Download
jedan primer unimarc sloga za monografske publikacije od bloka 1xx do bloka 6xx n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 1XX do bloka 6XX) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 1XX do bloka 6XX)

Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 1XX do bloka 6XX)

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 1XX do bloka 6XX)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 1XX do bloka 6XX) Struktura informacija, 3. predavanje, 28.04.2010.

 2. Blokovi UNIMARC • 1 – blok kodiranih podataka • 2 – blok podataka za opis • 3 – blok napomena • 4 – blok podataka za povezivanje • 5 – blok za povezivanje naslova

 3. Blok 1XX • Blok sadrži kodirane elemenata podataka fiksne dužine • Kodovi su jednomesni, dvomesni i tromesni, izuzev godine izdavanja gde se podatak upisuje ručno i datuma kreiranja zapisa • Unos se vrši uglavnom izborom iz ponuđenih šifrarnika kodiranih prema međunarodnim standardima

 4. Blok 1XX Polja: • 100 – opšti podaci za obradu • 101 – jezik jedinice • 102 – država izdavanja ili proizvodnje

 5. Polje 100 – opšti podaci za obradu Definicija polja • Polje sadrži kodirane podatke fiksne dužine Pojavljivanje polja • Obavezno polje • Neponovljivo

 6. Polje 100 • Indikatori Prvi indikator – prazno mesto (nije definisan) Drugi indikator – prazno mesto (nije definisan) Označava se kao: 100 ##

 7. Polje 100 • Potpolje $a - neponovljivo • Definiše pozicije karaktera od 0-35 • Sadrži set podataka: • Datum unosa podataka • Datum izdavanja publikacije • Kod modifikovanog zapisa • Jezik katalogizacije • Kod za transliteraciju • Pismo stvarnog naslova

 8. Polje 100 • Datum unosa publikacije je numerički niz sastavljen od godine, meseca i dana kreiranja zapisa • Datum izdavanja publikacije je godina izdavanja navedena na naslovnoj strani

 9. Polje 100 • Kod modifikovanog zapisa je izbor iz šifrarnika kodova koji mogu imati sledeće vrednosti: 0 = nemodifikovan zapis- zapis se unosi na originalnom pismu publikacije (najčešće latinici) 1 = modifikovan zapis - zapis se unosi na modifikovanom pismu (npr. ćirilica se transliteriše, ili se transliteriše arapsko, japansko, kinesko pismo)

 10. Polje 100 • Jezik katalogizacije • Vrši se izborom iz ponuđenog šifrarnika kodova • U našim bibliotekama jezik katalogizacije je scc - srpski

 11. Polje 100 • Kod za transliteraciju vrši se izborom iz šifrarnika kodova koji imaju vrednosti: a = ISO transliteracijab = druge transliteracije c = više transliteracijay = nema transliteracije U vezi je sa kodom modifikovanog zapisa. Ako nije modifikovani zapis, nema transliteracije. Ako je u pitanju modifikovani zapis mora se uneti kod za transliteraciju.

 12. Polje 100 • Pismo stvarnog naslova unosi se izborom iz šifrarnika kodova: ba = latinica ca = ćirilica da = japansko pismo ea = kinesko pismo fa = arapsko pismoga = grčko pismo ha = hebrejsko pismo

 13. Polje100 • Primer: • 100 ## $a20100428#2009####m###0sccy########ba Zapis za publikaciju kreiran 28.04.2010., godina izdavanja publikacije 2009., publikacija namenjena odraslima (lepa književnost – kod m), nije modifikovan zapis, jezik katalogizacije srpski, nema transliteracije, pismo stvarnog naslova latinica

 14. Polje 101 – jezik jedinice • Definicija polja Polje sadrži kodirane podatke o jeziku jedinice, njenim delovima, naslovu, kao i indikatore da li je jedinica na jeziku originala ili je prevedeno delo • Ponovljivost Obavezno Neponovljivo

 15. Polje 101 • Indikatori Prvi indikator – indikator prevoda • 0 =jedinica je na jeziku originala • 1 = jedinica je prevedeno delo • 2 = jedinica sadrži prevode veće od prevedenih rezimea Drugi indikator – nije definisan

 16. Polje 101 • Potpolja $a – jezik teksta (ponovljivo) $c – jezik originala (ponovljivo) $d – jezik sažetka (ponovljivo) Unos tromesnih kodova vrši se izborom iz šifrarnika.

