Download
stileretningen tilbage til l rerne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stileretningen tilbage til lærerne! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stileretningen tilbage til lærerne!

Stileretningen tilbage til lærerne!

329 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stileretningen tilbage til lærerne!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stileretningen tilbage til lærerne! - fra undervisning til gode resultater ved fsa?

 2. Dagens program • Præsentation • Læsning • Retskrivning • Der er hjælp at hente (lærebøger, materialer & links) • På vej mod novelle, essay og artikel • Arbejdet i en opgavekommission • Vurdering af skriftlig fremstilling – fsa • Hvordan Cecilie fik 12 i orden • Ny skriftlig prøve for fs10? • Når I kommer hjem Bemærk ikonet:

 3. Intentioner med dette kursus Formålet med dette kursus er at klæde jer bedst muligt på til den daglige undervisning – herunder vejledning og vurdering: Afbryd os endelig … ikke mindst, når vi vrøvler eller keder jer, taler usandt, generaliserer, bliver lidt for hovskisnovski, … Udnyt muligheden for at stille dumme spørgsmål (fx semesterprøve)

 4. Når I kommer hjem Kontakt: finn.bangsgaard@skolekom.dk kurt.thybo1@skolekom.dk Regional skolekomkonference for dansklærere: Send en mail fra SkoleKom til Kurt eller Finn Denne ppt finder du på: http://hval.dk/web/bruger/sb/cfumv_dansk710kl/dansk710kl/ Håndsrækninger: http://hval.dk/web/bruger/finn_b/7_a/skriftlig_fremstilling/

 5. De skriftlige prøver i dansk • Retskrivning 1 time • (dansk sprog og sprogbrug) • Læsning 30 min. • Skriftlig fremstilling 3½ time • -------------------------------------- • Skriftlig fremstilling 4 timer (fs10)

 6. Hvor finder vi svarene? • Fælles Mål 2009 • Bekendtgørelse nr. 749 af 13/7-09 (folkeskolens afsluttende prøver) • Vejledning til prøverne i faget dansk – de otte vigtigste ændringer står på side 4 og omhandler mest 10. klasse. NB: der er nogle småfejl i vejledningen, disse rettes ASAP • Orientering om folkeskolens afsluttende prøver – medio oktober • PEU • Fagkonsulenter, SkoleKom og Skolestyrelsen • Pæd. konsulenter ved CFU • Netværk (fx her … og den regionale danskkonference) Kan I finde rundt på Skolestyrelsens hjemmeside? www.skolestyrelsen.dk Lad os finde Bekendtgørelse 749 samt Vejledningen til prøverne i faget dansk

 7. Læsning: baggrunden

 8. Læsning Eleverne skal: • vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. • anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning. Teksternes sammensætning: • En brochure – eller brochureagtig tekst (pjece, køreplan) • En fortælling (eventyr, myte, sagn) • En faglig tekst (sagprosa) • En nyere fiktiv tekst (novelle) • En opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik)

 9. Læsning Læseprocessen: • vise overblik og vælge læsestrategi i forhold til opgave • aktivere korttidshukommelsen • se sammenhæng • bruge tidligere informationer i teksten • bruge generel viden om ords betydning • bruge almen viden om sprog Opgaver: • før teksten (punktlæsning/søgelæsning) • indlagt i teksten (nærlæsning – ”parentesopgave”) • efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning)

 10. Prøve i læsning På trods af omfanget (16-18 sider) og tiden til rådighed (50 spørgsmål på 30 min. -> 36 sekunder per spørgsmål) så klarer eleverne sig faktisk over al forventning: Så hvis man som dansklærer gør sig den ulejlighed dels at prøve selv - dels at afprøve læseprøverne på sine elever, så kan vi roligt slå panikalarmen fra. Om end opgavekommissionen stadig kan forbedre sig – ikke mindst når det gælder spørgsmål til de episke tekster!

 11. Prøve i læsning- generel respons • 36 sekunder til hvert spørgsmål og ca. 4500 ord – det svarer til ca. 170 ord i minuttet. Og det er den hastighed, der kræves, hvis man skal kunne læse undertekster på tv. Vel egentlig ikke et ublu krav til en elev i niende klasse? • Elevernes konkurrencementalitet gør, at denne type prøver umiddel-bart er attraktive for eleverne. Og så synes nogle elever + deres forældre i øvrigt godt om danskaktiviteter, som kan måles og vejes. • Parentesryttere – et nedsættende udtryk om elever, der ikke løser opgaven, som opgavekommissionen mener, den bør løses!

