriturg: hind on reguleeritud • Tihti ettevõtte vertikaalne integratsioon • Tihti riiklikud ettevõtted • Tihti monopoolne ettevõte • Keerukad tariifisüsteemid, arvestades kliendi tüüpi, ajatsoone, tarbimise mahtu, võimsust, jne

 7. Miks vaja? • Rahulolematus monopolide vastu • Veendumus turumajandusse • Eesmärkideks madalaimad hinnad pikemal perioodil, jätkusuutlikkus (investeeringud), konkurentsi tekitamine, ostjatele ostuvabaduse tagamine • Avatud elektrituru toimimise algus 20.sajandi lõpus, taustaks reguleeritud majandusharude dereguleerimine • Avatud elektrituru täiuslikkuse tagamine –ühendused naabersüsteemidega

 8. Elektrituru tüübid • Otselepingud (tingimused lepingus) • Elektribörs (Nordpool) • Päev ette turg (ajaintervall 1 tund, kauplemine 365/7/24, ELSPOT) • Tund ette turg (ELBAS) • Bilansiturg (süsteemihaldur, bilansihaldurid) • Füüsiline elektriturg • Finantsiline elektriturg (kindlustus) • Jaeturg (väike- ja kodutarbijatele)

 9. Elektribörsi toimimine • Päev ette turul tehakse ettepanekud tootjatelt ja tarbijatelt pakkumise ja nõudluse kohta erinevates vormides kindlaks kellaajaks • Saadud andmete põhjal arvutatakse elektri hind vaadeldavaks tunniks järgmiseks päevaks • Selle hinna saavad kõik turule pääsenud • Piirhinnad - -200 – 2000 EUR /MWh

 10. Pakkumise ja nõudluse tasakaal

 11. Hind sõltub • Tarbimisest: • Koormusgraafikust • Majanduskasvust • Temperatuurist • Pakkumisest: • Elektrijaamade muutuvkuludest so kütuste hindadest • Kõige kallima elektrijaama pakkumisest • Elektrijaamade remontidest ja avariidest • Ühendusliinide läbilaskevõimest • Naabersüsteemide elektrihinnast

 12. Aasta keskmised hinnad EUR/MWhSYS, FIN, EST

 13. Kuu keskmised hinnad EUR/MWh

 14. Eesti elektrituru avanemine • 2004: Eesti liitub EL-ga ja võtab kohustuse avada elektriturg, ajagraafik erandina • 2006: Estlink 1 350 MW • 2009: Põhivõrgu eraldamine Eesti Energiast • 1.aprill 2010: turu avamine suurtarbijatele 2GWh • 18.juuni 2012: NPS Leedu hinnapiirkond • 26.november 2012: finantsteenuste turg Eestis • 1.jaanuar 2013: kogu elektrituru avamine • 2014: Estlink 2 650 MW

 15. Tuumaelektrijaam elektriturul • Madalad muutuvkulud, püsikulud suured • Keskmine omahind odavam, kui kasutustundide hulk suur • Seiskamiste kulud suured • Omahind: 35-80 EUR/MWh • 2012: hinnad piirides 7-183 EUR/MWh • Pääs turule tagatud madala muutuvkulu tõttu • Kuidas tagada kogukulude katmine? • Nõus ka negatiivsete turuhindadega ajautiselt • Millal teha remonte? • Tuumajaam alandab keskmist elektrihinda, suurendab turuhindade stabiilsust, mõjutab ülekande hinda

 16. Jaeturg (kodutarbijad) • Tähtajalised lepingud (kindel) 54%; tähtajatud 11%; üldteenusel 35% klientidest • Pakkujaid 7 + võrguettevõtted • EE: üldteenus 58,4 EUR/MWh; muutuv 54; kindel 58; • Kindel 64,3 päev ja 51,5 öö, (eripakkumine keskmine 49,1) • EP: elekter tõus 23,4% (mul 23%, võrk 17%, maksud -9%, energia 46%) • Kogu elektriturust EE 73%, Latvenergo 11%, muud 16% • Eesti –Soome 85% sama hind

 17. Kirjandus • Elektrituru käsiraamat. Eleringi toimetised nr2/2012 (4). Tallinn 2012. 88 lk. • www.nordpoolspot.com • www.elering.ee • www.energia.ee • Juhan.valtin@ttu.ee