1 / 36

Журнал ЗЕМЛЕОПИС №4,2010 Дендропарки України

Журнал ЗЕМЛЕОПИС №4,2010 Дендропарки України. Онуфріївський, Тростянець, Веселі Боковеньки, Устимівський. Рекомендовано до друку РМО вчителів географії Олександрійського району Кіровоградської області

berke
Télécharger la présentation

Журнал ЗЕМЛЕОПИС №4,2010 Дендропарки України

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Журнал ЗЕМЛЕОПИС №4,2010 ДендропаркиУкраїни Онуфріївський, Тростянець, Веселі Боковеньки, Устимівський.

 2. Рекомендовано до друку РМО вчителів географії Олександрійського району Кіровоградської області Видання розраховано на широкий загал читачів - вчителів географії, біології та екології, краєзнавців, учнів шкіл, студентів. Адреса: Кіровоградська область Олександрійський район Протопопівська ЗШ І-ІІІ ст. Редактор: Балацький Леонід Юрійович, вчитель географії та біології, керівник краєзнавчого гуртка. Кіровоградське відділення українського географічного товариства тел. (моб.) 0993493867 Е-mail: elbrusvoynovka@mail.ru

 3. Площа Онуфріївського парку 64га.Видів дерев та кущів -60.

 4. Онуфріївський парк

 5. Онуфріївський парк в травні 2008 року

 6. Став Онуфріївського парку

 7. Коротка історична довідка Заснування парку пов’язано з іменем М.І. Камбурлея, великого землевласника, яко- му у 70-х роках XVIII ст. перейшло у володін- ня село Онуфріївка. В цей період на живописних річки Омель- ник проведено роботи по формуванню пар- кових композицій на базі існуючих зелених насаджень.

 8. Онуфріївський парк – яскравий зразок пейзажного ландшафтного парку XIX століття. У 20-х роках XIX cт. власником садиби стає М.Д. Толстой, який продовжує розбудову садибного комплексу. В будівництві брали участь чеські та німецькі майстри садово – паркового мистецтва. Територія парку ділиться на старий (приса- дибний) парк, та новий заснований у дру- гій половині XIX cтоліття.

 9. Державне підприємство ЛДГП“ВеселіБоковеньки” В тому місці, де несе свої води річка Боко-веньки, перетинаючи балку, що носить назву Скотовата, між селами Зелений гай і ІванівкоюДолинського району, Кіровоградської області у 1893 році розпочалися роботи по створен-ню парку. В посушливій степовій зоні замислив Микола Львович Давидов створити насадження з де- рев та чагарників, які до цього часу ніколи не росли в цій місцевості.

 10. В масивах парку зростає 119 поріддерев та чагарників.

 11. Загальна площа парку – 109 га

 12. Помічники М.Л.Давидова. Втілити в життя задум Давидова, де б кожне дерево та кущ мали своє призначення допоміг художник-пейзажист І.В.Вдадиславський- -Падалка. Під керівництвом відомого-парковода А.Е.Регеля та губернського лісничого А.А.Яцкевича, консультантів Г.Н.Висоцького та дендролога Е.П.Вольфа на протязі чверті століття формувалися пейзажі парку.

 13. У 1960 році парк набув статусу па- м’ятки садово-паркового мистецтва.

 14. Горіх грецький та фундук. В 1934 роцібуларозпочата робота зви-пробовуванняекзотів у лісових культурах іполезахиснихлісовихсмугах та селекціїцін-нихпорід — дубів, горіхів, ліщини, тополі. Роботизселекціїгоріхаволоськогоочолив Ф. Л. Щепотьєв та продовжив П. П. Бадалов, якийвивівзимостійкі, урожайнішвидкорослігібридигоріхів та зимостійкікрупноплідні, а в рядівипадківтонкошкаралупніформи фундука.

 15. Річка Боковенька

 16. В парку ростуть такі види дубів: 1.Бореальний. 9.Скельний. 2.Каштанолистий. 10.Вапняковий. 3.Крупношпильниковий.11.Гірний. 4.Гартвіса. 12.Пушистий. 5.Черешчатий. 13.Крупноплодий. 6.Імеретинський. 14.Білий. 7.Еруколистий. та 26 їх різновидностей 8.Довгоножковий. і форм.

 17. З лютого 2007 року парк отримав назву Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр “ВеселіБоковеньки”.