 17. Polje 101 • Primeri • Pesme / Jovan Dučić 101 0# $a scc • Hamlet / William Shakespeare (na engleskom) 101 0# $a eng

 18. Polje 101 • Hamlet / Viljem Šekspir (na srpskom) 101 1# $a scc $c eng • Čarobni breg / Tomas Man = Der Zauberberg / Thomas Mann (uporedo tekst na srpskom i nemačkom jeziku) 101 2# $a scc $a ger $c ger

 19. Polje 102 – država izdavanja ili proizvodnje • Definicija polja Polje sadrži kodirane podatke za jednu ili više država u kojima je publikacija izdata • Pojavljivanje polja Opciono Neponovljivo

 20. Polje 102 • Indikatori Prvi indikator – prazno mesto (nije definisan) Drugi indikator – prazno mesto (nije definisan) 102 ##

 21. Polje 102 • Potpolja $a – država (ponovljivo) $b – regija (ponovljivo) $a – sadrži tromesni kod koji predstavlja državu izdavanja, unosi se izborom iz šifrarnika država načinjenom prema standardu ISO 3166

 22. Polje 102 • $a – ponavlja se onoliko puta koliko je različitih država izdavanja jedne publikacije • $b - sadrži dvomesni kod koji predstavlja regiju izdavanja, unosi se izborom iz šifrarnika regija načinjenom prema standardu ISO TC46

 23. Polje 102 • Primeri • Na naslovnoj strani navedena mesta izdavanja New York i Oxford 102 ## $a usa $a gbr

 24. Polje 102 Na naslovnoj stani navedena mesta izdavanja Novi Sad i Banjaluka 102 ## $a srb $b vj $a bih $b rs

 25. Blok 2XX • Blok sadrži bibliografske podatke koji se u zapis unose prema pravilima za bibliografski opis ISBD • Interpunkcija se ne unosi, dodeljuje se programski jer svako polje i potpolje ima dodeljen uvodnik u vidu interpunkcije u ispisu

 26. Blok 2XX • Polja 200 – naslov i podaci o odgovornosti 205 – izdanje 210 – izdavanje, distribucija itd. 215 – fizički opis 225 - zbirka

 27. Polje 200 • Definicija polja Polje sadrži podatke o glavnom stvarnom naslovu, podnaslovu, uporednom naslovu, stvarnom naslovu dela, prvom podatku o odgovornosti, ostalim podacima o odgovornosti. Podaci se unose prema pravilima bibliografskog opisa ISBD.

 28. Polje 200 • Pojavljivanje polja Obavezno Neponovljivo Indikatori Prvi indikator – indikator značaja: 0 = naslov nije značajan jer publikacija ima do tri autora

 29. Polje 200 • 1 = naslov je značajan jer publikacija ima više od tri autora, odnosno jer je anonimno delo Drugi indikator nije definisan. 200 0#

 30. Polje 200 • Potpolja $a – glavni stvarni naslov (ponovljivo) $c – stvarni naslov sledećeg autora $d – uporedni stvarni naslov (ponovljivo) $e – dodatak naslovu – podnaslov (ponovljivo) $f – prvi podatak o odgovornosti $g – sledeći podatak o odgovornosti $h – oznaka podređenog dela $i – naslov podređenog dela

 31. Polje 200

 32. Polje 205 • Definicija polja Polje sadrži podatke o rednom broju izdanja ili štampanja ili o fototipskom, faksimilnom izdanju kao i podatke o odgovornosti vezane za izdanje. U relaciji je sa ISBD područjem izdanja. Podaci se unose prema pravilima bibliografskog opisa.

 33. Polje 205 • Pojavljivanje Opciono Neponovljivo • Indikatori Prvi indikator – prazno mesto (nije definisan) Drugi indikator – prazno mesto (nije definisan)

 34. Polje 205 • Potpolja $a – podatak o izdanju $b – dodatni podatak o izdanju $d – uporedni podatak o izdanju $f – podatak o odgovornosti za izdanje $g – sledeći podatak o odgovornosti za izdanje

 35. Polje 205 • Primer U publikaciji stoji da je u pitanju 2. izdanje, 3. štampanje, publikacija je na engleskom jeziku 205 ## $a 2nd ed. $b 3rd print.