 12. Så gode venner var de … Travlt ved håndvasken? (pst – hvis linket ikke dur, så prøv uvms hjemmeside) Bertel Haarder udtaler: ”Jeg har ikke noget med udarbejdelsen af prøverne at gøre; de er lavet af en uafhængig opgavekommission. Når karaktererne foreligger, må vi evaluere forløbet.” ”Jeg er også ved at være færdig med mine læseprøver. Prøven i år HAR været svær for eleverne, og vi vil helt sikkert tage højde for sværhedsgraden i omsætningstabellen, som bliver fastsat på torsdag i næste uge ved evalueringsmødet.” Med venlig hilsen Lise Vogt

 13. Prøve i læsning- respons på dette års prøve Læseprøven maj 2009 I lighed med hundredvis af elever har jeg været til læseprøve. Det foregik dog ikke mandag den 4. maj – min fireogtresindstyvende fødselsdag – men et par dage efter; den foregik heller ikke lige efter retskrivningsprøven Demokrati, og jeg havde heller ikke stopur på, men brugte mere tid end de 30 minutter, der ellers er til rådighed. Alligevel havde jeg fejl i prøven – i hvert fald i forhold til rettearket; heller ikke i år var min læseprøve fejlfri; det har den vist ikke været i alle de år, vi har haft en læseprøve. Igen i år er jeg langt fra sikker på, at fejlen ligger i mine svar. (uddrag af Henrik Vejens ”anmeldelse”)

 14. Fremtiden??? Nu er der jo tale om en nyskabelse, og hvis man får indtænkt nogle af de nævnte indvendinger, så er vi nået langt. • Onlineprøver? - foruden at kræve megen it-kapacitet, så er skærmlæsning en helt anden disciplin. Vi kan jo blot tænke på, hvor ofte vi lærere udskriver tekster fra computeren.

 15. På vej mod prøven i læsning – den daglige undervisning • Læs meget, varieret og med forskellige metoder/hensigter • Faglig læsning (nogle gange bidrager de øvrige fag jo også til danskfaget – det er ikke kun one way traffic) • TL-prøver (har de passeret sidste salgsdato?) • Læsekurser: såvel fag- som skønlitteratur • Lyt til fagfolk: Læsevejledere og specialcentret • Ordbogsøvelsen

 16. På vej mod prøven i læsning – den daglige undervisning 2 • Forskellige undervisningsmaterialer: fx Læs på og Læs med fra Dansklærerforeningen. Vær opmærksom på (nye?) gode materialer til læseundervisningen, men husk at være kritisk! Skulle man have indkøbt et materiale, der er for ”let” – så ændr på prøvetid og/eller omsætningstabel • Gratis materialer fx Ung, netaviser og artikler fra SkoDa http://www.sdbs.dk eller til svage læsere www.ligetil.nu • Del eleverne ind i grupper, og lad dem lade læseprøver til fx artikler fra Ung! NB Overvej ”bordskillere” til test og prøver i klasselokalet

 17. Prøve i læsning

 18. Retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) ”Al makt te di orblene” graffititekst fra 80’erne

 19. Retskrivning – hvorfor? Benådes ej henrettes målmanden parrede fremragende Skive Læreforening Porcelain Et skolelederfif Hærværk Politi anmeldes Kulørte Klats tilladelse til fællespisning

 20. Ordbøger l De ordbøger, der benyttes, skal være i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogen. • NYT med virkning fra 2009! Kun den stavemåde, der optræder i den seneste udgave (3. udgave) af Retskrivningsordbogen, godkendes. • Ordbøger med ordforklaringer må gerne benyttes. • Ordbøger, der har karakter af et leksikon, må ikke anvendes. • Eleverne skal være i stand til at anvende ordbogens register- og paragrafdel.