 18. Устимівський парк на карті позначений зеленим прапорцем

 19. Зеленийострів на півднілісостепу Одним з унікальніших зразків садово-паркового мистецтва є Устимівськийдендропарк, який має загальнодержавне значення. Цей «зелений острів на півдні лісостепу» знаходиться в ГлобинськомурайоніПолтавськоїобласті, в 35 км. від Кременчуга. На території парку загальною площею всього 8,9 га зростає понад 12 тисяч дерев і кущів.

 20. Заснування дендропарку Засновником парку вважається придворний радник, лікар Василь Устимович, на честь якого пізніше і було названо село та дендропарк . Перші дерева на території Устимівського парку були посаджені в 1893 році. У 1929 році уряд України узяв його під охорону, оголосивши державним заповідником республіканського значення.

 21. Пам’ятник засновнику парку

 22. Емблема парку – чекалкін горіх Парк представляєрізноманітніколекції дерев ікущів. На сьогоднішній день це 489 видів, різновидів, садових форм ісортів, яківідносяться до 48 сімейі 116 пологів. Тут зростає 82 різновидиголчастихрослин. Емблемою парку єчекалкінгоріх. Батьківщиноюцього дерева єпівнічнірайониКитаю іКореї. Ніде в нашійкраїні не зростаєйогостільки, скільки в Устимівці: там налічуєтьсяпонад 110 таких рослин у віцівід одного до 110 років. Прикрасою парку є красиво квітучічагарники.

 23. Бархат амурський – найстаріше дерево цього виду в Україні Тут зростаєоднезпрадавніх дерев на Землі - гінкгодволопатеве, а також бархат амурський. Міжіншим, останній - представник ДалекогоСходу тежмаєлікувальнівластивості. В Устимівцізростаютьнайстаріші дерева цього виду на Україні. Ще одним цікавимекзотом дендропарку єдужерідка форма гірляндноїялинизвичайної. Цеєдинетакарослина в Україні, в 2007 роціялина «відзначила» свій 100-річний ювілей.

 24. Державний дендрологічний парк “Тростянець”– розташований на території Ічнянського району Чернігівської області за 25 км від залізничної станції Качанівка. Парк входить до складу Ічнянського НПП.

 25. Тростянець – садиба Скоропадських Тростянець – садибаСкоропадських. Парк у ТростянцізаснувавІван Михайлович Скоропадський (1804-1887) – нащадоквідомогогетьманаІванаСкоропадського (близько 1646-1722) та дідостанньогогетьманаУкраїни Павла Скоропадського (1873-1945). Шляхом поглиблення балок інасипання гребель було створено Великий став, завдовжки 1,3 км ізавширшкибілягреблімайже 100 м. Вінрозділив парк посерединізпівночі на південььі став йогокомпозиційноювіссю. З різнихсторінбіля ставу було створено два менших за розмірами — ЛебединийіКуциха, зякимизагальнаводняповерхня парку перевищила 10 га. Місцевість, вибрана для створення дендропарку, на початку ХІХ століттябула типовою для Лівобережноголісостепувідкритоюрівниною, щорозсікаласьчисленниминезалісненимизаболоченими балками. На південнійчастиніцієїтериторіїзроставдубовий гай, частина дерев якого, посаджених в кінціXVIIІ, початку ХІХ століття, збереглисяівходять до складу парковихландшафтів. Рештавибраноїтериторіївикористовувалась як сільськогосподарськіугіддя.

 26. У “Тростянці” росте понад 400 видів і форм дерев і кущів, у тому числі шпилькових (смерека Фразера і каліфорнійстька, ялина канадська) і велика колекція листяних (дубів- 15 видів, кленів – 20, лип – 9)

 27. Будову парку розпочато у 1834 р. Площа -204,7га. Мальовничність“Тростянця” збільшено будовою ставів (“Великого” та ін.) загальною площею–10,5га.

 28. Засновником парку був власник Іван Михай- лович Скоропадський, який розбудові парку присвяти усе своє життя (тут він і похований)

 29. З 1858 року у східній частині парку почали творити штучні гори (так звану Швейцарію), заввишки до 20-30 м, які засаджено шпильковими лісами.

 30. Фотографії : Онуфріївськй парк (травень 2008р.), Веселі Боковеньки (вересень 2008р.), Тростянець (травень 2009р.), Устимівський парк ( липень 2009р.) Автор - Леонід балацький Дата виходу - 12.11.2010року

More Related