 36. Polje 210 • Definicija polja Polje sadrži podatke o mestu ili mestima izdavanja, izdavaču ili izdavačima, godini izdavanja, mestu štampanja, nazivu štamparije. Polje je u relaciji sa područjem izdavanja u ISBD standardu. Podaci se unose prema pravilima za bibliografski opis.

 37. Polje 210 • Pojavljivanje Opciono Neponovljivo • Indikatori Prvi indikator – prazno mesto (nije definisan) Drugi indikator – prazno mesto (nije definisan)

 38. Polje 210 • Potpolja $a – mesto izdavanja (ponovljivo) $c – naziv izdavača (ponovljivo) $d – godina izdavanja (neponovljivo) $e – mesto proizvodnje tj. štampanja (ponovljivo) $g – naziv proizvođača tj. štamparije (ponovljivo)

 39. Polje 210 • Primer Publikacija izdata u Beogradu (izdavač Prosveta) i Novom Sadu (izdavač Matica srpska) 2009. godine, a štampana u Novom Sadu, štamparija Grid 210 ## $a Beograd $d 2009 $c Prosveta $e Novi Sad $a Novi Sad $g Grid $c Matica srpska

 40. Polje 215 • Definicija polja Polje sadrži podatke o fizičkom odnosno materijalnom opisu jedinice, uključujući broj strana, ilustracije, dimenzije. U relaciji je sa područjem materijalnog opisa u ISBD standardu. Podaci se unose prema pravilima bibliografskog opisa.

 41. Polje 215 • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo kada je u pitanju viševrsna građa • Indikatori Prvi indikator – prazno mesto (nije definisan) Drugi indikator – prazno mesto (nije definisan)

 42. Polje 215 • Potpolja $a – posebna oznaka građe i opseg $c – drugi fizički podaci $d - dimenzije $e – propratna građa Potpolja su neponovljiva.

 43. Polje 215 • Primer Publikacija ima rimsku i arapsku paginaciju VII i 267 strana, sadrži grafičke prikaze, hrbat je visine 23,5 cm, a prilog čini CD koji se nalazi u džepu u publikaciji 215 ## $a VII, 267 str. $c graf. prikazi $d 24 cm $e 1 elektronski optički disk (CD-ROM)

 44. Polje 225 • Definicija polja Polje sadrži podatke o naslovu, podnaslovu zbirke, naslovu podzbirke, podacima o odgovornosti u odnosu na zbirku, kao i o rednom broju knjige u okviru zbirke. U relaciji je sa područjem zbirke u ISBD standardu. Podaci se unose prema pravilima za bibliografski opis.

 45. Polje 225 • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo onoliko puta koliko ima zbirki • Indikatori Prvi indikator ukazuje na oblik naslova zbirke

 46. Polje 225 • Vrednosti prvog indikatora 0 = različit od utvrđenog oblika 1 = ne postoji utvrđeni oblik 2 = jednak utvrđenom obliku Drugi indikator nije definisan – prazno mesto

 47. Polje 225 • Potpolja $a – naslov zbirke $e – podnaslov zbirke $d – uporedni naslov zbirke $f – podatak o odgovornosti u odnosu na zbirku $h – broj podzbirke $i – naslov podzbirke $v – broj u okviru zbirke $x – ISSN zbirke

 48. Polje 225 • Primeri Naziv zbirke je Biblioteka Academia, izdavač je Zadužbina Andrejević, to je 146. knjiga ove zbirke, a ISSN 1450-653X. 225 2# $a ≠Biblioteca ≠Academia $f Zadužbina Andrejević $x 1450-653X $v 146

 49. Polje 225 • 225 2# $aEuropaischeHochschulschriften $h≠Reihe ≠1 $iDeutsche Literatur und Germanistik $v≠Bd. ≠298 $d Publications universitaires européennes $h≠Série ≠1 $iLangue et littérature allemandes $v≠vol.≠298

 50. Blok 3XX – blok napomena • Blok sadrži napomene potrebne za dopunu bibliografskog opisa publikacije u cilju otkrivanja sadržaja predgovora, pogovora, drugih dodataka uz tekst, razrešavanja imena i pseudonima autora i raznih drugih podataka u skladu sa pravilima bibliografskog opisa prema ISBD standardu. • Tekst napomena se formuliše prema praksi nacionalne agencije, a unosi se na jeziku i pismu kataloškog centra.