Download
dyskalkulia w yciu codziennym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DYSKALKULIA W ŻYCIU CODZIENNYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
DYSKALKULIA W ŻYCIU CODZIENNYM

DYSKALKULIA W ŻYCIU CODZIENNYM

333 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DYSKALKULIA W ŻYCIU CODZIENNYM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DYSKALKULIA W ŻYCIU CODZIENNYM

  2. Problemy spowodowane przez dyskalkulię nie są tylko problemami „szkolnymi”, nie kończą się wraz z zakończeniem nauki w szkole.

  3. Osoba dotknięta dyskalkulią może mieć trudności: • z zapamiętaniem liczb, nawet tych bardzo ważnych w życiu, np. daty urodzin, daty imienin, daty ślubu, wieku; • z odczytywaniem numerów autobusów i tramwajów; • zapisywaniem spotkań pod odpowiednią datą w kalendarzu, właściwym odczytaniem godziny,

  4. z planowaniem prac domowych (trudność w zaplanowaniu kolejności różnych czynności oraz silna tendencja do przeceniania wartości czasu); • z gotowaniem posiłków spowodowanych kłopotami z: poprawnym odczytaniem liczb w przepisie; proporcjonalnym zwiększeniem (lub zmniejszeniem) ilości składników w zależności od potrzeb; ważeniem, odmierzeniem składników; nastawieniem piekarnika na właściwą temperaturę;

  5. wybieraniem właściwych liczb na kalkulatorze lub w trakcie telefonowania; • posługiwaniem się pieniędzmi (z szacowaniem, na co wystarczy pieniędzy, ze sprawdzaniem wydanej reszty, z rozmienianiem pieniędzy); • posługiwaniem się kartą bankomatową; • prowadzeniem działalności gospodarczej (kontrola wydatków, zakupów, rozliczenia podatków, wypłaty pensji).

  6. BIBLIOGRAFIA: A. Cholewińska. Z. Cholewińska, Dwugłos w sprawie dyskalkulii, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji” 3(5)/2009.