1 / 19

Inleiding Studietijdmetingen: een verplicht nummertje of een zinvolle investering?

Inleiding Studietijdmetingen: een verplicht nummertje of een zinvolle investering?. Studietijdmetingen verplicht?.

avak
Télécharger la présentation

Inleiding Studietijdmetingen: een verplicht nummertje of een zinvolle investering?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. InleidingStudietijdmetingen: een verplicht nummertje of een zinvolle investering?

 2. Studietijdmetingen verplicht? • 'Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma' van 3 juni 1992 (BS 28/07/1992). “HOOFDSTUK II TOEKENNEN VAN STUDIEPUNTEN AAN STUDIEJAREN EN OPLEIDINGS-ONDERDELEN ART. 2. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt zestig studiepunten. Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Per opleidingsonderdeel worden uitsluitend hele en ten minste drie studiepunten toegekend. Voor elk studiejaar wordt de studietijd aangegeven. Het universiteitsbestuur gaat geregeld de overeenstemming na tussen de begrote en de werkelijke studietijd.” • De volledige tekst van het besluit vind je via: www.codex.vlaanderen.be Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 3. De Standaard 20/10/2008 Gemiddelde studietijd per week 1 stp = 25-30 uur/week 60 stp per opleidingsjaar/fase 1500 uur/ 40 weken = 37,5 uur per week 1800 uur/ 40 weken = 45 uur per week Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 4. De Standaard 20/10/2008 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 5. Studietijd aan de K.U.LeuvenOverzicht 2007-2008 1° sem (zonder 2° zit) • Normstudent “Student die credit verwerft voor opleidingsonderdeel na twee examenkansen” Slechts over 19 opo’s gegevens, te weinig voor gemiddeldes en conclusies… Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 6. Studietijd aan de K.U.LeuvenOverzicht 2007-2008 1° sem (zonder 2° zit) • Alle studenten(geslaagd en niet geslaagd) Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 7. Studietijd aan de K.U.LeuvenOverzicht 2007-2008 1° sem (zonder 2° zit) • Alle studenten (geslaagd en niet geslaagd) Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 8. Studietijdmetingen ook zinvol? Studietijdmeting = temperatuur meten Afwijkende studietijd = koorts (symptoom) Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 9. Studietijdmetingen ook zinvol? Studietijdmeting = temperatuur meten Afwijkende studietijd = koorts (symptoom) Meten is pas het begin. De oorzaak vinden en de “patiënt” behandelen, misschien is dat een meer zinvolle uitdaging? Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 10. Studietijdmetingen: een verplicht nummertje of een zinvolle investering? “Opstarten ?” “Opzetten ?” “Opvolgen ?” (Focus voor deze dag) Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 11. Opstarten: Is een studietijdmeting wel een goed idee? Vragen te beantwoorden vooraleer we starten: • Wat is de aanleiding? • Wat willen we te weten komen? • Wat wil de opleiding ermee doen? • Moet er wel gemeten worden? Een meting zonder opvolging is het werk niet waard… Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 12. Studietijdmetingen:een verplicht nummertje of een zinvolle investering? “Opstarten ?” “Opzetten ?” “Opvolgen ?” Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 13. Opzetten:Wat is nu de beste methode? De methodes: • Tijdschrijven (TS): wekelijks tijd schatten • Absoluut schatten achteraf (SA): einde semester schatten • Focusgroep: hearing/groepsinterview • Vragenlijst studeerbaarheid Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 14. Studietijdmetingen:een verplicht nummertje of een zinvolle investering? “Opstarten ?” “Opzetten ?” “Opvolgen ?” Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 15. Studietijdmetingen ook zinvol? • Waarom koorts/afwijkende studietijd? • Mogelijke oorzaken zijn heel divers: • “de docent” • “het vak” • “het curriculum” • … Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 16. Studietijdmetingen ook zinvol? • Waarom koorts/afwijkende studietijd? • Mogelijke oorzaken zijn heel divers: • “de docent” • “het vak” • “het curriculum” • … • Hoe opvolgen? • Mogelijke behandeling/opvolging: Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 17. Studietijdmetingen ook zinvol? • Waarom koorts/afwijkende studietijd? • Mogelijke oorzaken zijn heel divers: • “de docent” • “het vak” • “het curriculum” • … • Hoe opvolgen? • Mogelijke behandeling/opvolging: • Afstemming curriculum eindtermen Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 18. Studietijdmetingen ook zinvol? • Waarom koorts/afwijkende studietijd? • Mogelijke oorzaken zijn heel divers: • “de docent” • “het vak” • “het curriculum” • … • Hoe opvolgen? • Mogelijke behandeling/opvolging: • Afstemming curriculum eindtermen • Structuur en afstemming tussen OPO’s Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

 19. Studietijdmetingen ook zinvol? • Waarom koorts/afwijkende studietijd? • Mogelijke oorzaken zijn heel divers: • “de docent” • “het vak” • “het curriculum” • … • Hoe opvolgen? • Mogelijke behandeling/opvolging: • Afstemming curriculum eindtermen • Structuur en afstemming tussen OPO’s • Vormgeving en afstemming binnen OPO Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

More Related