 21. Ordbøger ll • Der må anvendes elektroniske ordbøger til skriftlig fremstilling • Der må bruges onlineordbøger til skriftlig fremstilling, hvis skolen kan sikre, at der er isoleret adgang til disse materialer • Det anbefales, at eleverne anvender Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 4. oplag (2005), 5. oplag (2006) eller 6. oplag (2007) fra Dansk Sprognævn. I 4., 5. og 6. oplag er de gældende kommaregler beskrevet. 1., 2. og 3. oplag kan også anvendes, men her anbefales det at give eleverne de gældende kommaregler i kopi. Kan hentes på www.dsn.dk

 22. Retskrivning Historisk rids • Rene diktatprøver • Justerede retstavningsprøver med selvstændige opgaver • Retskrivning (dansk sprog og sprogbrug)

 23. Retskrivning Færdighed i • at stave ord og vendinger i dansk skriftsprog • at anvende korrekt sprog • at sætte tegn • at finde de vigtigste sætningsled • at genkende og anvende ordklasser • grammatisk indsigt

 24. Retskrivning - opgavetyper Dvs.: • diktat (tekst og indsætning) - hver gang • korrekt bøjningsform - hver gang • tegnsætning - hver gang • bestemmelse af sætningsled og ordklasser - hver gang • korrektur af andres tekster - hver gang • alfabetisering • korrekt afskrift • brug af store og små bogstaver • et eller to ord (evt. sammen med store/små bogstaver)

 25. Fra retstavning til retskrivning • indsætningsdiktat og tekstdiktat er gjort kortere end tidligere • der er tilføjet opgave(r) med tegnsætning (komma og punktum m.m.) • der er tilføjet opgave(r) i ordklasser og grammatik • 90 prøveord (ord, ordforbindelser, tegnsæt-ningsforbindelser) – heraf ca. 10 % vedr. tegnsætning

 26. Sættet i sin helhed - side 1 og 2

 27. Sættet i sin helhed - side 3 og 4

 28. De enkelte opgaver - diktaterne Nogle kommentarer? (fejldiktering: århundreder, mange rettelser giver fejl i næste ord) Tilsyneladende lægges der fornuftigt nok ”blødt” ud. De hyppigste fejl: • diskussion • fortalere • europæiske tænkere (i et ord) • i dag (i et ord – skal vi ikke give matematiklærerne skylden: Ialt) • kompromis • stemmeberettigede

 29. De enkelte opgaver – KommaDet dramatiske, det nye eller pausekomma? Brug energien og retteriet på, hvad de gør … ikke, hvad de skriver, de vil gøre!

 30. Komma I Retskrivningsordbogen har der siden det fjerde oplag (2005) været paragraffer med de ændrede kommaregler: § 45-51. Komma. - de ændrede kommaregler trådte i øvrigt i kraft april 2004 (læs RO § 45) Og syv forrige autoriserede retskrivningsprøver udarbejdet af kommissionen omtaler alle startkomma! Men indrømmet … det er første gang, at eleverne ved afkrydsning skal vise, om de anvender startkomma eller ej. Men der har hver gang stået, at hvad enten de anvendte startkomma eller ej, så skulle det være konsekvent i alle teksterne

 31. De enkelte opgaver – Fra nutid til datid Forelagde, træffede, galt … og variationer heraf. Nogle glemmer opgavens titel.

 32. De enkelte opgaver – Rigtig form Nutids-r, færre, ideelle, enkle

 33. De enkelte opgaver – Ret en tekst De fleste elever finder timevis og desværre, men så begynder det at knibe …

 34. De enkelte opgaver – Ordklasser Få elever har trods rigtigt.

 35. Til lærerne – ved rettearbejdet Til lærere & censorer: Det er en prøve i retskrivning … ikke i skrivning – jævnfør vejledningen side 9. Rettevejledninger m. omsætningstabeller + Ordlister via www.skolestyrelsen.dk : Semester- og sygeprøver? Husk at afvente endelig rettevejledning, inden du udfylder karakterlister. Der er ”først” evalueringsmøde i opgavekommissionerne for læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling torsdag den 20/5-10

 36. Til eleverne 1 • Skriv tydeligt – censorer (og lærere) gætter altid forkert. Derfor skal du fx huske at lukke bogstaverne (o bliver til u), tydelighed (v -> u, e -> i) Til lærerne : Det er en prøve i retskrivning … ikke i skrivning – jævnfør vejledningen side 9. • Benyt linjerne – ellers ingen forskel på P og p • (Over)tydelig markering af store og små bogstaver – vær særlig opmærksom på ord, der begynder med s – og de bogstaver, hvor kun størrelsen afgør, om det er skrevet som stort begyndelsesbogstav eller ej.

