Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symetrie w zyciu codziennym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symetrie w zyciu codziennym

Symetrie w zyciu codziennym

1222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Symetrie w zyciu codziennym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Symetrie w zyciu codziennym Przygotowali: Michal Dronski Arkadiusz Jzefiak Wojciech Kubasiak Michal Szczybura

    2. Wyrzniamy 3 rodzaje symetrii: