quiz 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quiz 1 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Quiz 1 - PowerPoint PPT Presentation

brynne-zamora
276 Views
Download Presentation

Quiz 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quiz 1 Ako sa povie po anglicky policajt? Police man Driver Vet Painter

 2. Quiz 2 Koľko je 9 krát 9 ? A) 15 B) 49 C) 81 D) 65

 3. Quiz 3 Čo je to anakonda? Vták Had Obchod Koláč

 4. Quiz 4 Čím je opica? A) Cicavec B) Vták C) Ryba D) Plaz

 5. Quiz 5 S akým písmenom sa píše b_lina? A) i B) y C) ý D) í

 6. Quiz 6 Čo sme sa predposleledne učili na PDA? A) o vesmire B) o rastlinách C) o zveratach D) o ludoch

 7. Quiz 7 Aké slovo je prvé v abecede? A) Mäso B) Bunda C)Topánky D) Ryba

 8. Quiy 8 Ako sa po anglicky povie lienka? A)Ladybird B) Butterfly C) Dog D) Cat

 9. Quiz 9 Koľko je 3 krát 6? A) 56 B) 49 C) 36 D) 18

 10. Quiz 10 S akým písmenom sa píše holúb_? A) e B) ä C) a D) é

 11. Quiz 11 Koľko je 9 krát 5? A) 45 B) 38 C) 42 D) 12

 12. Quiz 12 Ako sa povie po anglicky kino? A) cinema B) park C) hospital D) garden

 13. Quiz 13 Ako sa povie po anglicky tata? A) father B) mother C) uncle D) sister

 14. Quiz 14 Koľko je 100-50 krat 2+10? A) 80 B) 70 C) 10 D) 50

 15. Quiz 15 Koľko je 2 krát 50-10? A) 90 B) 80 C) 70 D) 60

 16. Quiz k 1 A),2 C),3 B),4 A)5 B),6 A),7 B),8 A), 9 D),10 B),11 A),12 A),13 A),14 C),15 A)