Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion (1)

Introduktion (1)

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Introduktion (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udviklingsøkonomi Finn TarpØkonomisk InstitutKøbenhavns Universitet Introduktion til BA-opgaven 5. september 2007

 2. Introduktion (1) • Er der noget specielt ved udviklingsøkonomi? (se næste slide) • Dvs der eksisterer • En omfattende mængde makro og mikroøkonomisk udviklingsteori • En lang liste af empiriske modeller og metoder • Data af varierende kvalitet • Og dertil hørende politik og strategianbefalinger • Hvad medfører det for valg af BA-opgave emne? • Masser af emner og komplekst med mulighed for at ‘drukne’, hvis der ikke fokuseres!

 3. Centrale byggeklodser/emneområder Development policies and strategies Development objectives and definition of development Development theories and hypotheses Data systems and measurement of performance Development models

 4. Introduktion (2) • Hvordan kommer jeg så igang? • Led efter et godt spørgsmål (gerne noget kontroversielt): hypotese/problem-identifikation! • Tænk tilbage på undervisningen, snak med medstuderende, avislæsning, debatmøder mv • Kig i lærebøger, handbooks og deres henvisninger samt i artikler • Søg i f.eks. Google, econlit mv og kig på data! • Motivation/baggrund – undervurderes ofte! • Hvad kan økonomisk teori bidrage med? • Hvordan kan spørgsmålet afprøves empirisk?

 5. Et illustrativt eksempel • Hvordan måle bistandens virkelige effekt på vækstraten – virker bistand? • Mål (targets) versus faktiske resultater (outcomes) • Før-og-efter • Behovet for en ‘counterfactual’ • Med-og-uden • Vanskeligt og kontroversielt

 6. A simple aid-growth plot (annual averages 1985-2004 for 130 countries)

 7. An aid-growth pooled panel plot (5 epochs of 4-year averages for 130 countries – 599 obs)

 8. An aid-growth pooled panel plot (5 epochs of 4-year averages for 130 countries – 599 obs)

 9. Nogle generelle emneområder (1) • Hvilke institutionelle og strukturelle forandringer finder sted i udviklingsprocessen og hvorfor? (kan snævres ind til at se på specifikke sektorer og markeder) • Hvordan måles og hvordan hænger vækst, ulighed og fattigdom sammen? • Hvad er sammenhængen mellem befolkningsvækst og udvikling? • Hvordan påvirker væksten miljøet og miljøet væksten? • Hvilken rolle spiller uddannelse og sundhed for vækst og udvikling? • Hvad er de makroøkonomiske effekter af HIV/AIDS problemet i Uganda?

 10. Nogle generelle emneområder (2) • Hvilke økonomiske roller skal staten og den private sektor spille i ulandene? • Hvordan beskatter man bedst i et uland? • Hvordan skal man vurdere investeringsprojekter i ulande? • Hvordan påvirker bistand udviklingen i modtagerlandene? • Fremmer TNS og FDI udviklingen i ulandene? • Hvad er sammenhængen mellem handel og udvikling? • Hvad er de økonomiske konsekvenser for Vietnam at blive medlem af WTO?

 11. Nogle generelle emneområder (3) • Hvordan ser markederne for jord, arbejde og kredit ud i ulandene og hvordan virker de? • Hvad ved vi om rurale familiers økonomiske beslutninger (i fht f.eks familiestørrelse, ernæring, uddannelse, landbrugsproduktion, opsparing, forsikring mv)? • Hvilke udfordringer står små og mellemstore virksomheder overfor i ulandene og hvordan stimuleres deres udvikling? • Hvordan vil jordreformer påvirke landbrugsudviklingen i Sydafrika?

 12. Nogle generelle emneområder (4) • Hvordan påvirker globaliseringen ulandene? • Hvad er samspillet mellem international gæld, vækst og udvikling? • Har de økonomiske reformer i ulandene fremmet deres vækst og udvikling? • Hvordan påvirker liberalisering af den internationale handel væksten? • Hvordan påvirker finansiel liberalisering væksten? • Skal Mozambique melde sig ind i SACU?

 13. Afslutning • Hvem skriver jeg for? • Hvad skal BA-opgaven hjælpe med til/vise? • At blive bedre til at skrive (kommunikere) som fagøkonom • At blive bedre til at udvikle/anvende økonomisk teori/metode • Husk det faglige engagement og fokus hele vejen igennem! (men kriser er en del af livet) • Vær kritisk og gerne opfindsom (men ikke for kritisk!) – det er en BA-opgave, ikke en phd afhandling! • Selv den længste rejse begynder med det første skridt (tag et kig på min hjemmeside http://www.econ.ku.dk/ftarp/)