 37. Til eleverne 2 • Korrekte rettelser: blyant anvendes som holdbar skrift - husk korrekt endelse ved rettelser - streg hele det forkerte ord ud. Også når du skal ændre få småt til stort begyndelsesbogstav – skriv altid endelsen, også når du lydstaver • Startkomma … eller ej? • Læs opgaveformuleringen mange gange – vær opmærksom på tiden/tempus i ”retteopgaver” • Evergreens: nutids-r, ene/ende, sammenskrevne ord • Gem tidligere prøver – gentag aldrig fejl :o)

 38. På vej mod retskrivningsprøven – den daglige undervisning • Engangsmaterialer a la Sådansk • Kopimapper som fx De nye diktater fra http://www.forlaggraff.dk Vær opmærksom på sværhedsgrad – her kan der skrues via omsætningstabellen … eller tiden? • Online materialer fx Stavevejen (prøver på papir) + Gyldendal • Ugens ord, ordforbindelse, fejltype, regel/paragraf, fif eller tegn • (Lærer- og) elevproducerede materialer: fx ved fjernelse af kommaer i worddokumenter, (nørd)jagt på sjove fejl, Ordklasseskemaer, Ret en tekst, ugens foredrag, … NB Overvej ”bordskillere” til test og prøver i klasselokalet

 39. På vej mod retskrivningsprøven – den daglige undervisning 2 • Elevens egne skriftlige arbejder – under alle omstændigheder bør eleven have (skriftlig) erkendelse af egne forcer og styrker • ST-prøver • Den synlige retskrivningsordbog i dagligdagen • Stadig benytte tidligere års retstavningsprøver samt andre ”præret-skrivningsmaterialer”, men gør eleverne opmærksomme på det! • Retskrivningsprøverne: 8 prøver udarbejdet af opgavekommis-sionen inkl. de to prøveeksempler - herunder genbrug, indtil der kommer flere. Både som prøver og slavisk klassegennemgang. www.degne-distrib.dk

 40. Fremtiden??? Netop gennemgået forandringer, men man kunne forestille sig, at prøven på sigt blev elektronisk og ”online”. Men det kræver en del it-kapacitet af have 60-70.000 elever til retskrivningsprøve samtidigt! Og så er det spørgsmålet, om Cowi får opgaven :o)

 41. Lærebøger, materialer & links Fra tekst til tekst til tekst af Birgitte Therkildsen og Nynne Werngreen www.bogguide.dk/

 42. Dansk i dybden … Gyldendal Folkeeventyr Den realistiske ungdomsroman Digte (CFU) Saga Den nye ungdomsnovelle (CFU) Fantasy (CFU) Essay (CFU) … på vej: Graphic novel plusord: genrekendskab, gennemført analyse, i øjenhøjde med målgruppen …. og prisen 85,44 kr! 43

 43. Tid til dansk … også i overbygningen - Alinea Den ”ældste” læsebog Luk vinduet op 71,4 % hverdage (CFU) Livet er hvad man gør det til (CFU) Noget nær det perfekte (CFU) Reklame i Virkeligheden (CFU) Självklart (CFU) Det forbudte sted (CFU) Stykker af himlen Dømt til at leve … Husk at leve, mens du gør det 44

 44. Små opslagsbøger- til lærer eller elev? Litteraturens redskaber Litteraturens linjer Sprog og sprogbrug Sagprosaens mønstre (s. 38 - syndefaldsmyten som nyhedsartikel) Skrivekogebogen Gyldendals små opslagsbøger Greb om grammatikken Greb om analysen (kommer efteråret 2009) Alineas serie Greb om … 45

 45. Netbaseret materiale … på vej fra Gyldendal 46

 46. Trådene samles

 47. Skriftlig fremstilling ”I begrænsningens kunst viser den sande mester sig.” J.W. Goethe

 48. På vej mod afgangsprøven- 7. årgang: Den der stjæler godt, skriver godt: litteraturkendskab! • Historiens bestanddele fx vendepunkt – point of no return, anslag - handling og afslutning & berettermodellen • Knorrterningprincippet (specielt pigerne) • Meddigtning, ned i teksten-skriverier, mindre skr. arbejder i forbindelse med litteraturlæsning • Begyndende arbejde med faglig læsning og skrivning fx via http://www.faktalink.dk/

 49. På vej mod afgangsprøven- 7. årgang: Øvelser: Skriv den mest fængende titel, første linje … eller sidste (anslag?): Fx tematisk (sorg, glæde, realisme, mystik, geografisk, …) Da Martin har haft sin hund i tre dage, slår hans far og mor hunden ihjel. Efter billedoplæg, notits, … Find gode ideer i Læselyst og skrivefryd 1 og 2