Download
suomen p omasijoitusyhdistys ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Pääomasijoitustoimialan kehittyminen Suomessa 2001

 2. Pääomasijoitustoimiala Suomessa 2001 • 45 hallinnointiyhtiötä / pääomasijoitusyhteisöä • yli 80 rahastoa • 190 manageria • 130 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää • Managereilla keskimäärin 4-5 kohdeyritystä

 3. 3i Finland Oy Aboa Venture Management Oy ACR Capital Oy Ahlström Capital Oy Amanda Capital Oyj Aura Capital Oy Baltcap Management Oy Bio Fund Management Oy CapMan Capital Management Oy CIM Creative Industries Management Conventum Capital Oy Danske Venture Partners Emerging Power Partners Oy EQT Partners Oy Eqvitec Partners Oy Euroventures Advisors Oy Fenno Management Oy Head Industrial Partner Oy Helmet Business Mentors Oy Holtron Ventures Oy Innofinance Oy InnovationsKapital MB Rahastot Oy Menire Oyj Midinvest Management Oy Neomarkka Oyj NEST Management Oy Nexit Ventures Oy Nordea Capital Oy Nordia Management Oy Nordic Mezzanine Oy Ab OKO Venture Capital Oy Panostaja Oyj Privanet Capital Oyj Proventure Oy Sentio Invest Oy Sitra SnV Partners Oy Solaris Asset Management Oy Sponsor Capital Oy Startupfactory Oy Stratos Ventures Ltd Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Teknia Invest Oy Teknoventure Management Oy Virtaa Hämeeseen Ky Wedeco Management Oy Ab Pääomasijoitusyhteisöt (02/2003)

 4. Accenture Oy Accountor Oy Aatsto Borenius & Kemppinen Oy Aatsto Bützow Nordia Oy Aatsto Castrén & Snellman Oy Aatsto Hannes Snellman Oy Aatsto HH Partners Oy Aatsto Juridia Oy Aatsto Kallioinen, Tolppanen, Salminen & Co Aatsto Krogerus & Co. Oy Aatsto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy Aatsto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy Aatsto Sivenius, Suvanto & Co Oy Aatsto Waselius & Wist Oy Asianajotalo ANPR Oy CAG-Corporate Advisor Group Oy Danske Securities - Corporate Finance Deloitte & Touche Oy Egon Zehnder International ELC Finland Oy Elisa Communications Oyj Evli Pankki Oyj Corporate Finance Fairchild Executive Search Finnfund Finnvera Oyj Handelsbanken Investment Banking Heidrick & Struggles Heimari Oy Hermia Yrityskehitys Oy IndexIT Scandinavia Oy Industri Kapital Keksintösäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola KPMG Wideri Oy Ab KLegal Oy Ledi Oy LTT-Tutkimus Oy Mandatum Pääomarahastot Oy Merasco Capital Oy Nordea Pankki Suomi Oyj Nordic Adviser Group Oy Pohjola Yhtymä Oyj PricewaterhouseCoopers Oy Pro Man Oy Provestum Oy Roschier Holmberg Aatsto Oy Tekes Vakuutusosakeyhtiö Garantia Vencap Venture Capital Oy Venture Cupin tukisäätiö Vuotekno Oy Yrittäjäin Fennia Liitännäisjäsenet (02/2003)

 5. Pääomasijoitustoimialan kehittyminen 2001 • Sijoituksia tehtiin 340 miljoonalla eurolla (397 M€/2000) • Yhteensä 449 sijoitusta 294 kohdeyritykseen • Uutta pääomaa kerättiin 411 miljoonaa euroa (563 M€/2000) • Irtautumiset 116 miljoonaa euroa* (99 M€/2000) • Toimialan hallinnoimat pääomat 2 791 miljoonaa euroa** • Sijoitukset portfoliossa 1 244 miljoonaa euroa • Sijoituksia kaikkiaan 690 kohdeyrityksessä * hankintahintaan ** sijoitettu + sijoitettavissa oleva pääoma

 6. Uusi pääoma 1991-2001 M€ Uusi pääoma sisältää 1) rahastoihin kerätyt uudet pääomat, 2) rahastoihin uudelleen sijoitettaviksi palautuneet varat sekä 3) muiden pääomasijoitusyhteisöjen tarkasteluvuoden aikana tekemien sijoitusten laskennallisen arvon.

 7. Uusi pääoma / tehdyt sijoitukset 1991-2001 M€

 8. Rahastoihin kerätyn uuden pääoman lähteet 2001 Yhteensä 321 M€

 9. Rahastoihin kerätyn uuden pääoman lähteet 1995-2001

 10. Rahastoihin kerätyn pääoman maantieteellinen lähde 1995-2001 M€ * EVCA Yearbooks 1996-2000

 11. Hallinnoitava pääoma / aktiiviset sijoitukset1991-2001 M€ Hallinnoitava pääoma muodostuu 1) kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman, 2) kohdeyrityksiin komittoidun pääoman sekä 3) muun sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummasta

 12. Hallinnoitava pääoma 1991-2001 M€

 13. Tehdyt sijoitukset 1991 - 2001 M€ Kpl

 14. Ensi- ja jatkosijoitukset 1994-2001

 15. Sijoitusten keskikoko 1993-2001 M€

 16. Tehdyt sijoitukset sijoittajaryhmittäin1993 - 2001

 17. Pääomasijoittajien osuudet kehitysvaiheista 2001 *) kohta Muu sisältää seuraavat erät: secondary financing, refinancing bank debt, venture purchase of quoted shares, other purchase of quoted shares sekä sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

 18. Tehdyt sijoitukset (€)kehitysvaiheittain 2001 Yhteensä 340 M€ *) kohta Muu sisältää seuraavat erät: secondary financing, refinancing bank debt, venture purchase of quoted shares, other purchase of quoted shares sekä sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

 19. Tehdyt sijoitukset (lkm)kehitysvaiheittain 2001 Yhteensä 449 sijoitusta *) kohta Muu sisältää seuraavat erät: secondary financing, refinancing bank debt, venture purchase of quoted shares, other purchase of quoted shares sekä sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

 20. Sijoitukset (€) kehitysvaiheittain 1996- 2001 *) kohta Muu sisältää seuraavat erät: secondary financing, refinancing bank debt, venture purchase of quoted shares, other purchase of quoted shares sekä sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

 21. Sijoitukset toimialoittain 2001 M€ *) kohta Muu sisältää muiden toimialojen lisäksi sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavilla

 22. Portfolio toimialoittain 31.12.2001 M€

 23. Sijoitukset alueittain 2001 Yhteensä 340 M€

 24. Sijoitukset maittain 2001 M€

 25. Käytetyt sijoitusinstrumentit 2001 (M€)

 26. Irtautumiset 1994-2001 M€ * hankintahintaan

 27. Irtautumistavat 2001

 28. Johtopäätökset vuodesta 2001 • Uuden pääoman kerääminen hidastunut • Sijoitusten kappalemäärä kasvanut; rahoituskierrokset aikaisempaa pienempiä • Painopiste siirtynyt portfoliossa olevien yritysten jatkorahoitukseen • Sijoitukset keskittyneet vahvasti aikaisen vaiheen yrityksiin • 45 % sijoituksista teknologiapainotteisiin yrityksiin • Vain 7 % sijoituksista e-commerce -yrityksiin • Yrityskauppa tyypillisin irtautumistapa

 29. Tehdyt sijoitukset/BKT (%) 2001

 30. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Pääomasijoitustoimialan kehittyminen Suomessa 2001