Download
manyetik alan ve kuvvetler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manyetik alan ve kuvvetler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manyetik alan ve kuvvetler

Manyetik alan ve kuvvetler

621 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Manyetik alan ve kuvvetler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Magnetler Manyetik alanve kuvvetler Manyetizma

 2. Manyetikkuvvetler Manyetizma

 3. Yeryüzünün manyetik alanı Manyetizma

 4. S N S N S N • Manyetik kutuplar Belki elektrik yükler gibi manyetik yüklerde vardır. Bunun gibi bir varlık ,manyetik kutup olarak adlandırılır. (yada manyetik yükler). Bu manyetik yükü nasıl izole edersiniz? Bir kalıp magneti yarıdan kesmeyi deneyelim: Manyetizma Bir tek elektronbile bir manyetik “dipol”e sahiptir! • Manyetik kutupların varlığı yönündeki çoğu araştırmalar elektrik yükünün kuantumlanmasını(QM sistemi içinde) açıklayabilmektedir(Dirac tartışması) • Hiçbir kutup bulunamadı:

 5. Çekirdek etrafındaki elektronların orbitalleri elektronların “spin” gerçeği (çok önemli etki) • Manyetik alan kaynağı • Şayet manyetik yük yoksa manyetik alan kaynağı nedir? • Cevap : Hareketli elektrik yükü! • Örneğin, Silindiri çevreleyen teldeki akım (solenoit) kalıp magnettekine çok benzer bir alan üretir. • Bu yüzden, kalıp magnet tarafından üretilen alan kaynağını anlamak, bulk madde içerisinde atomik seviyelerdeki akımı anlamakta yatar. Manyetizma

 6. Manyetik alan çizgileri Manyetizma

 7. Manyetik alan Manyetizma

 8. Manyetik kuvvet (Lorentz kuvveti) Manyetizma

 9. Manyetik kuvvet Manyetik kuvvetlerin bileşenleri Manyetizma

 10. B B B x x x x x x x x x x x x x x x x x x ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ v v v ´ q q q F F = 0 F • Manyetik kuvvet Manyetik kuvvet Manyetizma

 11. Manyetik kuvvet Manyetik alanın birimleri Manyetizma

 12. Manyetik kuvvet Manyetik kuvvet ve Elektrik kuvvet karşılaştırması Manyetizma

 13. Manyetik alan çizgileri Manyetik alan çizgilerive Akı

 14. Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik alan çizgileri

 15. Bir elektrik dipolün elektrik alan çizgileri Bir kalıp magnetin manyetik alan çizgileri Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik alan çizgileri

 16. Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik alan çizgileri

 17. Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik alan çizgileri

 18. B A alanı  B B Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik akı Bir yüzeyden geçen manyetik akı

 19. Manyetik alan çizgilerive Akı • Manyetik akı Birimler: • Manyetizma için Gauss yasası Hiçbir manyetik kutup gözlenmedi!

 20. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız υ B ye dik Parçacık B ye dik düzlemdeki bir yörüngede sabit υhızında hareket eder F/m = amerkezcil ivmeyi verir, böylece

 21. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız

 22. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız Hız seçici

 23. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız Kütle spektrometresi

 24. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız Kütle spektrometresi

 25. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1: Manyetik alana dik hız Kütle spektrometresi

 26. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 1:Manyetik alana dik hız Kütle spektrometresi

 27. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 2:Genel durum υ B ile herhangi bir açı yapmışsa. υyi iki bileşene ayırmakla başlayalım

 28. Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi • Durum 2: Genel durum

 29. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet

 30. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet

 31. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet

 32. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 1

 33. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 1

 34. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 1

 35. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 1

 36. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 1

 37. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 2

 38. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 2

 39. Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet • Bir akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet: Örnek 2

 40. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • Manyetik alana paralel ilmek düzlemi

 41. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • İlmek düzlemi : Genel durum

 42. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • İlmek düzlemi ve manyetik moment

 43. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • İlmek düzlemi : ManyetikMoment

 44. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • İlmek düzlemi : Manyetik moment Benzer manyetik dipol moment formülüherhangi bir şekildeki düzlemsel ilmek için geçerlidir. Herhangi bir böyle ilmekşekildeki gibi birbirine geçmiş dikdörtgenler ile doldurulabilir.Herbir alt ilmekNIakımı taşımak için yapılmıştır.Şimdi bütün iç tellerin sıfır akım taşıdığını ve sonucun olmadığını göreceksiniz. Buna rağmen her bir alt ilmek, alanıyla orantılı μ ye sahiptir.

 45. Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork • Bir manyetik dipolün potansiyel enerjisi

 46. Artan akımla • μ=I • Areaartar • Bdolay tork artar • İbre açısı artar Azalan akımla • μazalır • Bdolayı tork azalır • İbre açısı azalır Uygulamalar • Galvanometre Bir akım ilmeği üzerinde bir tork oluşturabilen bir magneti göz önüne alalım – alan ile ilmeğin “dipol moment” leri sıralanır. • Bu resimdeilmek (ve böylece ibre) saat yönünde dönmek istemektedir. • Sıçrama,zıt yönde bir tork meydana getirir. • İbre denge pozisyonunda kalacaktır.

 47. Uygulamalar • Motor Hafifçe ilmek eğilir Manyetik torktan dolayı yenilenen kuvvet Titreşimler Şimdi ilmeğin manyetik momenti gibi dönen akım da B ile yönlenir μile Bters yönlenene kadar ilmek çevresinde eğilmeye devam eder. Akım ters döner Manyetik tork ilmeğe ters tepki verir. Sabit durumdaki dönüş devam eder.

 48. Uygulamalar • Motor (cont’d)

 49. VS I t Uygulamalar • Motor • Daha da iyi bir şekilde • Her yarım dönüşte akım değişik yönlere sahip olur. • Tork tüm zamanda hareket eder. • İlmekteki akımı değiştirmek için iki yol: • Sabit bir voltaj kullanılır, fakat devre değişir (örneğin, her yarım dönme bağlantısı kırılır) •  DC motorları • 2. Akım sabit tutulur, kaynak voltajı salınır. • AC motorları

 50. Uygulamalar Yükler toplanır • Hall etkisi - - - + + + Ölçülen Hall voltajı (Hall emk) EHHall alanı EL= υd×B alanı ile dengeye gelinceye kadar yükler kenar kısımlarda hareket eder.Böylece dir ve n ölçülebilir