Download
keele eriala petajate ja t andjate koost v imalus ja vajadus erialakeele omandamisel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keele-, erialaõpetajate ja tööandjate koostöö - võimalus ja vajadus erialakeele omandamisel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keele-, erialaõpetajate ja tööandjate koostöö - võimalus ja vajadus erialakeele omandamisel

Keele-, erialaõpetajate ja tööandjate koostöö - võimalus ja vajadus erialakeele omandamisel

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keele-, erialaõpetajate ja tööandjate koostöö - võimalus ja vajadus erialakeele omandamisel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keele-, erialaõpetajate ja tööandjate koostöö -võimalus ja vajadus erialakeele omandamisel Merle Tammela merle.tammela@sisekaitse.ee GSM 52 34 289

 2. Tööalaseks suhtlemiseks vajalik keeleoskus Tööandjate rahulolu uuringu tulemused • akadeemia lõpetajad ei ole omandanud tööalaseks suhtlemiseks vajalikku suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust Erialakeel õppekavades (12/24/36/48/72 tundi)

 3. Uus mõtteviis - iga õppejõud on keeleõpetaja Süsteemne lähenemine, muudatuste juhtimine • kirjeldada akadeemia lõpetaja tööalaseks suhtlemiseks vajalik keeleoskus • selged eesmärgid - mida, miks, kellele ja kuidas? • usk sellesse, mida teeme • koostööpartnerite – spetsialistide kaasamine LAK-õpe (AMI koolitus)

 4. Kuidas mõtteviisi „maha müüa“? • Keelekeskuse õppejõudude ajurünnak • Ühisarutelud - akadeemia õppejõudude vestlusringid • Kohtumised erinevate kolledžite- ja keskuste õppejõududega Kaasamine, Asjatundlikkus, Avatus, Paindlikkus, Usaldus, Areng Akadeemia juhtkonna toetus

 5. Inglise keel • Päästeala ennetustöö • Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine • Sissejuhatus süüteomenetlusse ja tõendamine süüteomenetluses • Korrektsioonipsühholoogia • Teadustöö metodoloogia • Magistrantide loengud inglise keeles Ühised teemad, tundide vaatlus, erialase kirjanduse lugemine, sõnastike koostamine, referaadid, erialased esitlused, üliõpilaskonverentsid, keeleline tugi

 6. Vene keel • Järelevalvetoimingud ja –taktika vanglas • Päästekorraldajate meditsiini-, politsei- ja päästekutsete menetlemine Praktilised tunnid õppekambris, meditsiini-, politsei- ja päästekutsete menetlemise küsimustike tõlkimine, erialase sõnavara kaardistamine, kutsete menetlemine õppeklassis

 7. Eesti keel – koostööprojektid I • Eesti keele nädala raames tudengite kirjalike tööde keeleline analüüs ja tagasisidestamine • 2009 – 2010 „Õigusalane eesti keel“ – riigi- ja haldusõigus • 2012 – 2013 „Sisekaitseakadeemia õppurite täiendav eesti keele õpe C1 tasemel“ – sissejuhatus õigusesse, avalik õigus, psühholoogia

 8. Eesti keel – koostööprojektid II • 2005 – 2009 täiendavad eesti keele kursused pääste-, politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele • 2010 - koostööprojekt „Pääste- ja kustutustööd ning meditsiini algkursus“ • 2012 - 2013 sisekaitseline eelkoolitus (Kohtla-Järve Järve Vene ja Järve Gümnaasium, Narva 6.kool, Soldino Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool)

 9. Töövarjupäevad • Viru vangla, Tartu vangla • Põhja päästekeskus, Juhtimiskeskus • Põhja prefektuuri Lasnamäe jaoskond • Narva piiripunkt ja –kordon Tööalaste suhtlussituatsioonide ja vajaliku tööalase sõnavara kaardistamine

 10. Koostöös valminud õppematerjalid • „Keeleõppevihik päästjatele“, „Õiguse jõud“, „Kaitse enda ja aita teisi“ (www.kutsekeel.ee) • E-kursused, e-õpiobjektid (www.sisekaitse.ee) • Erialased sõnastikud (http:dict.sisekaitse.ee) • Keelerobot (www.keelerobot.eu)

 11. Rahvusvahelised koostööprojektid • 2003 – 2004 QALSPELL Quality Assurance in Language for Specific Purposes http://www.qalspell.ttu.ee • 2008 – 2009 ITPSSM Integrated Training for Peace Support and SecurityManagement http://www.britishcouncil.org/lithuania-english-pep-itpssm.htm

 12. PEAN TAHAN „Andke õpetajale vabadus oma otsustes ja ta võtab vastutuse, on rõõmsameelsem ja loomingulisem ning keeleõppeprotsess on tulemuslikum!“ „Tahtevabadus on rõõmuga teha seda, mida tegema peab“ /K.G.Jung Tulemusliku koostöö alus TAHE / MOTIVATSIOON (MIDA? MIKS? KUIDAS?)

 13. Kokkuvõtteks • Valmisolek muutusteks, sh mõtteviisi muutuseks - teadvustatud vajadus (mida ja miks?) • Usk sellesse, mida teen ja pühendumus • Kolleegide, sh juhtkonna toetus ja usaldus • Koolitused, koos õppimine - ühised väärtushinnangud ja hoiakud, ühtse mõtteviisi kujundamine, sh julgus erineda • Iga meeskonnaliikme potentsiaali ja võimekuse rakendamine - isiksuse areng Suhtlemisoskus, vastastikune lugupidamine, usaldus

 14. Lõpumõtisklus • „Õige mõte – õiged inimesed – õiges keskkonnas – õigel ajal – õigel põhjusel = õige tulemus!“ • „Riskige ja katsetage, julgege eksida ja oma eksimusi tunnistada, leidke uusi lahendusi ja liikuge edasi!“ • „Planeerige oma tegevustesse ka pisut ebaõnne!“

 15. Kui meeskond teab, kuhu sadamasse randuda, on kõik tuuled neile õiged! Tänan tähelepanu eest!