Download
matematyka w yciu codziennym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematyka w życiu codziennym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematyka w życiu codziennym

Matematyka w życiu codziennym

310 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matematyka w życiu codziennym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematyka w życiu codziennym Dagmara Słaboń, kl. II „e”

  2. Działania arytmetyczne • Działania na ułamkach zwykłych - Ułamków używamy zawsze wtedy, kiedy chcemy określić coś jako część całości - połowę, ćwiartkę, itd. Ułamkami zwykłymi nazywamy ułamki zapisywane przy użyciu kreski ułamkowej. • Działania na ułamkach dziesiętnych - Ułamki nazywamy dziesiętnymi wtedy, kiedy zamiast kreski ułamkowej mają w zapisie przecinek. • Działania na procentach - Procenty to inaczej ułamki o mianowniku 100. Są bardzo powszechnie używane, zwłaszcza w kontekście do przeceny danego produktu bądź podwyżki jego ceny, prezentacji danych statystycznych, itd. • Proporcje - Procenty to inaczej ułamki o mianowniku 100. Są bardzo powszechnie używane, zwłaszcza w kontekście do przeceny danego produktu bądź podwyżki jego ceny, prezentacji danych statystycznych, itd. • Jednostki miary - Jednostkami miary nazywamy wszystkie jednostki, które są używane do wyrażenia długości, pola powierzchni, objętości, pojemności, masy oraz czasu.

  3. 1 5 Szacowanie wydatków, rachowanie Umiejętność obliczania działań Przepisy, równy podział 2 3 Odczytywanie danych 4 Przykłady zastosowania Pomiary, np. wielkości, powierzchni, waga Matma jest OK!

  4. Przyroda Organizmy przyjmują różne kształty, mogą przypominać figury geometryczne, bądź przyrządy matematyczne. Liczydło górskie, roślina z grupy konwaliowych nie bez powodu nosi swoją matematyczną nazwę. Jej owoce przywodzą na myśl ułożone w rzędach dziesiętnych koraliki szkolnego liczydła. Jest unikatowa w skali Europy, rośnie jednak m.in. na Dolnym Śląsku. Podlega ścisłej ochronie. Kwitnie na przełomie maja i czerwca, a pełnię swojej krasy osiąga w okresie owocowania pod koniec lata. Zaś na muszlach pojawia się charakterystyczny rysunek spirali równokątnej.

  5. Sztuka •  Już w starożytności aby uzyskać idealne proporcje budynków lub rzeźb stosowano tzw. „boską proporcję” inaczej zasadę złotego podziału. Przykładem jest Partenon, Świątynia Ateny na Akropolu w Atenach, zbudowana w latach 448-432 p.n.e. Fronton świątyni mieścił się w prostokącie, w którym stosunek boków wyrażał się liczbą złotą. • Dzieła Kandinsky’ego to przykład zastosowania w sztuce figur geometrycznych.

  6. Muzyka • Wspomagając nabywanie umiejętności matematycznych muzyka może stanowić pomoc między innymi w procesie kształtowania pojęć liczbowych, w posługiwaniu się nazewnictwem matematycznym, w kształtowaniu poczucia czasu, pojęcia kierunku, wyobrażenia figur, w orientacji dotyczącej stosunków czasowych i przestrzennych, w posługiwaniu się symbolami, w określeniu położenia w przestrzeni, w wyodrębnianiu i w opisywaniu cech wielkościowych, klasyfikowaniu przedmiotów według cech jakościowych, jak również w posługiwaniu się liczbą.

  7. Informatyka • Nauka matematyki zwiększa zdolności logicznego myślenia i jest to fakt niezaprzeczalny. Logiczne myślenie jest u programistów pożądaną cechą i na pewno wpływa na kreatywność i możliwości. W informatyce trzeba myśleć algorytmicznie, krok po kroku, zarówno jak i na matematyce.

  8. Na zakończenie… • „Matematyka jest jak nurt wody [...]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor. Trzeba tylko dobrze się przyjrzeć. Nic nie musisz robić. Kiedy się skupisz i wytężysz wzrok, wszystko samo jasno ci się ukaże. Na tym szerokim świecie tylko matematyka jest dla mnie taka życzliwa. „ • Haruki Murakami

  9. Dziękuję za uwagę :)